Tutkinnonuudistus 2005

Tutkinnonuudistus 1.8.2005: Opintojen mitoutus muuttui opintoviikoista opintopisteiksi

Kaikille vanhoille opinnoille lisätään Oodiin heinä-elokuun aikana opintoviikkolaajuuden lisäksi opintopistelaajuus. Muuntaminen opintopisteiksi suoritetaan kertomalla opintoviikkolaajuus kunkin tiedekunnan päättämällä kertoimella. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnoissa käytetään valtakunnallisesti hyväksyttyä kerrointa 1,5, humanistisessa tiedekunnassa valtakunnallinen kerroin on 2,0. Muilla koulutusaloilla kertoimet vaihtelevat välillä 1,7 - 2. Kerrointen avulla laskettuja opintopistelaajuuksia pyöristetään pääsääntöisesti ylöspäin seuraavaan puoleen tai kokonaiseen pisteeseen. Kertoimet voivat osittain vaihdella myös tiedekuntien sisällä opintokohdekohtaisesti (kohde = jakso, kokonaisuus, ...). Laitokset voivat poiketa tiedekuntakohtaisista kertoimista ja tehdä opintokohdekohtaisesti muutoksia siihen, mikä kunkin opintojakson/kokonaisuuden laajuus on opintopisteinä. Opintojen laajuuksien muuntamisessa käytetään kertoimia opetusta antavan laitoksen (ja tiedekunnan) mukaan, ei opiskelijan laitoksen mukaan.

Kukin tiedekunta ja laitos vastaa omalta osaltaan opintoviikoiksi muuntamiseen liittyviin tiedusteluihin. Suoritettujen opintojen opintopistelaajuuksien määritteleminen on laitoksilla parhaillaan työn alla.

Myös 1.8.2005 jälkeen suoritettavista opinnoista rekisteröidään Oodiin laajuus sekä opintopisteinä että opintoviikkoina, riippumatta siitä suorittaako opiskelija tutkinnon vanhan vai uuden tutkintoasetuksen mukaisesti. HUOM! Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet yliopisto-opintonsa ennen syksyä 2005, voivat jatkaa opiskelua aiempien tutkintovaatimusten mukaan vähintään vuoteen 2008 asti. Tarkempaa tietoa tutkinnonuudistuksesta osoitteessa http://www.oulu.fi/tutkinnonuudistus.

Opintopisteiden lisäämisen jälkeen opiskelija voi tarkastella omia opintojaan WebOodissa joko opintoviikkolaajuuksin, opintopistelaajuuksin tai molemmat laajuudet rinnakkain esitettynä. Suoritukset -taulukon yhteyteen on lisätty painikkeet "Näytä Op", "Näytä Ov" ja "Näytä molemmat". WebOodin sähköpostiotteen tilaustoimintoon tehtäneen tulevaisuudessa muutos, joka mahdollistaa otteen toimittamisen opiskelijan valitsemalla tavalla - opintopisteissä, opintoviikoissa tai molemmat rinnakkain.

Uuden arvosteluasteikon käyttöönotto

Oulun yliopistossa otetttiin käyttöön uusi arvosteluasteikko 1.8.2005 alkaen. Uudistus koskee kaikkia opiskelijoita opintojen aloitusvuodesta riippumatta. Opintojaksot ja kokonaisuudet arvostellaan arvosanoin 1, 2, 3, 4, 5 (kokonaisluvut), tai hyväksytty. Opinnäytetöiden (pro gradujen) arvostelu säilyy ennallaan siltä osin, kuin arvostelu on suoritettu latinankielisin arvosanoin. Toinen kotimainen kieli arvostellaan jatkossakin arvosanoin tyydyttävä tai hyvä.

Syyskuun 2005 alussa Oodiin lisättiin opinnoille uuden asteikon mukaiset arvosanat. Opinnot tulostetaan suoritusotteille jatkossa uusin arvosanoin. Vanhoja arvosanoja ei kuitenkaan poisteta tietokannasta, vaan ne jäävät talteen uusien rinnalle.

WebOodiin tullaan loppuvuoden aikana lisäämään mahdollisuus katsoa uuden arvosanan lisäksi alkuperäinen arvosana. Suoritukset -taulukon yhteyteen tullaan lisäämään painike "Näytä vanhat arvosanat".

Alla olevassa taulukossa esitetään yleisimmin käytettyjen arvosanojen muuntosäännöt. Tiedekunnista saa tarvittaessa lisätietoa arvosanojen muuntamisesta.

Uusi asteikko 5-port Vanha Vanha
lääketieteen opintojaksot
Vanha
kokonaisuudet
yleinen
Vanha
TTK:n kokonaisuudet.
Näitä arvosanoja voi olla myös opintojaksoilla.
5 3-, 3 EX, L E E
4 2+, 2,5 M   H+
3 2-, 2 C H H
2 1+, 1,5 N T T+
1 1-, 1 A   T
hyv+
(TOL, STO harj.työ)
hyv+, h++      

Lisätietoa tutkinnonuudistuksesta ja opintojen mitoituksesta muuntokertoimineen sekä arvosteluasteikkomuutoksista saa tiedekunnista. WebOodia koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen oodituki at oulu.fi.

 

Viimeksi päivitetty: 21.2.2014