Tällä ruudulla on lisätietoja. Käytä back-painiketta palataksesi edelliselle ruudulle!
Kylmänkestävyys riippuu myös yksilön/populaation alkuperästä.

Allaolevassa kuvassa on esitetty eteläisen kuusen kylmänkestävyyden vuotuista vaihtelua. Etelä-Suomen kuusi näyttää silloin tällöin kärsivät talvivaurioita pienemmissä pakkasissa kuin kuusi Pohjois-Suomessa.

Lapin kuusi on hyvin sopeutunut talveen. Lyhytoksainen, kynttilämäinen lapin kuusi karistaa lumitaakan harteiltaan helpommon kuin etelän kuusi. Lapin kuusta voi pitää omana kuusen rotuna (alalajina tai jopa lajina), Picea *obovata.