Vastaa kyselyyn ja vaikuta kestävään kampusarkeen!

Tule mukaan luomaan korkeakouluyhteisöllemme kestävän kampusarjen toimenpideohjelmaa vastaamalla kyselyyn 14.-27.9.2020. Kysely tarkoitettu Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilöstölle.

Kysely on laadittu Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, OYY:n ja OSAKO:n yhteistyönä. Kysely jakaantuu neljään teemaan: lajittelu ja kierrätys, ruokailu, tavoitteet ja toiveet sekä liikkuminen. Haluamme kuulla sinun mielipiteesi siitä, millaisena kampusarki mielestäsi näyttäytyy ja mihin toivoisit jatkossa tekojen ja toiminnan kohdistuvan.

Kyselyn vastausten pohjalta laaditaan Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen kestävän kampusarjen toimenpideohjelma. Kysely toteutetaan anonyymisti ja vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia.

https://webropol.com/s/kampusarki

Viimeksi päivitetty: 14.9.2020