Maistereiden uraseuranta

Yhteenvedot tiedekunnittain, 2019

Tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään koulutuksen toimivuudesta perustuvat 2019 toteutettuun uraseurantakyselyyn. Kysely lähetettiin jokaiselle Oulun yliopistossa vuonna 2014 lääketieteen lisensiaatin, ylemmän korkeakoulututkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatus) tutkinnon suorittaneelle. 

•    Humanistinen tiedekunta
•    Kasvatustieteiden tiedekunta
•    Luonnotieteellinen tiedekunta (sis. geotieteet) ja ja Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
•    Lääketieteellinen tiedekunta
•    Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
•    Teknillinen tiedekunta, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta ja Arkkitehtuurin tiedekunta
 

Muita julkaisuja ja yhteenvetoja

Viimeksi päivitetty: 2.10.2020