Tällä ruudulla on lisätietoja. Käytä back-painiketta palataksesi edelliselle ruudulle!
Varsinkin laajalti eri ilmasto-oloihin levinneet lajit ovat aikojen kuluessa muodostaneet erilaisia rotuja (ekotyyppejä) ja näin sopeutuneet oman alueensa olosuhteisiin/ympäristötekijöihin. Nämä rodut poikkeavat geneettisesti hieman toisistaan; ne ovat eri alkuperää, vaikka kuuluvatkin samaan lajiin.

Kasvit ja useimmat selkärangattomat eläimet eivät voi paeta talvea, kuten muuttolinnut tekevät. Suomen talven joutuvat kokemaan myös lukuisat nisäkkäämme, kalat ja matelijat.

Rodunmuodostus on kasveilla ehkä yleisempää kuin laajalti liikkuvilla eläimillä, jotka voivat paeta epäedullisia olosuhteita.

Esim. eteläsuomalainen mänty ei kykene kunnolla mukautumaan Lapin kesä- ja talviolosuhteisiin, mutta Lapin mänty kykenee! Molemmilla on kyllä sama nimi, mutta erilainen perintöaines (geenistö). Ne ovat eri alkuperää - syntyneet oman alueensa oloihin sopeutuneista vanhemmista.