Polven nivelrikko vaanii pitkiä miehiä

Nivelrikon tautiprosessi tunnetaan yhä huonosti. Viime aikoina on alettu ymmärtää, että nivelrikko ei ole itsenäinen tai vain ikääntymisestä johtuva sairaus, vaan useiden erilaisten tautiprosessien lopputulos. Lääketieteen lisensiaatti Maiju Welling Oulun yliopistosta osoittaa väitöstutkimuksessaan, että keskimääräistä suurempi pituus lisää polvinivelrikon riskiä. Löytö vahvistaa käsitystä biomekaanisten tekijöiden tärkeydestä nivelrikon synnyssä. Myös perimä on tärkeä taustatekijä.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin nivelrikon esiintyvyyttä ja riskitekijöitä kolmessa suomalaisaineistossa. Pohjois-Suomessa v. 1966 syntyneillä henkilöillä (vuoden 1966 syntymäkohortti) minkä tahansa nivelen nivelrikon esiintyvyys oli 46 vuoden iässä miehillä 6,3 prosenttia ja naisilla 4,7 prosenttia. Erityisesti kaikkein pisimmät (korkeimpaan neljännekseen kuuluvat) saivat keskimääräistä useammin polvinivelrikkodiagnoosin. Yhteys oli voimakkaampi miehillä, mutta näkyi myös naisilla.

Nivelrikon tunnettuja biomekaanisia altistajia ovat erilaiset vammat, ylipaino, nivelten virheasennot, työn tai urheilun aiheuttama kuormitus jne.

Ympäristötekijöiden lisäksi perintötekijöillä on merkittävä vaikutus nivelrikon syntymiseen. Väitöstutkimuksessa löydettiin Terveys 2000 –aineistosta useita polvinivelrikolle altistavia geenejä.

Polvinivelrikkoon ei ole parantavaa hoitoa. Nivelrikkopotilaita kannustetaan harrastamaan sopivaa liikuntaa. Ylipainoisilla potilailla laihduttaminen helpottaa oireita. Tarvittaessa käytetään kipulääkkeitä ja pitkälle edenneessä taudissa tekonivelkirurgiaa. Lisätieto nivelrikon erilaisista tautimuodoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä antaa mahdollisuuden tarjota nivelrikkopotilaille taudinkuvan mukaan kohdennettua hoitoa sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään taudin puhkeamista.

Maiju Wellingin kansanterveystieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Nivelrikon moninainen tausta” tarkastetaan Oulun yliopistossa 21.4.2017

Lisätietoja:

lääketieteen lisensiaatti Maiju Welling, Oulun yliopisto, puh. 040 8211 677, maiju.welling@oulu.fi

Last updated: 25.11.2019