OMS Tutkimuskeskus

 
Kaivannaisalan yksikössä on kansainvälisesti ainutlaatuinen yliopistoympäristöön rakennettu tutkimuskeskus, jossa on mm. jatkuvatoiminen automatisoitu koerikastamo. Tutkimuskeskus tarjoaa innovatiivisen ympäristön geotieteiden, kaivostekniikan, rikastustekniikan ja sovelletun geofysiikan opetukseen ja tutkimukseen. Tutkimuskeskus edistää omalta osaltaan Oulun yliopiston pyrkimyksiä tulla kansainvälisesti huomioiduksi huippuluokan asiantuntijana kaivannaisalan tutkimuksessa.

Last updated: 6.2.2019