Tällä ruudulla on lisätietoja. Käytä back-painiketta palataksesi edelliselle ruudulle!
Maaperä on Pohjois-Suomessa yleensä joko karua podsolimaannosta (mineraalimailla) tai karua turvetta (soilla).

Tyypillinen pohsolimaannos HMT-metsässä. Huom paksu ja raaka kangashumus, jossa paljon kasvien juuristoja.

Vain parhaissa lehdoissa saattaa tavata lähes ruskomaata multakerroksineen. Ruskomaa on yleinen (keskieurooppalaisen) lehtimetsävyöhykkeen alueella. Lapin tuntureilla esiintyy paikoin lähes tundramaannosta.

Kts. myös: Eräitä maaperän ominaisuuksia verrattuna metsän viljavuuteen!