Kuvia pohjoisesta luonnosta
Photos from northern nature

(vuosi/year 2001)

Muihin valintoihin pääset palaamalla takaisin (käytä selaimen Back-painiketta)!
(Tai myös tästä!)
To picture-selecting and other menus: go back using the back-button of the browser!
(Or klick here!)

 

Suomessa on lähes 200 ns. talvisiementäjää eli kasvia, joiden siemenet irtoavat emokasvista vasta talvella.
Osa talvisiementäjistä on ns. talventörröttäjiä eli ruohovartisia, joiden kuolleet varret kurkottautuvat lumen päälle
levittämään siemeniään. Siemenet ovat yleensä hyvin talvenkestäviä ja leviävät helposti lumen pinnalla tuulen kuljettamina.
Varsinkin rikkakasvien joukossa on monia talventörröttäjiä. Kuvassa on kultapiisku (Solidago virgaurea), Pohjois-Suomen
metsissäkin viihtyvä talventörröttäjä.


There are in Finland nearly 200 plant species, those will fall down the seeds in wintertime (so called winter-seeds).
A part of those are grasses, whose dead stalks reach over the snowcover; the seeds will fall down on the snow.
Seeds are usually hardy against frost and will spread on the snow by wind. In this picture: European goldenrod (Solidago virgaurea), common in northern Finland (meadows, forests etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänä vuonna (2001) lumikuorma (= tykkylumi) metsänrajan alueilla Pohjois-Suomessa ei ole ollut kovin paha,
koska lumi on ollut kevyttä eikä ole tarttunut puihin. Kuvassa näkyy aikaisempien vuosien tykkyvaurioita:
katkenneita/kuolleita kuusten ja mäntyjen latvuksia. - Yhdessä pussa saattaa olla lunta pahimmillaan jopa useita tonneja!

The weight of snow on the trees (= tykky-snow) has not been very heavy in this year (2001) on the forestlines of North Finland,
because snow was light and was not grasped to the trees. In the picture you can find some tykky-damages from previoius years:
broken/ dead tops of pines and spruces. - It can be some tons of snow in one tree!