Kommunikoinnin evoluutio 2-5 op

Koodi 694815S

Kommunikoinnin evoluutio 2-5 op.

Luentosarja on osa 25 op:n sivuainekokonaisuutta Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen http://www.oulu.fi/hutk/node/50718. Se on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille oppiaineesta tai tiedekunnasta riippumatta. Opiskelija voi suorittaa koko 25 op:n kokonaisuuden tai osia siitä ja liittää suoritukset haluamaansa opintokokonaisuuteen.

Luennoitsija: Prof. emeritus Matti Lehtihalmes

Luentoaikataulu: Keskiviikkoisin 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5. klo 14-16 Ensimmäinen tentti Keskiviikkona 20.5. klo 14-16

Paikka: IT 112, paitsi ensimmäisellä kerralla 11.3. IT105

Teema-alueet:

  1. Lajien sisäinen ja lajien välinen kommunikaatio
  2. Ihmislajien evoluutio
  3. Ihmislajien kognition evoluutio
  4. Ihmisen kommunikoinnin evoluutio
  5. Ihmisten ja kielten migraatio

Oppimistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää luonnossa esiintyviä kommunikoinnin muotoja, osaa määritellä ihmislajien evoluution kehityslinjat ja tunnistaa erilaisia näkökulmia kognition ja kielen evoluutioon sekä kielten variaatioon ja migraatioon.

 

Suoritustavat:

2 op: Osallistuminen luentoihin sekä tentti luentosarjan viimeisellä kerralla.

5 op: Osallistuminen luentoihin ja johonkin kurssin teemaan liittyvän tieteelliseen kirjallisuuteen (lähinnä artikkeleihin) perustuvan oppimispäiväkirjan laatiminen (noin 15 sivua)

 

Luentosarjan materiaalit:

Löytyvät Moodlesta: Kommunikoinnin evoluutio 694815S

 

Arvostelu: Hyväksytty/hylätty

Viimeksi päivitetty: 11.3.2020