Tällä ruudulla on lisätietoja. Käytä back-painiketta palataksesi edelliselle ruudulle!

Linnuista esim. eräät tiaiset ja varislinnut (mm. kuukkeli ja närhi) sekä varpuspöllö keräävät ruokavarastoja talven varalle.Varpuspöllön saalisvarastossa voi olla jopa kymmeniä myyriä, päästäisiä ja/tai pikkulintuja. Tällaista helposti pilaantuvaa ruokaa varastoidaan vasta sitten, kun on pakkasia.

Havumetsien tiaiset ovat ahkeria ruokavarastojen tekijöitä. Hömötiainen hakee pellolta jyviä ja lentää metsänlaitaan kätkemään saaliinsa puun oksistoon. Huom. tali- ja sinitiainen eivät tee talvivarastoja.

Eri tiaislajit varastoivat syötävänsä puun eri osiin: kuusitiainen kuusten yläosiin, hömö- ja töyhtötiainen alemmas oksistoon. Eri tiaislajit myös etsivät talviravintoaan puun eri osista.

Mielenkiintoista on mm. se, että hömötiaisen seuralaisista riippuu, mistä hömötiainen ruokaansa etsii (Alatalo, 1980). Hömötiainen esiintyy a) parvissa, joissa ei ole muita tiaislajeja, b) parvissa, jossa on myös töyhtötiaisia, ja c) parvissa, jossa on myös talitiaisia. Kun parvi etsii ravintoa,  hakeutuvat töyhtötiaiset kuusen latvaosiin, ja hömötiaiset keskittyvät – jos ne parveilevat yhdessä töyhtötiaisten kanssa – kuusten alaosiin.  Mutta jos parvissa on talitiaisia, ne hakevat ravintoa kuusten alaosista, ja hömötiasten on siirryttävä kohti kuusten latvaosia, vaikka ne töyhtötiaisen kanssa välttelivätkin latvaosia.

 Pitemmän ajanjakson kuluessa voi tällainen ’tilapäinen’ ekolokeron valinta muuttua pysyvämpään suuntaan. Usein suurempi laji ’määrää’, mihin pienemmän lajin on hakeuduttava – pois suuremman lajin ravintopaikoilta. Lisää: Lajien välinen kilpailu!

Eri lajit suosivat myös oksien eri osia.

Tiaiset varastoivat myös muita siemeniä sekä hyönteisiä ja hämähäkkejä. Varastojen tekoon käytetään syksyllä useita tunteja päivässä. Yksi lintu ehtinee syksyllä tehdä tuhansia pieniä talvivarastoja!

Tiaisparvissa on alkutalvella 10-20 lintua, puolikymmentäkin eri lajia: hömö- ja töyhtötiaisia, etelässä lisäksi kuusitiaisia ja Lapissa lapintiaisia. Samoissa parvissa voi olla myös joku hippiäinen tai puukiipijä, joita ei kuitenkaan esiinny havumetsärajan pohjoispuolella . Lopputalvella parvet ovat pienempiä - lintuja kuolee paljon.