Examinarium logo

Exam-järjestelmän yhdistäminen OY ja Oamk

Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto yhdistävät sähköisen tenttijärjestelmän, Examin. Järjestelmien yhdistäminen toteutetaan heinäkuun 2020 aikana. Linnanmaalle rakennetaan uusi, isompi tenttitila.

Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto yhdistävät sähköisen tenttijärjestelmän, Examin. Järjestelmien yhdistäminen toteutetaan heinäkuun 2020 aikana. Linnanmaalle rakennetaan uusi, isompi tenttitila, tenttitilan on tarkoitus olla käytössä viimeistään 17.8. alkaen. Muut tenttitilat sijaitsevat Dentopoliksella (16 paikkaa), Kontinkankaalla (Oamk 15 paikkaa) ja Oulaisissa (2 paikkaa). Jokaiseen tenttitilaan (pl. Oulainen) avataan yksi tenttivierailupaikka, jota voivat hyödyntää myös OY:n ja Oamk:n tenttivierailuja suorittavat opiskelijat. Eli esimerkiksi sivuainetta toiseen korkeakouluun suorittava opiskelija pääsee jatkossa suorittamaan tentin tenttivierailuna, sillä kampuksella millä hän opiskelee. 

50 paikan tenttitila rakennetaan tilaan PR106, joka sijaitsee korkeakoulujen yhtymäkohdan lähellä, Kauppakadun päässä. 50 paikan tilaan hankitaan vastamelukuulokkeita (joita voi hyödyntää myös tenteissä) ja kuulosuojaimia, jotta opiskelija voi halutessaan saada täyden keskittymisrauhan. Tenttitilan ovissa on sähkölukko, joka on auki 5min ennen tentin alkua ja 30min tenttiajan alkamisen jälkeen. Tenttitilassa on lokerot opiskelijoiden tavaroille, tenttipisteelle saa viedä vain lokeron avaimen ja opiskelijakortin. Sähköisen tentin erityisjärjestelyitä varten toteutetaan lomake, jonka avulla pyynnön saa tehtyä.  

Sähköisessä tentissä voi vastata paperille silloin, kun vastaaminen ei ole mahdollista sähköisesti. Tieto paperille vastaamisesta näkyy tentin aikana näkyvässä ohjeessa. Paperille vastattavat tentit suositellaan suoritettavan maanantaisin. Paperille vastattavat tentit palautetaan kuoressa tilasta löytyvään postilaatikkoon tentaattorin nimellä ja sisäisellä postiosoitteella varustettuna. Virastomestarit huolehtivat kuoret sisäisessä postissa tentaattoreille. Tenttitilasta löytyy myös rajoitettu määrä laskimia. Näet tentaattorin sinulle kirjoittamasta tentin aikana näkyvästä ohjeesta, jos laskimen käyttö on sallittu tentissä. Omaa materiaalia ei tenttitilaan saa tuoda, vaan materiaali (kuten kaavakokoelmat) on sähköisessä muodossa tentissä. Tentit, joissa saa olla omaa materiaalia, tulee suorittaa muulla tavoin. 

Mikä muuttuu Oamk? 

Oulun ammattikorkeakoulun Exam-järjestelmä ajetaan alas. Tentit suoritetaan Oamk:n Exam-järjestelmän kautta 30.6.2020 saakka. Näiden tenttien arvioinnit löytyvät myös samaisesta järjestelmästä 31.12.2020 saakka. Elokuusta 2020 alkaen tentit suoritetaan yhteisessä tenttijärjestelmässä osoitteessa: https://exam.oulu.fi/, josta myös arvioinnit löytyvät valmistuessaan. Merkittävin muutos järjestelmän käytössä on kirjautumisosoite ja ennen yhdistämistä suoritettujen tenttien arviointien tavoittaminen. 

Kypsyysnäytteen opintojaksokoodiin tulee tarkennuksia elokuussa.  

Tukitarpeisiin, tekniset ja yhdistämiseen liittyvät kysymykset suunnataan sähköisen tentin service deskiin (e-exam@oulu.fi). 

Mikä muuttuu OY?  

Uuden tenttitilan PR106 paikalla on toiminut aiemmin itseopiskelutilana toiminut mikrohalli. Mikrohalli siirretään aiemman sähköisen tenttitilan paikalle tilaan TL102. Opiskelijoiden itseopiskelukoneita löytyy myös Pegasuksesta, jossa on hyvin kapasiteettia. Oulun yliopiston mikrolukat ovat opiskelijoiden vapaassa käytössä silloin, kun siellä ei ole opetusvarauksia. Kuten esimerkiksi nykyisen mikrohallin läheisyydessä sijaitseva tietokoneluokka TH107. Tenttien aloitusajat muuttuvat aiempaa joustavammiksi ja sähköinen tentti onkin jatkossa mahdollista aloittaa tasatunnein tilan aukioloaikojen puitteissa. Lisäksi tenttien kestoihin tulee opettajalle aiempaa laajempi valikoima. 

Tukipalvelut toimivat edelleen koulutuksen lähipalveluissa. Tekniset ja yhdistämiseen liittyvät kysymykset suunnataan sähköisen tentin service deskiin (e-exam@oulu.fi).  

Exam-järjestelmässä on käyttökatko 6.7.-12.7.2020, jonka aikana järjestelmään ei voi kirjautua. 

Syksyn tilanteesta 

Sähköiset tenttitilat ovat olleet keväällä avoinna rajoitetusti. Tilat avataan 1.8. sen hetkisiä viranomaisohjeita noudattaen. Syksyn tilanteen tarkennuksista tiedotetaan erikseen mahdollisimman pian. Tavoitteena on kuitenkin mahdollistaa sähköinen tentti kaikille halukkaille. 

Viimeksi päivitetty: 18.6.2020