Oulun yliopisto
OODI

Oodi - Opetuksen ja opiskelun tuen tietojärjestelmä

Oodi on yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Se sisältää tiedot muun muassa opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan, lukukausi-ilmoittautumisista, opintojaksoista ja opintosuorituksista.

Oodi on käytössä kolmessatoista suomalaisessa yliopistossa. Oodi kehitys koordinoi Oodi-toimintaa valtakunnallisesti, kts. www.oodi.fi

Oodi koostuu kahdesta käyttöliittymästä, Winoodista ja Internetissä toimivasta Weboodista ja ne toimivat tiiviissä yhteistyössä. Oodin käyttäjiä ovat virkailijat, opettajat ja opiskelijat.

oodikaavio

Toimintojen käyttöönotto

Mikäli olet kiinnostunut ottamaan käyttöön uusia Oodi-ominaisuuksia omassa tiedekunnassasi tai laitoksellasi, ota yhteyttä Oodi-tiimiin. Yhteystiedot ja vastuualueet toiminnoittain löytyvät Oodi-yhteystiedot Oulun yliopistossa -sivulta.

 

Raketti-hanke

Korkeakouluilla on käynnissä yhteinen Raketti-hanke. 2008 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on korkeakoululaitoksen ohjauksessa ja vaikuttavuuden seuraamisessa sekä korkeakoulujen sisäisessä johtamisessa tarvittavan tiedon sekä käytössä olevien IT-ratkaisujen laadun, yhteentoimivuuden ja käytettävyyden edistäminen kansallisella tasolla.

 


 

> Kirjaudu WebOodiin

 

Ajankohtaista