Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa / Jämställdhet och likabehandling i grundskolan

Opetustoimen henkilöstökoulutus: yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus 2013-2014

MITÄ? Maksuton täydennyskoulutus
MISSÄ? Koulutus toteutetaan verkossa. Mahdollisuus osallistua myös neljään seminaaripäivään, jotka käynnistävät aina uuden koulutuksen aihealueen.
MILLOIN? Koulutus kestää kevätlukukauden 2014.
MITEN? Koulutus sisältää verkossa opiskeltavia lukupaketteja, videoita ja tehtäviä, joita voidaan nivoa osaksi omaa koulutyötä.
KUKA? Erityisesti opettajat, mutta myös muu kouluhenkilökunta on tervetullutta!
MIKSI? Tasa-arvolakia ollaan uudistamassa. Uudistuksen myötä koulujen ja sitä myötä myös koko kouluhenkilökunnan on osallistuttava tasa-arvon edistämiseen omassa työssään entistä aktiivisemmin.

Ilmoittautuminen käynnissä!
Tutustu koulutuksen omiin verkkosivuihin ja ilmoittaudu osoitteessa http://tasa-arvosuunnittelua.blogspot.fi/ Voit osallistua kurssille, vaikka se olisikin jo alkanut.

Tasa-arvolaki uudistuu lähivuosina. Lakiuudistuksessa  oppilaitoksia koskevat velvoitteet laajennetaan myös perusopetusta antaviin oppilaitoksiin. Tämä sisältää mm. velvoitteen edistää suunnitelmallisesti tasa-arvoa perusopetusta antavissa oppilaitoksissa. Tasa-arvosuunnittelu on havaittu hyväksi keinoksi edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista.

Koulutus koostuu neljästä kurssista. Kurssien läpäisevänä periaatteena on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa sekä toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun ja sen eri vaiheisiin perehtyminen.

1.Kasvatustavoitteena tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Aloitamme koulutuksen tutustumalla uudistuvaan lainsäädäntöön, opetussuunnitelmaan sekä pohjoismaiseen aloitteeseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutuksen aluksi lähestytään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pedagogisena kysymyksenä dialogisuuden ja osallisuuden näkökulmista.

Kurssi alkaa seminaaripäivästä 17.1.2014. Verkko-opiskelua ensisijaisesti viikot 4–7/2014.

 

2. Koulun kulttuuri tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta

Koulutuksen toisella kurssilla pohditaan järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia vuorovaikutuksen ja kulttuurisen osaamisen kehittämisen näkökulmista. Lisäksi käsitellään kodin ja koulun yhteistyötä sekä kasvatusvastuuta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa tarkastellaan suhteessa uudistuvaan opetussuunnitelmaan.

Kurssi alkaa seminaaripäivästä 14.2.2014. Verkko-opiskelua ensisijaisesti viikot 8–12/2014.

 

3. Yhteiskunnallinen näkökulma tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen

Konfliktien ja ristiriitojen ennaltaehkäiseminen, tunnistaminen ja niihin puuttuminen ovat osa koulun suunnitelmallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Koulutuksessa käsitellään oppilaiden hyvinvointia ja syrjäytymisen ehkäisyä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvinä kysymyksinä.

Kurssi alkaa seminaaripäivästä 21.3.2014. Verkko-opiskelua ensisijaisesti viikot 13–17/2014.

 

4. Tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena

Neljännellä kurssilla vedetään yhteen koulutuksen keskeisiä teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia jo alkaneen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön jatkamiseksi oppilaitoksissa. Perehdymme opettajien ja oppilaiden kokemuksiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä sekä työn keskeisiin tuloksiin.

Kurssi alkaa seminaaripäivästä 25.4.2014. Verkko-opiskelua ensisijaisesti viikot 18–22/2014.

LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö KT, Mervi Heikkinen, mervi.heikkinen@oulu.fi, p. 0294 48 3817
Yliopistonlehtori Dos. KT, Vappu Sunnari,  vappu.sunnari@oulu.fi, p.0294 48 3870

AIHEPIIRIIN LIITTYVIÄ JULKAISUJA

  • Leimattuna, kontrolloituna ja normitettuna - seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa (2003)  Vappu Sunnari, Jenny Kangasvuo, Mervi Heikkinen & Niina Kuorikoski (toim.)
  • Brunila K, Heikkinen M & Hynninen P (2005) Monimutkaista mutta mahdollista – Hyviä käytäntöjä tasa-arvotyöhön. Kainuun sanomain kirjapaino, Kajaani.
  • Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia. Näkökulmia segregaatioon.Kajaani, Kainuun sanomain kirjapaino. Leena Teräs, Vappu Sunnari & Kaarina Kailo (toim.)

Viimeksi päivitetty: 30.1.2014