Ajankohtaisia asioita kesän kynnyksellä

Uutiseen on kerätty ajankohtaista tietoa opintoihin liittyen. Seuraa kuitenkin Tuudoa ja sähköpostia myös kesän aikana.

Huolehdithan tänä lukuvuonna mahdolliset keskeneräisiksi jääneet opintojaksot valmiiksi mahdollisimman pian (Ha 1 lukuun ottamatta, jonka suorittamisesta sovitaan erikseen ohjaajan kanssa). Valmistuvat (kandi tai maisteri) opiskelijat voivat täyttää tutkintotodistushakemuksen OSATissa heti opintosuoritusten selvittyä, puuttuvien merkintöjen ei tarvitse näkyä opintosuoritusotteella anomusta täyttäessä. Ohjeita ja aikatauluja valmistumiseen liittyen löydät https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opinnaytetyo-ja-valmistuminen sivun kautta.
 
Lukuvuoden aikana muualla suoritetut opintojaksot ja/tai sivuaineet kannattaa hyväksilukea mahdollisimman pian opintojakson/kokonaisuuden valmistuttua. Todistuksen muualla suoritetuista sivuaineopinnoista voit toimittaa osoitteeseen study.education(at)oulu.fi. Muuten hyväksiluvut tehdään OSATissa (osat.oulu.fi). Muistathan pyytää puollon opintojakson hyväksilukuun hyväksiluettavan opintojakson vastuuhenkilöltä. Valmiin pohjan puollolle löydät opiskelijalle verkkosivulta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ahot-prosessi#6568. Vapaasti valittaviin opintojaksoihin ei tarvitse erikseen puoltoa, vaan ne voi AHOToida OSATissa suoraan koodille 404000 vapaasti valittavat opinnot. 

Aikaisemmin on lähetetty viesti tutkimuksen peruskurssien hyväksilukemisesta, joka täytyy tehdä 31.7. mennessä. Tämä siis koskee heitä, joilla on psykologian aineopinnot kesken ja haluaa niihin hyväksiluvun tutkimuskursseilla, jotka tehty erityispedagogiikan aineopintoihin.
 
Uuden lukuvuoden opintojaksojen alustavat aikataulut julkaistaan weboodissa kesäkuussa. Opetus alkaa pääosin ma 31.8.2020. Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa elokuussa Weboodissa ja Tuudossa. 
 
Opetusperiodit lukuvuonna 2020-2021
Lukuvuonna 2020-21 Oulun yliopistossa käytetään seuraavia opetusperiodeja: 

  • 0. periodi vkot 31-34 (1.8.-23.8.2020) 
  • 1. periodi ​vkot 35-43 (24.8.-25.10.2020) 
  • 2. periodi​ vkot 44-53 (26.10.-31.12.2020) 
  • 3. periodi​ vkot 53-10 (1.1.-14.3.2021) 
  • 4. periodi​ vkot 11-18 (15.3.-9.5.2021) 
  • 5. periodi ​vkot 19-30 (10.5.-31.7.2021) 

Käytännössä lukuvuoden opetus sijoittuu periodeille 1.-4.  Harjoittelu 2 alkaa Normaalikouluilla jo 24.8.2020.


Syksyllä 2020 tulee voimaan uusi opetussuunnitelma fuksien ja maisterivaiheeseen siirtyvien opiskelijoiden osalta. Uudet ja vanhat tutkintorakenteet ja rinnastukset/ siirtymäsäännökset löydät täältä https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tiedekuntien-opinto-oppaat#61932. 3. ja 5. vuosikurssien opiskelijat jatkavat opiskelua pääosin nyt voimassa olevien tutkintorakenteiden mukaisesti.

Minnalta kesällä saatavasta ohjauksesta:
Vastaanottoaikaa ei erikseen kesällä ole. Mikäli tarvitset ohjausta, ota yhteyttä soittamalla (0294483660) tai sähköpostilla minä arkipäivänä tahansa 26.6. mennessä. Alkusyksy menee uusien opiskelijoiden asioissa. Tapaaminen on kätevää järjestää esim. TEAMS-tapaamisena. Minna on lomalla 1.7. - 3.8.

Kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa, voit laittaa viestiä osoitteeseen study.education(at)oulu.fi. Koulutusten lähipalveluiden henkilökunta lomailee hiukan porrastetusti, mutta heinäkuussa on aikoja, jolloin lähipalveluissa ei ole ketään paikalla.

Kannattaa seurata jonkin verran Tuudoa ja sähköpostia myös kesän aikana. Oulun yliopisto ei ole vielä tiedottanut, miten korona vaikuttaa syksyllä annettavaan opetukseen.

Viimeksi päivitetty: 8.6.2020