Euroopan ulkopuolinen harjoittelu

Euroopan ulkopuolisen harjoittelun apuraha on tarkoitettu niille perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat hankkineet harjoittelupaikan Euroopan ulkopuolisista maista tai maista, jotka eivät kuulu Erasmus+ ohjelmaan. Apurahan suuruus on 2 000 €/opiskelija.  Apurahojen määrä on rajallinen.


Apurahan saamisen edellytykset:

• harjoittelu kestää vähintään 2 kk ja opintopisteitä kertyy vähintään 5
• harjoittelu on osa opintoja ja sisällöllisesti tutkinto-ohjelman hyväksymä,
• opiskelija on läsnä oleva yliopistossa harjoittelun aikana,
• opiskelija ei saa harjoittelulleen muuta rahallista tukea yliopistolta tai CIMOlta ja
• opiskelija ei ole aikaisemmin suorittanut yliopiston tuella harjoittelua (ei koske Erasmusharjoittelua).

Apuraha maksetaan opiskelijalle harjoittelun alkamisen jälkeen. Opiskelijan tulee raportoida harjoittelusta SoleMoveen sekä hyväksilukea suoritettu harjoittelu 1 kk sisällä harjoittelun päättymisestä. Apuraha maksetaan kahdessa erässä: 80 % harjoittelun alkamisen jälkeisenä yliopiston palkkapäivänä sekä loput 20 % kun opiskelija on raportoinut harjoittelun edellä mainituin tavoin.

Harjoittelu tulee aloittaa vuoden 2019 aikana.

Hakeminen:
Tukea voi hakea, kun harjoittelusta on sovittu harjoitteluorganisaation kanssa. Tukea haetaan SoleMOVE:ssa. Tukea ei myönnetä takautuvasti harjoittelun alkamisen jälkeen.

SoleMove-hakemuksen liite:

  • Todistus harjoittelun hyväksilukemisesta opintoihin (Confirmation of Internship). Opiskelijan tulee täyttää lomake ja hakea siihen tutkinto-ohjelman allekirjoitus henkilöltä, joka hyväksyy harjoittelun opintoihin.
  • Harjoittelusopimus (Taineeship Ageement Outside Europe). Lomakkeessa tulee olla kaikki tarvittavat allekirjoitukset, myös harjoitteluorganisaation edustajan allekirjoitus, ennen kuin harjoittelu voidaan hyväksyä.

Hakuaika on 1.12.2018 - 30.11.2019.  Hakemuksen käsittelyaika on enintään 2 viikkoa.


 

Viimeksi päivitetty: 22.2.2019