Sivuaineisiin ilmoittautuminen 31.5.2020 mennessä

Sivuaineisiin ilmoittaudutaan keväällä 2020 seuraavaa lukuvuotta varten. Sivuaineeseen saa ilmoittautua vain ne henkilöt, jotka ovat saaneet sivuaineen kevään 2020 haussa. Tulokset on julkaistu opiskelijalle-verkkosivulla https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineopinnot.

Sivuaineisiin ilmoittautuminen on alkanut Weboodissa. Ilmoittautuminen jatkuu aina 31.5.2020 asti. Sivuaineeseen pitää ilmoittautua. Sivuaineeseen saa ilmoittautua vain ne henkilöt, jotka ovat saaneet sivuaineen kevään 2020 haussa.

Avoimessa yliopistossa järjestettäviin sivuaineisiin (terveystiedon perusopinnot, terveystiedon aineopinnot ja erityispedagogiikan perusopinnot avoimessa yliopistossa) ei ole ilmoittautumista WebOodissa. Näihin sivuaineisiin hakeneille lähetetään henkilökohtainen ilmoittautumislinkki elokuussa, kun muutenkin ko. opintojen ilmoittautuminen aukeaa. Tuon linkin kautta on ilmoittauduttava, jotta avoin yliopisto saa opiskeluoikeuden kuntoon. Terveystiedon perusopinnot sivuaineena suorittavat ovat voineet ilmoittautua jo kesän toteutukseen. Tällöin ei luonnollisestikaan ilmoittauduta syksyllä uudestaan.

ERKO-opintoihin ilmoittaudutaan opintopolussa ottamalla paikka vastaan.

Mikäli et voi ottaa vastaan saamaasi sivuainepaikkaa, ilmoita siitä osoitteeseen study.education(at)oulu.fi. Myös ilmoittautumatta jättäminen tulkitaan paikasta luopumiseksi. Selvyyden vuoksi toivomme kuitenkin perumiset selkeästi em. osoitteeseen.

Mikäli KTK:n sivuaineen vastaanottaminen on epävarmaa esimerkiksi haetun opiskelupaikan tai toisesta tiedekunnasta haetun sivuaineen vuoksi, voit ilmoittaa siitä osoitteeseen study.education(at)oulu.fi. Ilmoittaudu kuitenkin ko. sivuaineeseen, jotta et menetä paikkaasi siinä. Koulutuspalvelut voivat tarvittaessa poistaa ilmoittautumisen myöhemmin, jos ilmoitat, että se on tarpeen.

Ilmoittautumisohjeet on lähetetty sähköpostitse.

Elokuussa 10.8.-21.8. järjestetään jäljelle jääneiden sivuaineiden haku.

Viimeksi päivitetty: 8.5.2020