Tällä ruudulla on lisätietoja. Käytä back-painiketta palataksesi edelliselle ruudulle!

Myös soilla, pelloilla ja metsissäkin lumenpaksuus vaihtelee mm. pienoistopografian ja puuston mukaan. Kasvipeitekin on erilainen esim. mättäillä ja painanteissa, vaikka lumitilanne ei yksinään aiheutakaan tätä vaihtelua

Monet kasvit reagoivat aika herkästi lumen paksuuteen. Mm. puiden rungoilla kasvava jäkälä, koivun ruskokarve (Parmelia olivacea) kertoo kesälläkin Lapin koivikoissa keskim. lumen paksuuden.

Metsässä varsinkin kuusten alla (ja mättäillä) on usein varsin vähän lunta, joten siellä kasvavat kasvit ovat talvella vaarassa kuivua ja/tai paleltua. Esim. paksusammaltyypin kuusikoissa on kuusten alla hyvin vähän mustikkaa, mutta enemmän puolukkaa (kuten myös mättäillä).