Opettajat

Opettajan Oodi on WebOodi

⇨ WebOodin kirjautumissivulle.

Oodissa opettaja voi

  • tarkastella omia kurssejaan
  • tarkastella opetukseen ja/tai tenttiin ilmoittautuneiden opiskelijatietoja (esim. opinto-oikeus, läsnäolo, opiskelijanumero) ennen kurssia, sen aikana sekä kurssin loppuessa
  • tulostaa osallistujalistan esim. opintojakson tentitulosten kirjaamista varten
  • lähettää opetukseen ja/tai tenttiin ilmoittautuneille opiskelijoille sähköpostia

Jos haet myös HOPS-ohjaajaoikeuksia, voit lisäksi
 

  • tarkastella, kommentoida ja hyväksyä opiskelijoiden sinulle lähettämiä opintosuunnitelmia
  • nähdä opiskelijoiden suorittamat opintojaksot opiskelijoiden HOPSeissa
  • muodostaa HOPS-ryhmiä ryhmittelytyökalun avulla
  • saada ryhmittelytyökalulla muodostettuihin ryhmiin perustuvan opintojen etenemisraportin

Tukiosoite:

Oodituki löytyy osoitteesta: oodituki(at)oulu.fi.

Viimeksi päivitetty: 6.8.2019