Oulun yliopisto
OODI

Opiskelijan Oodi


Oodissa opiskelija voi
(huom! vaihtelee yksiköittäin/laitoksittain/tiedekunnittain):

  • ilmoittautua yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi
  • katsoa tutkintovaatimuksia ja tarjolla olevaa opetusta Oodin opinto-oppaista
  • tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (OodiHOPS)
  • ilmoittautua opetukseen ja tentteihin (vaihtelee yksiköittäin)
  • seurata opintosuorituksiaan
  • tilata epävirallisen suoritusotteen
  • antaa kurssipalautetta
  • tehdä osoitteenmuutoksen
  • määrätä kenelle hänen yhteystietonsa saa luovuttaa
Käyttöoikeus

Jotta opiskelija voi käyttää Oodia, hänellä on oltava hallussaan Oulun yliopiston tietohallinnon antama Paju- (tai Koivu-) tunnus. Erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa ei siis tarvitse hakea, mutta tunnuksesi pitää olla voimassaoleva.

Käyttäjätunnukset haetaan tietohallinnon neuvonnan kautta.