Tällä ruudulla on lisätietoja. Käytä back-painiketta palataksesi edelliselle ruudulle!

Pitkän talven aikana ehtii energiaa kulua varsinkin lumen alla 'lämpimässä', vaikka hengitys kylmässä on vähäistä. Tämän lisäksi talven aikana hengitys on "säästöliekillä", ns. ylläpitohengitystä.

Hengityksen määrä (= energian kulutus) riippuu paljolti lämpötilasta (kasvit ovat vaihtolämpösiä!). Kuitenkin kasvit (samoinkuin tietysti myös eläimet) hengittävät pakkasessakin - tosin varsin vähän! Esim. mustikka hengittää talvella vain puolella teholla siihen verrattuna, mitä se samassa lämpötilassa hengittää kasvun ollessa vilkkaimmillaan (kts. kuva alla!). Mustikan maanpäälliset osat hengittävät talvella säästeliäästi, mutta silti energiaa kuluu pitkän talven aikana, lumen alla. Myös kasvien juuristo hengittää - siis "kuluttaa" energiaa!

Pelkästään lämpötila ei siis yksinään ohjaa hengityksen vilkkautta. Suuri lämpötilan muutos kylmästä lämpimään saattaa kiihdyttää talvilevossa olevan kasvin hengityksen nopeasti kohtuuttoman vilkkaaksi stressihengitykseksi, ja kasvi voi jopa kuolla tähän muutokseen.

Puiden maanpäälliset osat, joilla ei ole lumisuojaa, eivät talven mittaan kuluta energiaa kovin paljon, koska hengitys on kylmässä vähäistä.