Tällä ruudulla on lisätietoja. Käytä back-painiketta palataksesi edelliselle ruudulle!

Kun hanki kovettuu, on poron ja eräiden muidenkin eläinten vaikea kaivaa ravintoa lumen alta...

Joinakin vaikeina, kovalumisina talvina saattaa tuhansia poroja kuolla nälkään. Lisäruokintaa ei kyetä aina järjestämään, eikä puissa nykyisin ole luppoakaan... Tunturialueen porot ovat kuitenkin sitkeitä kaivajia: ne kaivavat lunta, jonka kovuus on noin 1000 g/cm2, kun kuusamolaiset havumetsävyöhykkeen porot lopettavat kaivuun viimeistään noin 150 g/cm2 lumessa ja alkavat syödä luppoa.

Myös mm. peltopyy, rusakko, fasaani ja orava (varastot!) etsivät ravintoa lumen alta. Metsäkanalinnut pyrkivät kieppiin, pedoilta ja kylmältä suojaan.