Theses

Doctoral theses

Ignatova Irina

Ignatova, Irina: Processing of visual information by microvillar photorecptors

 

Posysaev Sergei

Application of density functional theory for modeling metal-semiconductors contacts, reaction pathways and calculating ooxidation states (2018)

 

Xinying, Shi (2018): Electronic and photocatalytic properties of transition metal decorated molybdenum disulfide 

Löytynoja, Tuomas (2018): Quantum and quantum-classical calculations of core-ionized molecules in varied enviroments

Rusanen, Juha (2018): Functional properties of first visual interneurons in insect compound eyes

Hautala, Lauri (2017): Synchrotron radiation based characterization of structural evolution of alkali halide clusters

Kokkonen, Esko (2017): Fragmentation of small molecules by UV and X-ray irradiation >>

Vähäkainu, Antti (2016): On the peripheral visual system of the bumblebee (Bombus terrestris)

Aula, Matti (2016): Optical emission from electric arc furnaces >>

Karpenko, Alexander (2015): Exploring electronic structure of alkali bromide molecules by means of electron spectroscopy and relativistic computations*

Anin, Dmytro (2014): Experimental study of core shell properties of atoms using electron spectroscopy

Iablonskyi, Denys (2013): Application of relativistic computations and electron spectroscopy for the study of photoinduced processes in atoms, molecules and solids

Safari, Laleh (2013): Exploring atoms and ions by means of light scattering and radiation assisted electron scattering

Kettunen, Antti (2013): Experimental electron and ion coincidence studies of small molecules and clusters

Mäkinen, Ari (2013): Experimental spectroscopic studies of metals with electron, ion, and optical techniques >>

Mikkelä, Mikko-Heikki (2013): Experimental study of nanoscale metal clusters using synchrotron radiation excited photoelectron spectroscopy >>

Holappa, Merja (2011): Electron spectroscopy of alkali metals

Kantia, Terhi (2011): KLL Auger spectra of Na, Mg, Al, and Si

Niskanen, Johannes (2010): Studies of Photoinduced Electronic Processes in Atoms and Molecules

Patanen, Minna (2010): Electron spectroscopic studies of the electronic structure of some metal atoms and alkali halide molecules

Urpelainen, Samuli (2009): Instrumentation for spectroscopy and experimental studies of some atoms, molecules and clusters >>

Jänkälä, Kari (2008): Quantum mechanics applied in electron spectroscopic studies of photoexcited open shell atoms

Osmekhin, Sergey (2008): Electron and ion spectroscopy of some atoms and molecules using synchrotron radiation and laboratory sources

Sankari, Anna (2008): Relativistic atomic structure calculations applied to electronic transitions in atoms >>

Caló, Antonio (2007): Electron spectroscopy of atoms and molecules using synchrotron radiation, UV radiation and electron impact

Partanen, Leena (2007): Auger cascade processes in xenon and krypton studied by electron and ion spectroscopy

Nikkinen, Juha (2005): Multiconfiguration Dirac-Fock method applied in electron spectroscopy

Huttula, Marko (2004): VUV ― Excited Electron and Ion Spectroscopy of some Vapor Phase Atoms and Molecules

Sankari, Rami (2004): Spectroscopy of synchrotron radiation excited noble gas atoms and water molecules

Huttula, Saana-Maija (2003): Angular distribution of Auger electrons in resonant and cascade Auger processes in rare gases

Harkoma, Matti (2002): Instrumentation for electron spectroscopy of high temperature vapours

Matila, Tommi (2002): Relativistic quantum mechanics applied to inner shell spectroscopy

Jurvansuu, Marko (2001): Instrumentation and electron spectroscopical studies on soft x-ray gas phase beam line 1411

Hiltunen, Antti (2000): Experimental studies on photon, electron and proton excited Auger spectra

Kivilompolo, Mika (2000): Analysis and interpretation of atomic and molecular electron spectra with theoretical and computational methods

Karvonen, Jari (1999): Synchrotron radiation excited electron and ion spectroscopy of rare gases and some molecules

Lakanen, Raita (1998): Normal Auger and resonant Auger transitions in the open shell rubidium atom

Mursu, Jarkko (1998): Electron correlation and angular distribution in synchrotron radiation excited resonant Auger spectra

Jauhianen, Jukka (1996): Synchrotron radiation excited electronic transitions studied by electron spectroscopy and TOF mass spectroscopy

Kukk, Edwin (1996): Auger decay of resonant and non-resonant inner-shell excitations, induced by synchrotron radiation

Kivimäki, Antti (1994): Instrumentation of the Finnish beamline at MAX-lab and electron spectroscopic studies using synchrotron radiation

Pulkkinen, Hanna (1994): Correlation and resonance phenomena in the Auger spectra of rare gases

Mäntykenttä-Pramanick, Anna (1993): Studies of electron correlation in Auger transitions of free atoms based on multichannel multiconfiguration Dirac-Fock calculations

Sairanen, Olli-Pekka (1992): Synchrotron radiation studies of resonance Auger processes in solid rare earths and in some molecules

Rantala, Tapio (1987): Local-density electronic structure calculations on the spectra and reactivity of metals

Aksela, Helena (1980): Studies of Auger spectra based on atomic calculations

Väyrynen, Juhani (1980): Investigations of Auger electron spectra of metal vapours and solid metals

Aksela, Seppo (1972): Investigations on low energy electron spectroscopy

 

Licentiate theses

 

Sirviö, Tom (2012): Elektronioptisten linssisysteemien optimointia simulointimenetelmällä

Määttä, Merja (2007): Ground state and laser excited np valence photoelecktron spectra of alkali metal atoms

Loos, Enrico (2006): Design and Building of a Time-of-Flight Type Electron Spectrometer

Penttilä, Anna (2005): Electron correlation effects in atomic manganese and resolution enhancement by deconvolution

Nikkinen, Juha (2003): Electron correlation effects on photo- and Auger electron spectra of Ba, Ca, Sr and Xe atoms

Huttula, Marko (2002): Photoionisation studies of vapours

Pennanen, Virpi (2001): Study of KCl and HCl (DCl) molecules using ion and electron spectroscopies

Sankari, Rami (2001): Resonant Auger electron studies at the Gas Phase Beam line of ELETTRA

Alitalo, Sanna (2000): Kryptonin ja ksenonin elektronispektrit

Huttula, Saana-Maija (2000): Auger-elektronien kulmajakautuma argonin resonanssi-Auger- ja kaskadispektreissä

Jurvansuu, Marko (2000): On the experiments at the gas phase beamline I 1411, MAX-lab, Sweden >>

Matila, Tommi (2000): Relativistic Quantum mechanics applied to electron spectroscopy

Kylli, Tiina (1998): Argonin L-MM-spektrien resonanssi- ja satelliittirakenteista sekä ksenonin kaksoisresonanssi-Auger-spektreistä

Hiltunen, Antti (1997): Argonin L-MM Auger-spektrin satelliittirakenteet ja elektronioptiset simulaatiot

Karvonen, Jari (1997): Synkronisäteilyherätteisen elektroni- ja ionispektroskopian kokeellisista menetelmistä

Mursu, Jarkko (1997): Elektronikorrelaatio ja kulmajakauma resonanssi-Auger-spektrissä

Jauhiainen, Jukka (1994): Synkrotronisäteilyherätteisen elektroni- ja ionispektroskopian menetelmistä ja sovellutuksista

Kukk, Edwin (1994): Study of the rosonance Auger process in some alkali fluorides and lanthanides

Lakanen, Raita (1994): Normaali-Auger- ja resonansso-Auger-siirtymät avoinkuorisessa rubidiumatomissa

Kivimäki, Antti (1991): Synkrotronisäteilytutkimuksia: SX700-tasohilamonokromaattori ja kiinteän Ge:n resonanssifotoemissio

Mäntykenttä, Anna (1990): Konfiguraatio- ja jatkumovuorovaikutukset Auger-elektronispektreissä

Sairanen, Olli-Pekka (1990): Synkrotronisäteilytutkimus eräiden harvinaisten maametallien 4d-Giant-resonanssitilan purkautumisesta fotoemissiolla

Harkoma, Matti (1988): Kaksiasteinen elektronispektrometri ja sen käyttö metallihöyryjen Auger-spektrien tutkimiseen

Leväsalmi, Maarit (1988): Fotoionisaatio ja satelliittisiirtymät

Pekkala, Tarja (1986): Avoinkuorisuuden, konfiguraatioiden lähekkäisyyden ja relativistisuuden vaikutukset Auger-spektreihin

Pulkkinen, Hanna (1986): Korrelaatio ja resonanssi-ilmiöt jalokaasujen Auger-spektreissä

Kellokumpu, Maritta (1984): Korrelaation vaikutuksia bariumin elektronispektreissä

Rantala, Tapio (1983): Spintiheysmenetelmä metalliatomin sisäkuorten transitioiden johde-elektronivarjostuksen laskemisessa

Aksela, Helena (1975): Auger-elektronitutkimus sinkki- ja kadmiumatomeista

Aksela, Seppo (1970): Sylinterisymmetrinen sähköstaattinen elektronispektrometri ja sen käyttö matalaenergiaisten elektronien energiamittauksiin

Pessa, Markus (1970): Sähköstaattinen sylinterispektrometri hitaiden elektronien energia-analysaattorina

 

Master's theses

Kinnunen, Anne-Elina (2018): Opskelijoiden näkemyksiä fysiikan laboratoriotöistä Oulun Yliopistossa

González Ganzábal, Alejandro (2018): Optical properties of leaf replicas

Mansikkamäki, Olli (2018): Water on manganese doped rutile Tio2(110) surface

Kurkela, Henrik (2018): Vedynkaltaiset radiaaliaaltofunktiot Roothaan-Hall- ja CI-menetelmissä

Koponen, Eeku (2018): Differential pumping and higher order suppression of FinEstBeAMS-beamline

Orell, Tuure (2018): Validity of the Lindbland master equations

Niskanen, Jakke (2017): Tasa-arvoisen opetuksen toteutuminen lukionfysiikan ensimmäisen kurssin kirjoissa

Liljebland, Mia (2017): Perusopetuksen opetussunnitelman perusteiden toteutuminen uusissa yläkoulun fysiikan oppikirjoissa

Lämsä, Jukka (2017): Yhdeksäsluokkalaisten ymmärrys fysiikan käsitteistä massa ja paino

Klemola Janne (2017): Atomi- ja ydinfysiikka -verkkokurssin toteuttaminen

Pohjola, Markku (2017): Soitinten fysiikka

Hussain, Sajjad (2017): The composition of germanium vapor studied with time-of-flight mass spectrometry http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701141091

Pauna, Henri (2017): Time-of-flight mass spectroscopic study of laser ablated oxidized solid lithium http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705232026

Pelimanni, Eetu (2017): Characterisation of an HDA-TOFMS electron-ion coincidence spectrometer http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705232025

Tuomela, Anu (2016): VUV Excitation Luminescence Spectroscopy of Rare Earth Doped Sodium Lanthanum Fluorine

Rajaniemi, Tatu (2016): Electronic an optical properties on TiO2 nanoclusters

Abebe, Ashenafi (2016): Insect antennal movement detection and analysis

Lehto, Mikko (2016): Spectral sensitivity of cockroach (Periplaneta americana) photoreceptors

Kokkonen, Mikko (2016): Characterization of in situ Multi-fynctional X-ray photoluminescence an photoelectron spectrometer

Heinonen, Mikko (2016): Tabletit fysiikan opetuksessa: sähköoppia yläluokille

Toljamo, Päivi (2016): Röntgen- ja synkrotronisätelyn käyttö lääketieteellisessä kuvantamisessa

Kemppainen, Ahti (2016): Production of clusters with stearic acid coating and their recognition from the valence electron

Pyykkönen, Ari (2015): Parity summetry-breaking phase transition in a nonlinear Rabi-Hubbard lattice

Hansson, Tapio (2015) Theoretical stydy of the prpperties of As_(n)Sb_(m), As_(n)Bi_(m) and Sb_(n)Bi_(m) (n + m =2,4) binary clusters

Jaako, Tuomas (2015): Validity of the semiquantum approximation in the ultrastrong coupling regime of cavity QED

Perälä, Jenni (2015): Lomaketyöt: gammasäteilymittauksia ja äänen ja valon nopeus

Lintula, Samuli (2015): Taustasäteilyn havainnollistaminen diffuusiosumukammiolla Säteilevä ympäristö -työpajassa

Jaula, Janne (2014): Project and quality management in physics research. A trip from academic adhocracy to the lean side of project management

Savolainen, Jari (2014): Luminesenssi

Laakso, Miku (2014): Synthesis and characterization of CuxZn1-xO films

Soronen, Juho (2014): Elohopean kaksoisionisaatiotilojen tutkimus

Hautala, Lauri (2013): Production and characterization of cluster beams 

Kokkonen, Esko (2013): Experimental studies of small vapor phase molecules

Änäkkälä, Aleksi (2013): Ympyräpolarisoidun synkrotronisäteilyn tuotto

Kyllönen, Teemu (2012): Physical vapor deposition of lead and lead clusters

Kukwa, Ernest (2012): Photoelectron spectroscopy applied to the study of binding energy shifts between atoms ans solids

Anunti, Kari (2012): Luminesenssitutkimuslaitteiston kehittäminen

Tikkala, Henri (2012): Valokaarianalyysia optisen emission avulla

Hentilä, Raisa (2012): Valosähköinen ilmiö ja sen opetus ja oppiminen lukiossa ja yliopistossa

Djomegni, Albert (2012): Electron spectroscopy applied to 5d photoionization of atomic and solid Pb

Keskinen, Juho (2011): Kromin 3p-fotoionisaatio ja siitä seuraavat Auger-siirtymät

Kulmala, Noora (2011): Elohopean elektronirakenteen tutkimus

Löytynoja, Tuomas (2011): Pienten antimoniklusterien absorptiospektreistä

Vapa, Matti (2011): Ab initio -laskentamenetelmiä elektronispektroskopiassa

Sergejeff, Kati (2010): Valosähköinen ilmiö ja kemiallinen alkuaineanalyysi

Blomster, Liisa (2009): Fluoresenssispektrografiasta

Happonen, Miina (2009): Aurinkokennot ja lämpöpumput vaihtoehtoenergialähteinä

Kettunen, Antti (2009): Software development for an electron-ion coincidence spectrometer

Mikkelä, Mikko-Heikki (2009): Metal Clusters

Turunen, Paavo (2009): Auger-spektrien mittaaminen höyryistä ja kiinteistä aineista

Autto, Tuomas (2008): Fysiikan opetus elektronispektroskopian tutkimusryhmässä

Hanhela, Juha (2008): Elektronien energianmenetysspektroskopian kokeellisista menetelmistä

Kantia, Terhi (2008): Na-, Mg- ja Al-metallihöyryjen KLL-Auger-spektrit

Kuusisto, Reetta (2008): Raskasmetallihalidien tutkiminen elektroni- ja ionimassaspektroskooppisin menetelmin

Vaara, Tuomas (2008): Klusterit

Niskanen, Johannes (2007): Fotonin absorptio ja elektronin emissio: elektroniset siirtymät cesiumatomissa

Patanen, Minna (2007): Molekyylien elektronisten siirtymien laskennasta

Remes, Maria (2007): Lentoaika (TOF) -ionimassaspektrometria ja sen soveltaminen tributyylitinakloridin tutkimiseen

Virtanen, Mikko (2007): Cesiumin resonanssi-Auger-elektronien suhteelliset intensiteetit ja kulmajakaumaparametrit

Mäkinen, Ari (2006): Elektronispektrometrit ja näytteiden höyrystäminen induktiokuumennuksella

Rantasaari, Antti (2006): KLL-Auger-spektrit

Jänkälä, Kari (2005): Laserviritettyjen kaliumin ja rubidiumin elektronispektrien tutkimus

Mikkonen, Sakari (2005): Molekyylifysiikan opetuksesta sekä kemiallisen sidoksen vaikutuksesta molekyylien Auger-elektronispektreihin >>

Parrila, Marjut (2005): Atomifysiikan lukio-opetuksesta ja jalokaasujen tutkimisesta elektronispektroskopiaa käyttäen >>

Rauhala, Samuli (2005): Röntgensäteilyn opetuksesta lukiossa sekä sen käytöstä tutkimuksessa ja lääketieteessä >>

Ruuskanen, Niko (2005): Elektronispektrien energiakalibrointi

Turunen, Mikko (2005): Suhteellisuusteorian opetuksesta ja relativistisista ilmiöistä atomeissa >>

Urpelainen, Samuli (2005): Electron Energy Loss Spectroscopy

Haapala, Markus (2004): Pienten molekyylien valenssin fotoelektronispektrien mittaaminen ja tulkinta

Kontiainen, Teemu (2004): Elektronispektroskopian datankäsittelymenetelmistä

Määttä, Merja (2004): Xe:n Auger-kaskadien tutkimus elektroni- ja ionispektroskopioiden avulla

Kattilakoski, Sami (2003): Atomimalleista ja mallintamisesta

Narkaus, Juha (2003): Argonin Auger-siirtymien kulmajakaumaparametri 2p1/2-14s ja 2p3/2-13d -resonanssien alueella

Öörni, Lasse (2003): Röntgensäteily ja sen käyttö lääketieteellisissä sovelluksissa

Koivukangas, Arto (2002): He-kaasupurkauslamppu ja sen käyttö fotoelektronispektrien mittaamiseen

Penttilä, Anna (2002): Study of photoelectron and Auger electron spectra of atomic manganese

Petäjä, Jarno (2002): Keraamisten monikerrospohjalevyjen LTCC-prosessin toleranssianalyysi

Salmela, Ilmari (2002): Molekyyleihin sitoutuneen rikin 2p fotoelektronien kulmaparametrien määritys

Karjalainen, Leena (2001): SES-100 elektronispektrometri ja jalokaasujen Auger-spektrejä

Vaarala, Kirsi (2001): Jalokaasujen valenssin fotoelektronispektrien satelliittirakenteet

Enbuska, Jari (2000): Elektronispektroskopian kokeellisista menetelmistä

Höynälänmaa, Tommi (2000): Strontiumin ja kalsiumin foto- ja Auger-elektronispektrit

Kolu, Janne (2000): Laajakaistaisen radiokanavan etenemisvaimennusmittauksia

Nikkinen, Juha (2000): Elektronikorrelaation vaikutus bariumin 4d(-1) -fotoelektronispektriin

Pylkkö, Maarit (2000): Atomifysiikka lukion opetuksessa >>

Vahtola, Henrik (2000): Sähkömagneettinen säteily ja sen vuorovaikutus materian kanssa >>

Huttula, Marko (1999): Elektroni-ioni-koinsidenssispektrometri

Kantorovitch, Julia (1999): Auger electron spectroscopy of two atomic molecules: Case study of the KCl molecule

Kellosalo, Ari (1999): Synkrotronisäteilyn käyttö teknillisissä sovelluksissa

Koskinen, Kaisa-Reeta (1999): Elektroniikan siirtopainotekniikan painolevyjen valmistusmenetelmän kehittäminen

Päri, Arja (1999): Synkrotronisäteilyn lääketieteelliset sovellukset

Reijonen, Matti (1999): Atomien ja molekyylien elektronirakenteen tutkiminen Auger-spektrien avulla: Litium- ja natriumkloridin L2,3 -MM Auger-spektrit

Sankari, Rami (1999): Ksenonin 3d5/2-1np -> 4d-2np (n = 6,7) resonanssi-Auger-spektrit

Sirviö, Tom (1999): Elektronispektrometrin tietokonemallintaminen

Vyörykkä,Jouko (1999): Konfokaali-Raman-spektrometrin käyttö paperin päällysteen syvyyssuuntaiseen analysointiin

Huttula, Saana-Maija (1998): Atomien sisäkuorten absorptiospektreistä ja niiden teoreettisesta tulkinnasta

Kinnunen, Ari (1998): Elektronitykin kehittely ja argonin L1, L2,3M-Coster-Kronig -spektri

Matila, Tommi (1998): Br 3d ionization and M4,5VV Auger spectrum of HBr studied by relativistic approach

Pennanen, Virpi (1998): Argonin ja vetykloridin elektroniherätteisistä ionisaatiospektreistä

Pfeiffer, Linda (1998): Auger transitions from the 4d core ionized states of Xe and Ba atoms: comparison between experiments and quantum mechanical calculations

Thiel, Frank (1998): Electron and ion impact induced multiple ionization of noble gas atoms and KCl molecules studied by time-of-flight mass spectrometry

Tranberg, Ari (1998): Atomimallit ja jalokaasujen Auger-spektrit

Tuorila, Niina-Kaisa (1998): Atomien ja molekyylien elektronirakenne sekä kryptonin ja vetybromidin ionisaatiospektrit

Alitalo, Sanna (1997): Auger Decay of the doubly excited 4d-15p-1nln´l´ states in Xe

Hannula, Juha (1997): Atomimallien kehitys tieteellisen tiedon rakentumisena

Höynälä, Arto (1997): Atomin sidosenergioiden kemiallisesta tilasta johtuvat muutokset

Pesonen, Tuomo (1997): Höyryjen elektroni- ja ionimittaukset

Kivilompolo, Mika (1996): Study of the post-collision interaction in the autoionisation spectra of mercury

Koivusaari, Jarmo (1996): Hiili- ja hiiliyhdistekalvojen rakennemäärityksiä käyttäen röntgendiffaktiota, IR- ja elektronispektroskopiaa

Kylli, Tiina (1996): Normaali- ja satelliitti-Auger-siirtymät argon-atomissa

Tuhkanen, Anne (1996): Synkrotronisäteilyn käytöstä lääketieteen, biologian ja biokemian tutkimuksissa

Jurvansuu, Marko (1995): Synkrotronisäteilyn tuottaminen magneettijonolähteillä >>

Hiltunen, Antti (1994): Elektronien lentoratojen numeerinen simulointi sähköstaattisessa sylinterisymmetrisessä kentässä

Karvonen, Jari (1994): Ionien lentoaikaspektroskopian sovellutukset atomien resonanssiviritystilojen tutkimukseen

Mursu, Jarkko (1994): Argonin synkrotronisäteilyherätteiset L2,3MM resonanssi-Auger-spektrit

Tuoma, Johanna (1993): Synkrotronisäteilyherätteinen resonanssiabsorptio ja viritystilojen purkautuminen Auger-siirtymällä avoinkuorisessa Cs-atomissa

Jauhiainen, Jukka (1992): Ionien lentoaikaspektroskopia

Kaikuranta, Terho (1991): Kaksivaiheinen sylinterisymmetrinen elektronispektrometri

Kemppainen, Leila (1991): Kryptonin 3d-resonanssiviritys ja sen purkautumiskanavat

Kyrkkö, Teijo (1990): Monokromaattorilta tulevan synkrotronisäteilyn fokusointi peilejä hyväksikäyttäen

Kivimäki, Antti (1989): Synkrotronisäteilyn käyttö Auger-spektrien tutkimuksiin

Moilanen, Hilkka-Liisa (1989): Jalokaasujen Auger-elektronispektrit

Ala-Korpela, Mika (1988): Molekyylien elektronirakenteiden ab initio -laskumenetelmistä. Sovellutus HCl-molekyylin synkrotroniherätteisten resonanssi-Auger-spektrien tulkintaan

Konttinen, Pasi (1988): Sylinterisymmetrisen elektronispektrometrin instrumenttifunktion laskeminen

Lakanen, Raita (1987): Kalsiumin, skandiumin ja titaanin elektronirakenne, neutraalissa, kertaalleen ionisoidussa ja kahdesti ionisoidussa atomissa

Mäntykenttä, Anna (1987): Relativistisuuden vaikutuksia atomien rakenteeseen ja siirtymätodennäköisyyksiin

Sairanen, Olli-Pekka (1987): Synkrotronisäteily ja sen käyttö; SiCl4:n resonanssi-Auger-spektrit

Ahonen, Markku (1986): Paikkaherkän ilmaisimen sovellutusmahdollisuudet erilaisiin elektronispektrometreihin

Huuki, Jarmo (1986): Paikkaherkkä monikanavailmaisin elektronispektroskopiassa

Lantto, Seija (1986): Molekyylien synkrotronisäteilyherätteinen fotoelektronispektroskopia

Leinonen, Leena (1986): Atomin tai molekyylin sisäkuoren fotoionisaatio lähellä kynnysenergiaa

Leväsalmi, Maarit (1985): Auger-spektrien satelliittirakenteet

Maliniemi, Kaisa (1985): Molekyylien valenssielektronien Auger-spektreistä

Siniaalto, Tapio (1985): UV-säteilyn tuottaminen fotoelektronispektroskopian mittauksiin

Wallenius, Maarit (1985): 3 d-transitiometallien atomaaristen Auger-spektrien rakenteesta

Halonen, Veikko (1984): Avoinkuoristen atomien Auger-prosessien siirtymätodennäköisyyksistä

Mäkipaaso, Tarja (1984): Avoinkuoristen atomien Augerspektrit

Pulkkinen, Hanna (1984): Korrelaation vaikutuksia atomaarisissa Auger-spektreissä

Leinonen, Simo (1983): Cesiumhalidien elektronispektreistä

Patana, Helinä (1983): Relatiiviset ilmiöt ja niiden vaikutus Auger-elektronien energioihin

Peltola, Ahti (1983): Natriumin ja natriumhalogenidien Auger-spektrit

Perho, Maria (1983): Molekyylien Auger-spektreistä Litiumfluoridin KLL-spektri

Leinonen, Kimmo (1982): Elektronidosimetria ja elektronien käyttö sädehoidossa

Pohjola, Matti (1982): Elektronispektrien dekonvoluutio- ja tasoitusmenetelmistä

Harkoma, Matti (1981): Hidastuslinssillä varustetun elektronispektrometrin rakentaminen ja testaus

Nousiainen, Mirja (1981): Monihiukkasvaikutukset elektronispektreissä järjestyslukualueella Z=48-54

Sivonen, Jyrki (1981): Erilaisten elektronispektrometrityyppien vertailua ja kaksivaiheisen modifioidun palloanalysaattorin rakentaminen sekä testaus

Pennanen, Seppo (1980): Molekyyliorbitaaliteoria. Indium- ja tinakloridien Auger-spektrit

Kellokumpu, Maritta (1979): Optisten energiatasojen hyväksikäyttö kaliumin ja hopean Auger-elektronispektrin tulkinnassa

Kumpula, Risto (1979): Pehmeän röntgensäteilyn röntgenputken rakentaminen ja käyttö foto- ja Augerelektronispektrien mittauksiin

Rantala, Tapio (1978): Relaksaatioenergiat foto- ja Auger-elektronien emissioissa

Kellokoski, Sauli (1975): Kalsiumhöyryn L2,3M2,3M2,3 - Auger - elektronispektri

Vuontisjärvi, Manu (1975): M4, 5N4, 5N4, 5-Auger-elektronispektrien mittaus ja analysointi kadmiumin kiinteästä ja höyrymäisestä olomuodosta

Onnela, Seppo (1974): Sähköstaattiset elektronispektrometrit

Oinas, Ale (1973): Al-Cu -seoksissa tapahtuvien alumiinin 3p-elektronien lukumäärän muutosten arviointi K-emissioviivojen intensiteettimittausten perusteella

Aksela, Helena (1972): Auger-ilmiö

Kokkoniemi, Päiviö (1972): Elektronipommituksella aikaansaadut plasmavärähtelyt kiinteissä aineissa

Teirilä, Ilmari (1972): Matriisivaikutusten eliminoiminen röntgenanalyysissä

Iivonen, Esko (1971): Atomin viritetyn tilan elinajan mittausmenetelmistä

Kortela, Eeva-Kaarina (1970): Röntgenemissiospektrin K-satelliitit

Ruotsalainen, Jyrki (1969): Rikin K-kuoren röntgenemissiospektrien kemiallisista muutoksista

Taipale, Veikko (1969): Zeeman jakautuminen Mössbauerspektrissä

Kotka, Rauno (1968): Cerenkovin säteilystä

Aksela, Seppo (1966): Röntgensäteiden aiheuttama valosähköinen ilmiö

Last updated: 15.3.2019