Pienryhmäohjaus

Oulun yliopisto järjestää kaikille uusille opiskelijoille pienryhmäohjausta. Ohjausta saavat niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin opiskelijat. Ohjaus alkaa heti opintojen alussa ja kestää intensiivisimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

Pienryhmäohjaajina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmäohjaajan johdolla uudet opiskelijat tutustuvat noin 10 hengen ryhmissä omaan opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin ja Ouluun. Pienryhmäohjaus on osa yliopiston virallista opinto-ohjausta. Pienryhmäohjaajat toimivat tuntiopetustehtävissä ja vastaavat opetussuunnitelman mukaisen ohjauksen toteutumisesta.

Pienryhmäohjaajan tehtävinä on mm.

•  tutustuttaa yliopistoon ja yliopisto-opiskelun käytäntöihin, sekä muihin opiskelijoihin

• perehdyttää omaan  tutkinto-ohjelmaan yleisellä tasolla

• kertoa opiskelua tukevista palveluista

• perehdyttää opiskelijaelämään ja vapaa-ajantoimintaan

• perehdyttää yliopistoyhteisöön  ja opiskelijan vaikutusmahdollisuuksiin

• ohjata tutkinto-ohjelmassa tarvittaviin keskeisiin opiskelutaitoihin, opiskelun- ja  ajankäytön suunnitteluun

• ohjata uutta opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelusta

 

Haluatko sinä pienryhmäohjaajaksi?

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun (OyKKK) omaopettajat ja pienryhmäohjaajat opintonsa syksyllä 2020 aloittaville

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Omaopettaja (pienryhmäohjaajat):
Ryhmä 1: Mirjam Lehenkari (Juho Alahautala, Anna-Sofia Leppänen ja Taru Nygård)
Ryhmä 2: Jenni Jääskö (Aatos Mölsä ja Minttu Varis)
Ryhmä 3: Janne Lehto (Joona Alatorvinen ja Ida Juhannusvuori)
Ryhmä 4: Jouni Räihä (Milla Kaartinen ja Niina Kekkonen)
Ryhmä 5: Milkä Väinämö (Felix Kerola ja Laura Tamminen)
Ryhmä 6: Marika Tuomela-Pyykkönen (Jenni Haanpää ja Janne Junnelin)
Ryhmä 7: Eija-Liisa Heikka (Tatu Kurttila ja Milla Tervonen)
Ryhmä 8: Kaisu Jansson (Siiri Eteläaho ja Tuomas Kudjoi)
Ryhmä 9: Outi Merilahti (Meeri Kokkonen ja Tessa Manninen)

Laskentatoimen maisteriohjelma (erillisvalinta)
Omaopettaja (pienryhmäohjaaja):
Hannele Kantola (Priyanka Sebastian)

Kansainvälisiset maisteriohjelmat
Koordinaattori/Omaopettaja (Kummit):
Taloustiede: Chao Ding (Russell King)
Laskentatoimi: Van Tran (Anh Nguyen)
Rahoitus: Asif Ruman ja Blessing Oyinlola (Thu Nguyen)
Markkinointi: Teck Ming Tan (A H M Shahariar Kabir)
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Akram Boroun (Mickaël Magnan ja Dang Hoang Lan)

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Laaja-alainen luokanopettajakoulutus:
LO-19A: Haapaniemi Laura, Arkkila Teemu
LO-19B: Suutarinen Jenna, Hassinen Henna
LO-19C: Asikainen Josefiina, Jaakola Karita
LO-19D: Piippo Jonna, Luukka Helmi

Intercultural Teacher Education:
Putkinen Laura, Lääperi Venla

Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus:
Hietala Hanna, Toppinen Jaakko                      

Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus:
Häll Veera, Tornberg Anssi

Luokanopettajan maisteriohjelma:
Kuusela Heidi, Peltonen Sara

Varhaiskasvatuksen koulutus:
Länkinen Hanna
Leinonen Kalle
Leinonen Rosalia
Juustila Satu
Juntunen Niina
Ilvesaho Kiia
Järvenranta Hanna
Keckman Venla
Mämmioja Heta
Alamäki Veera
Holländer Jenni
Yrjänä Antti

Maisterivaihe:
Huhtala Laura

Erityispedagogiikan koulutus:
Välimäki Venla, Kivioja Milla-Mari

Varhaiskasvatuksen erityisopettajakoulutus (VEO):
Leinonen Mari, Laurila Essi

Kasvatustieteiden koulutus:
Rautasalo Iina, Kangas Matilda, Junnelin Jasmin

Musiikkikasvatuksen koulutus:
Pohjo Katriina, Oikarinen Arttu

Edglo:
Blaskovich Sarah, Kralj Dea, Roy Chowdhury Chandril

LET:
Bhavna Rawat, Pablo Santur

Humanistinen tiedekunta

Pienryhmäohjaus humanistisessa tiedekunnassa

Humanistisen tiedekunnan uutena opiskelijana saat oman pienryhmäohjaajan, joka perehdyttää sinut opintojen aloittamiseen, opintojen suunnitteluun, opiskeluympäristöön ja erityisesti omaan opiskelualaasi. Osallistuminen pienryhmäohjaukseen on tehokas tapa perehtyä yliopiston, tiedekunnan ja oman oppiaineen toimintaan.

Humanistisen tiedekunnan järjestämän uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuden päätyttyä opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa oman oppiaineen vanhempi, yliopiston tähän tehtävään kouluttama opiskelija ohjaa ja opastaa uusia opiskelijoita. On siis ehdottoman tärkeää osallistua syyslukukauden ensimmäiseen informaatiotilaisuuteen.

Pienryhmäohjaajat ja oppiaineiden yhdyshenkilöt lukuvuonna 2020-2021

Tietojenkäsittelytiede

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

 

Tietotekniikka

Pienryhmäohjaajat 2020-2021

Kandivaiheen opiskelijat

Santeri Hyvärinen
Aleksi Tuovinen
Martti Mourujärvi
Eemeli Häyrynen
Akseli Uunila
Severi Pitkänen

Pienryhmäohjaajat 2019-2020

Kandivaiheen opiskelijat

Vappu Schroderus
Anssi Uistola
Katri Säily
Roosa Risto
Lassi Perälä
Markus Kyllönen
Riina Annunen superpro

Saamelainen kulttuuri

 

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Fuksiláidehus

Humanisttalaš dieđagotti ođđa oahppin oaččut fuksiláidesteaddji, gii oahpista oahpuid álggaheapmái, oahpuid plánemii, oahppobirrasii ja erenomážit du iežat oahpposuorgái. Oassálastin fuksiláidesteapmái lea dehálaš vuohki oahpásmuvvat universiteahta, dieđagotti ja iežat oahpposuorggi doaimmaide. Humanisttalaš dieđagoddi lágida ođđa ohppiide infodilálašvuođa, man loahpas oahppit juhkojuvvojit joavkkuide. Joavkkuid láidestaddjit leat du oahppoávdnasa boarráset oahppit, geaid universitehta lea skuvlen láidestit ođđa ohppiid. Leage erenomáš dehálaš oassálastit čakčalohkanbaji vuosttas informašuvdnadilálašvuhtii.

 

Sämikielân (inarinsaameksi)

Fuksilaiđiittâs

Oulu ollâopâttâh uárnee puoh uđđâ uáppeid fuksilaiđiittâs, mii álgá uápui vuosmuu peeivi. Enâmus laiđiittâs lii vuosmuu čohčâluuhâmpaje ääigi. Fuksilaiđiitteijee jođettâsâst uđđâ uáppeeh uápásmeh juávhuin jieijâs oppâmsyergi, tieđâkode já ubâ ollâopâttuv vuáválâšvuođáid mut eromâšávt eres uáppeid já Oulun. Fuksilaiđiitteijen láá siämmáá uáppusyergi aaleeb ihekuursâi lohheeh, kiäid ollâopâttâh lii škovliittâm paargon. Lii-uv eromâš tehálâš uásálistiđ čohčâluuhâmpaje vuossâmuu informaatiotilálâšvuotân.

 

Säämas (koltansaameksi)

Fuksslaiʹddstõs

Humaniistla tiõđkååʹdd ođđ mättʼtõõttjen vuäǯǯak fuksslaiʹddsteei, ǩii vuäʹppast tuu mättjummši aʹlǧǧe, mättjummši plaanummša, mättjempirrõʹsse da tuu jiijjad mättjemsuârgga. Vuässõõttâm fuksslaiʹddstõʹsse lij vääžnai nääʹll tobdstõõttâd universiteeʹtt, tiõđkååʹdd da jiijjad mättjemsueʹrj tuåimid. Humaniistlaž tiõđkåʹdd reäšš ođđ mättʼtõõđjid infopoodd, mõõn looppâst mättʼtõõđjid jueʹjjet jooukid. Joouki laiʹddsteei lie tuu mättjemaunnâz puärrsab mättʼtõõđi, ǩeäid universiteʹtt lij škooultam vuäʹpsted ođđ mättʼtõõđjid. Lij tâma sami vääžnai, što vuässõõđak čõhččlookkâmpââʹj vuõssmõs infopoʹdde.
 

Saamen kieli

 

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Fuksiláidehus

Humanisttalaš dieđagotti ođđa oahppin oaččut fuksiláidesteaddji, gii oahpista oahpuid álggaheapmái, oahpuid plánemii, oahppobirrasii ja erenomážit du iežat oahpposuorgái. Oassálastin fuksiláidesteapmái lea dehálaš vuohki oahpásmuvvat universiteahta, dieđagotti ja iežat oahpposuorggi doaimmaide. Humanisttalaš dieđagoddi lágida ođđa ohppiide infodilálašvuođa, man loahpas oahppit juhkojuvvojit joavkkuide. Joavkkuid láidestaddjit leat du oahppoávdnasa boarráset oahppit, geaid universitehta lea skuvlen láidestit ođđa ohppiid. Leage erenomáš dehálaš oassálastit čakčalohkanbaji vuosttas informašuvdnadilálašvuhtii.

 

Sämikielân (inarinsaameksi)

Fuksilaiđiittâs

Oulu ollâopâttâh uárnee puoh uđđâ uáppeid fuksilaiđiittâs, mii álgá uápui vuosmuu peeivi. Enâmus laiđiittâs lii vuosmuu čohčâluuhâmpaje ääigi. Fuksilaiđiitteijee jođettâsâst uđđâ uáppeeh uápásmeh juávhuin jieijâs oppâmsyergi, tieđâkode já ubâ ollâopâttuv vuáválâšvuođáid mut eromâšávt eres uáppeid já Oulun. Fuksilaiđiitteijen láá siämmáá uáppusyergi aaleeb ihekuursâi lohheeh, kiäid ollâopâttâh lii škovliittâm paargon. Lii-uv eromâš tehálâš uásálistiđ čohčâluuhâmpaje vuossâmuu informaatiotilálâšvuotân.

 

Säämas (koltansaameksi)

Fuksslaiʹddstõs

Humaniistla tiõđkååʹdd ođđ mättʼtõõttjen vuäǯǯak fuksslaiʹddsteei, ǩii vuäʹppast tuu mättjummši aʹlǧǧe, mättjummši plaanummša, mättjempirrõʹsse da tuu jiijjad mättjemsuârgga. Vuässõõttâm fuksslaiʹddstõʹsse lij vääžnai nääʹll tobdstõõttâd universiteeʹtt, tiõđkååʹdd da jiijjad mättjemsueʹrj tuåimid. Humaniistlaž tiõđkåʹdd reäšš ođđ mättʼtõõđjid infopoodd, mõõn looppâst mättʼtõõđjid jueʹjjet jooukid. Joouki laiʹddsteei lie tuu mättjemaunnâz puärrsab mättʼtõõđi, ǩeäid universiteʹtt lij škooultam vuäʹpsted ođđ mättʼtõõđjid. Lij tâma sami vääžnai, što vuässõõđak čõhččlookkâmpââʹj vuõssmõs infopoʹdde.

Lääketieteen tekniikka DI

2020

Ahmed Shaheen

Kirjallisuus

Lukuvuoden 19-20 pienryhmäohjaajat:

Karoliina Kokko (karoliina.kokko@student.oulu.fi)

Anna-Sofia Tastula (anna-sofia.tastula@student.oulu.fi)

 

Kulttuuriantropologia

Kulttuuriantropologian pienryhmäohjaajaksi?

Pienryhmäohjaajan tehtävänä on perehdyttää uudet kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat yliopistoon, opiskeluympäristöön, omaan opiskelualaan ja erityisesti opintojen alkuun. Pienryhmäohjaaja toimii yhteistyössä oppiaineen henkilökunnan kanssa. Pienryhmäohjaajaksi voivat hakea 2. tai 3. vuoden kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat. Oulun yliopiston Koulutuspalvelut maksaa pienryhmäohjaajalle ohjauspalkkion ja vastaa yhdessä tiedekunnan kanssa pienryhmäohjaajien kouluttamisesta. Pienryhmäohjaajat saavat erillisen todistuksen ohjauksesta ja koulutukseen osallistumisesta. 

Lisätiedot:

Anneli Meriläinen-Hyvärinen, anneli.merilainen (at) oulu.fi

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelmassa on kautta aikojen ollut hyviä pienryhmäohjaajia, jotka ovat vastuullisesti opastaneet uudet opiskelijamme yliopiston toimintakulttuuriin. Pienryhmäohjaajat tekevät yhteistyötä meidän omaopettajiemme kanssa, näin fuksit pääsevät mahdollisimman nopeasti alkuun yliopisto-opinnoissaan.

Kemian opiskelijoilla on oma kilta: Oulun Yliopiston Kemistit r.y.  eli Valenssi.  Valenssilaiset auttavat myös uusia opiskelijoita löytämään oman paikkansa yliopistoyhteisössä.

Viimeksi päivitetty: 23.9.2020