AHOT - formaali oppiminen

Formaali oppiminen tarkoittaa aiemmin hankittuja opintoja, joita opiskelija on suorittanut jossakin koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Aiemmat opinnot ovat oppimistavoitteiden, oppimiseen käytetyn ajan tai oppimiseen saatavan tuen osalta järjestelmällistä, ja niistä on saatu virallinen todistus. Opintoja voidaan korvata yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja avoimissa yliopistoissa suoritetuilla opinnoilla. Opiskelija voi anoa korvaavuutta, kun hän on suorittanut korvaavia opintoja niin paljon, että niiden laajuus on yhden opintopisteen tarkkuudella yhtä suuri kuin korvattavien opintojen. 

Ulkomailla suoritetuista opinnoista tai osaamisesta opiskelijan on toimitettava AHOT-hakemuksen lisäksi selvitys opintojen laajuudesta opintopisteinä tai työmäärästä sekä korkeakoulussa käytetystä arvosteluasteikosta.

Formaalin AHOT-hakemuksen liitteiksi vaaditaan seuraavia (pdf):

  • Hyväksytty HOPS (ellet pystynyt valita korvattavaa opintoa suoraan sähköisestä OodiHOPSista).
  • Todistukset suoritetuista opinnoista (esim. opintorekisteriote: pdf-kopio alkuperäisestä). Opintojen / opintojaksojen nimet tulee toimittaa myös englanniksi (huom. virallinen käännös korkeakoulusta).
  • Opintojaksokuvaukset eli tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (osaamistavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus ja laajuus (esim. opintopisteet). Jos kuvaus ei ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, niin kuvaus on toimitettava myös englanniksi.
  • Tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen (pdf-kopio alkuperäisestä) ja vähintään tutkinnon nimen englanniksi (nimi näkyy esim. Diploma Supplementista). Jos tutkintotodistus on muun kuin suomen, ruotsin tai englanninkielinen, on se toimitettava myös englanninkielisenä.
  • Todistus kokonaisuudesta, mikäli haetaan hyväksilukua tietyn kokonaisuuden perusteella (esim: psykologian perusopinnot, 25 op).
  • Ulkomailla suoritetuista opinnoista tai osaamisesta opiskelijan on toimitettava lisäksi selvitys opintojen laajuudesta opintopisteinä tai työmäärästä sekä korkeakoulussa käytetystä arvosteluasteikosta.
  • Muut mahdolliset liitteet, joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan. 

Pyydettäessä opiskelijan on esitettävä myös alkuperäiset todistukset.

Viimeksi päivitetty: 14.5.2019