Päävalikko:


"Pohjoisen luontomme talvi" käsittää kuusi (6) osaa ja talvisen
lajintuntemuksen (mm. eläinten jätöksiä ja lumijälkiä sekä kasvien talviasuja).

Lisäksi valikosta "Neljä vuodenaikaa" pääset suoraan
talven (ja muidenkin vuodenaikojen) yleiskuvaukseen.

Valitse valikosta "Pohjoisen luontomme talvi" se talvinen aihepiiri,
johon haluat tutustua!

Korppi Posion Riisitunturin lakimetsässä...

Talviekologiaan liittyvää kirjallisuutta:

- Havas, P. & Sulkava, S.: Suomen luonnon talvi. - Kirjayhtymä, 1987.
- Kalliola, R.: Suomen luonto vuodenaikojen vaihtelussa. - WSOY, 1951.
Marchand, P., J.: Life in the cold. An introduction to winter ecology. 3rd edition, 1996.

----

Talvea käsitellään myös tämän ohjelman osissa:
'Vuodenajat' (siellä erityisesti osat 'Syksy' ja 'Talvi')
sekä 'Ekologia' (erityisesti osat 1 - 3).