A250604 Psykologia, aineopinnot 50 ects

Academic year 2019-2020
8.1.–30.9.2020
2.8.2019–15.1.2020
Multiform learning
Education
2506 Psykologia
Finnish
University of Oulu
Oulu
10
525 €

Psykologian perus- ja aineopintojen infotilaisuudet opiskelijoille

ke 28.8. klo 17-18.30 PR104 (Linnanmaan kampus) sekä Zoom-yhteydellä ( https://oulu.zoom.us/my/psyka25    )

Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen).

Ennen luentoa kannattaa:

Psykologian aineopinnot alkavat kevälukukaudella ja jatkuvat seuraavalle syksylle (Proseminaari).  POIA-opiskelijoiden kiintiö lukuvuodelle 2019-2020 on 10 opiskelijaa. Aikataulut tarkentuvat syksyn 2020 osalta myöhemmin. Kevään 2020 alustavat aikataulu on julkaistu osalle opintojaksoista- muiden opintojaksojen osalta tiedot tarkentuvat myöhemmin. Opintokokonaisuuden vastuuhenkilön ylläpitämät ajantasaiset verkkosivut löydät täältä https://sites.google.com/edu.oulu.fi/psykologia/home/aineopinnot-poia

HUOM! Keväällä 2019 opintonsa aloittaneet psykologian aineopintojen opiskelijat- tarkemmat tiedot opinnoista ovat Opintopolussa https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.37511877641

Learning outcomes
  • Psykologian aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan psykologian teorioita ja käsitteitä inhimillisen käyttäytymisen jäsentämiseen ja analysointiin.
  • Opiskelija osaa soveltaa psykologian tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja kykenee analyyttiseen ja ongelmakeskeiseen ajattelutapaan, niin että hän kykenee itsenäiseen gradutyöskentelyyn.
  • Opiskelija pystyy arvioimaan psykologista tietoa ja hankkimaan sitä erilaisista tieteellisistä julkaisuista ja lähteistä.
  • Opiskelija kykenee itsenäiseen ja kirjalliseen ilmaisuun sekä esiintymiseen.

 

Contents

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista: 

407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op
407041A Kvalitatiivinen tutkimuksen peruskurssi 5 op
412072A Kognitiivinen psykologia (5 op)
412059A Kehityspsykologia II (5 op)
412067A Ohjauksen psykologia I (5 op)
412062A Psykologian sovellukset II (5 op)
 

Psykologian sivuaineeseen (35 op) kuuluu lisäksi:
412073A Psykologian proseminaari (5 op)

Kasvatuspsykologian pääaineeseen (45 op) kuuluvat lisäksi:
412074A Kasvatuspsykologian kandidaattiseminaari 10 op
407047A Kypsyysnäyte 0 op
411014A Polkuja työelämään 5 op

Learning activities and teaching methods

Luentoja ja muuta opetusta.

Prerequisities and co-requisites

Psykologian perusopinnot

Recommended or required reading

Ilmoitetaan kunkin opintojakson yhteydessä.

Assessment methods and criteria

Tentit, osallistuminen lähiopetukseen/verkko-opetukseen, esseet

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Teacher
Ville Tikkanen
Grading

0-5

Guidance and Counselling
Opintokokonaisuuden sisällöt ja käytännöt Ville Tikkanen (ville.tikkanen@oulu.fi), muu opintoneuvonta Minna Pesonen, avoin.yliopisto@oulu.fi
Working life cooperation

Ei

Timetable and location

Psykologian aineopintokursseille ilmoittaudutaan Oulun yliopiston Avoimen yliopiston kautta, ja opiskelijapaikkoja on kymmenen (10). Opiskelu järjestetään integroidusti tiedekunnan päiväopetukseen. Opiskelijat noudattavat siis läsnäolo- ja aikatauluvelvoitetta lähiopiskelijana. Aineopintojen kursseja ei videoida eikä tallenneta. Aineopintokurssien tukena käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Mode of delivery

Luentoja ja muuta opetusta. Opintoihin sisältyy osallistuminen psykologiseen tutkimukseen.

Target group

Kasvatuspsykologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Other information

Luento-opetukselle vaihtoehtoinen tapa opintojen suorittamiseen on osallistua kahdella, opiskelijan itse valitsemalla opintojaksolla kirjatenttiin.

Seuraavat opintojaksot voidaan suorittaa kirjatentteinä siten, että kukin opiskelija voi suorittaa yhden perusopintojen ja yhden aineopintojen kurssin tenttimällä annetut kirjat ja siten, että kullekin opiskelijalle tulee yhteensä enintään 2 kirjatenttinä suoritettua opintojaksoa.

Tarkemmat tiedot tentittävistä kirjoista ja tenttipäivistä esitetään kunkin kurssin tiedoissa.

 

1) PSYKOLOGIAN SOVELLUKSET I:TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN PSYKOLOGIA I 412057P

2)PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIA 412071P

3) KEHITYSPSYKOLOGIA II 412059A

4) PSYKOLOGIAN SOVELLUKSET II 412062A

5) OHJAUKSEN PSYKOLOGIA I 412067A

Enroll to studies
A250604 Psykologia, aineopinnot 50 ects
Note! The right to study will be checked from all participants before the course starts. If you are not a present student in Univesity of Oulu, register using the paid link.

You can enroll without costs to courses from your own faculty or other faculty from University of oulu that are arranged as Open University studies.

Your studies in Open University are not free. The cost is different for each course or study module and it is defined by the scope of the studies. The price is paid during registration.