Tällä ruudulla on lisätietoja. Käytä back-painiketta palataksesi edelliselle ruudulle!

Suomessa käytetyt metsätalousmaan viljavuusluokat:

1. Metsämaa, 2. Kitumaa, 3. Joutomaa.
Metsämaa soveltuu puun kasvattamiseen (vuotuinen kasvu vähintään 1 m3/ha/vuosi. Hyvin vijavilla mailla puusto kasvaa Etelä-Suomessa jopa yli 10 m3/ha/vuosi.

Kitumaa soveltuu myös puun kasvattamiseen, mutta maaperä on kivistä, soistunutta, laki- tai tunturimaata. (Vuotuinen kasvu vähintään 1 - 0,1 m3/ha/vuosi.).

Joutomaalla menestyy vaain yksittäisiä kituliaita puita ja pensaita. Kasvu on alle 0,1 m3/ha/vuosi.

Lisää: metsien suojelu metsämaan viljavuusluokittelun mukaan!