Päävalikko:


Pohjoinen luonto: aluejakoja
ja luonnonmaantiedettä
(Kasvillisuuden fytomassat ja perustuotanto)

Valitse haluamasi osa tästä (siniset):

Kasvillisuuden biomassat ja nettoperustuotanto

 

Maapallon eri ilmastot ylläpitävät erilaista kasvi- ja eläinlajistoa sekä erilaisia ekosysteemejä. Kussakin ilmastovyöhykkeessä on tietyt omaleimaiset ympäristötekijät eliöiden perustuotannolle - arktisilla alueilla yleensä heikoimmat, tropiikin kosteilla alueilla paremmat. Allaolevassa taulukossa on esitetty kunkin ilmastovyöhykkeen pinta-ala, fytomassa ja nettoperustuotanto. Fytomassa = kasvimassa, nettoperustutanto = kasvien fotosynteesin tuottama uusi, näkyvä kasvu (fotosynteesi miinus kasvien suorittama kulutus eli hengitys).

Kasvillisuuden fytomassat ja nettoperustuotanto ilmastovyöhykkeittäin.
Lukemat ovat arvioita, koska tarkkoja mittauksia on aika vähän
(varsinkin kasvien maansisäisistä fytomassoista).

Ilmastovyöhyke Pinta-ala
106 km2

Pinta-ala
%

Kasvi-peitteen
biomassa
109to a-1

Kasvi-peitteen
biomassa
%

Netto- perus- tuotanto109to a-1

Netto- perus- tuotanto %
Arktinen
8
1,6
13,8
0,6
1,3
0,6
Boreaalinen
23
4,5
439,1
18,3
15,2
0,5
Subboreaalinen
22
4,5
278,7
11,5
18,0
7,7
Subtrooppinen
24
4,8
323,9
13,5
34,6
14,8
Trooppinen
56
10,8
1347,1
56,0
102,5
44,2
Mantereet*)
133
26,2
2402,6
100,0
171,6
73,8
Jäätiköt
14
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Sisävedet (järvet ja joet)
2
0,4
0,04
0,01
1,0
0,4
Mantereet yhteensä
149
29,3
2402,6
100,0
172,6
74,2
Meret yhteensä
361
70,7
0,2
0,001
60,0
25,8
Maapallo yhteensä
510
100,0
2402,8
100,0
232,6
100,0

*) lukuunottamatta jäätiköitä ja sisävesiä.
Lähde: Sisula, H., 1977: Ekologian perusteet. - WSOY. Arviot perustuvat venäläisiin tutkimuksiin.

Ylläolevasta taulukosta ei ilmene sitä usein esiintyvää vaihtelua, jota jokaisen ilmastovyöhykkeen kasvillisuudessa on esim. sadesuhteista ja maaperästä johtuen. Kuitenkin joitakin mielenkiintoisia piirteitä taulukosta ilmenee:

1) Meidän 'oma' boreaalinen vyöhyke on pinta-alaltaan vain vajaat puolet troppisesta vyöhykkeestä ja fytomassaa boreaalisessa vyöhykkeessä on vain kolmannes siitä, mitä sitä on tropiikissa.
2)
Kasvien nettoperustuotanto on täällä yli viisi kertaa vähäisempää kuin tropiikissa. Mutta kuitenkin pohjonen taiga kykenee hyödyntämään aika hyvin lyhyen kesäaikaisen säteilyn. Lisää: boreaalisten metsien tuotto! ja maapallon metsävarat!
3) Arktisessa vyöhykkeessä on fytomassaa - tietenkin - huomattavasti vähemmän kuin boreaalisessa vyöhykkeessä, perustuotantokin on paljon vähäisempää.
4) Vesien - sekä merien että sisävesien - perustuotanto on aika vilkasta, mutta biomassaa on niukasti, koska vesien eliöistä huomattava osa on lyhytikäsiä (plankton yms.).


Tämä osio saattaa osaltasi jatkua vielä...

Täältä: "Pohjoinen luonto/muita osia"

Valitse Päävalikosta haluamasi luontoaihe!