Tällä ruudulla on lisätietoja. Käytä back-painiketta palataksesi edelliselle ruudulle!
Jääkauden jälkeen eliöiden tulo pohjoiseen muutti ekosysteemejä monin tavoin. Kuusi saapui Suomeen idästä verraten myöhään (n. 5500 vuotta sitten) ja nopeasti, mutta ei ole vieläkään ehtinyt 'valloittaa' esim. Norjan länsiosia.

Kuusen saapuminen merkitsi suuria muutoksia maamme metsäekosysteemeissä. Kuusi 'valloitti' aika laajan ekolokeron trofialtaan erilaisia metsämaita ja jopa soitakin (lähinnä korpia). Mäntymetsien oli osaksi vetäydyttävä sivuun, sillä kuusen varjoa sietävät taimet viihtyvät myös mäntymetsissä ja syrjäyttivät aikanaan männyt. Tällaista kuusettumista on vielä tänäkin päivänä nähtävissä monin paikoin.

Kuusen saapuminen merkitsi melkoisia muutoksia metsien ja soiden aluskasvillisuudelle. Ennekaikkea valoisuus väheni. Kuusen neulasten ravinnevarastot muuttivat myös maaperän koostumusta.

Kuusi viihtyy hyvin myös viljavilla, lehtomaisilla mailla. Pohjois-Suomen lehtojen valtapuu onkin kuusi (eivätkä lehtipuut, jaloista lehtipuista puhumattakaan). Nimitys lehto saattaa siis tuoda vääriä mielikuvia lehdon puustosta. Lisää: lehdot!

Lisää: Jääkausien jälkeinen aika!