Tällä ruudulla on lisätietoja. Käytä back-painiketta palataksesi edelliselle ruudulle!

Selkärangattomat ovat vaihtolämpöisiä; ne vaipuvat kylmähorrokseen pakkasten tullessa.

Vaihtolämpöisyys = ruumiin lämpö on suunnilleen sama kuin ympäröivän ilman lämpötila. Lämpötilan laskiessa pakkasen puolelle vaihtolämpöinen eläin jähmettyy paikoilleen liikkumattomaksi. Vain harvat kykenevät liikkumaan pienessä pakkasessa. Muistathan, että myös kaikki kasvit ovat vaihtolämpöisiä!

Saman lajin kaikki yksilöt talvehtivat yleensä samana kehitysvaiheena, joko aikuisena tai jossain muussa muodossa. Mutta lajien välillä on suuriakin eroja: esim. monet hyönteislajit talvehtivat joko munina, toukkina tai koteloina, jotkut taas aikuisina.

Toukkana (tai kotelona) talvehtiminen on aika yleistä pohjoisessa. Lyhyestä kesästä johtuu, että yksi kesäkausi ei riitä toukkavaiheelle.

Vedessä talvehtivat toukat ovat liikkeellä talvellakin ja voivat näin hakeutua suojaan jäätymiseltä (mm. mäkärät, sudenkorennot ja vesiperhoset). Sukeltajakuoriaiset talvehtivat useimmiten aikuisina. Makean veden sieni- ja sammaleläimet muodostavat syksyllä sisäänsä pieniä silmuntapaisia muodostumia, jotka talvehtivat eläimen kuollessa.

ß