Pienryhmäohjaus

Oulun yliopisto järjestää kaikille uusille opiskelijoille pienryhmäohjausta. Ohjausta saavat niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin opiskelijat. Ohjaus alkaa heti opintojen alussa ja kestää intensiivisimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

Pienryhmäohjaajina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmäohjaajan johdolla uudet opiskelijat tutustuvat noin 10 hengen ryhmissä omaan opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin ja Ouluun. Näin kauempaakin, myös ulkomailta muuttanut uusi opiskelija saa nopeasti kavereita ja kotiutuu paitsi yliopistolle myös Ouluun.

Pienryhmäohjaus on osa yliopiston virallista opinto-ohjausta. Pienryhmäohjaajat toimivat tuntiopetustehtävissä ja vastaavat opetussuunnitelman mukaisen ohjauksen toteutumisesta.

Haluatko pienryhmäohjaajaksi?

Haku pienryhmäohjaajaksi syksyllä 2019 opintonsa aloittaville perustutkinto-opiskelijoille sekä kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille ja saapuville vaihto-opiskelijoille käynnistyy joulukuussa 2018. Jos olet kiinnostunutn toimimaan pienryhmäohjaajana, ota yhteyttä tutkinto-ohjelmasi pienryhmäohjauksen yhdyshenkilöön.

Pienryhmäohjaajana toimimisen edellytys:

 • olet vastuuntuntoinen ja hoitanut hyvin omat opintosi,
 • olet halukas opastamaan uutta opiskelijaa opintoihin ja yliopistoon,
 • osallistut pienryhmäohjaajille järjestettäviin koulutuksiin (ks tieto alla),
 • olet paikalla kun uudet opiskelijat saapuvat ja pienryhmäohjaus alkaa.

Pienryhmäohjaaja ohjaa ryhmäänsä  10-15 ohjaustuntia. Tiedekunta maksaa pienryhmäohjaajalle ohjauspalkkion (tällä hetkellä ohjauspalkko on 14,10 €/tunti) ja  antaa ohjauksesta pienryhmäohjaajalle todistuksen. Riippuen tutkinto-ohjelman käytänteistä ohjaustyöstä voi saada myös opintosuoritusmerkinnän.

HUOM: Jos olet työsuhteessa Oulun yliopistoon pienryhmäohjauksen ajankohtana (esim. harjoittelu), et voi laskuttaa pienryhmäohjausta normaalin käytännön mukaan, vaan pienryhmäohjaus tehdään esimiehen kirjallisen etukäteisen ylityöaloitteen perusteella säännöllisessä työajassa työskenteleville lisä/ylityösäännösten ja ohjeiden mukaisesti. Ilmoita tällaisesta työsuhteesta mahdollisimman pian tutkinto-ohjelmasi pienryhmäohjauksen yhdyshenkilölle. Lisätietoja yleisesti työsuhdeasioista: hr@oulu.fi.

Hakeminen ja lisätietoja:

 • Pienryhmäohjaajien hausta ja nimeämisestä vastaavat tiedekunnat/tutkinto-ohjelmat. Hakemisesta, tutkinto-ohjelmakohtaisista hakuaikatauluista ja pienryhmäohjaustoiminnasta saat lisätietoja oman tiedekuntasi/tutkinto-ohjelmasi pienryhmäohjauksen yhdyshenkilöltä.
 • Hakulomakkeen löydät tästä.

Pienryhmäohjauksen koulutukset

Valitun pienryhmäohjaajan (ja mielellään myös varaohjaajan) on osallistuttava tiedekuntien lähipalvelutiimien järjestämään koulutukseen. Mikäli ohjaaja on jo toiminut pienryhmäohjaajana ja osallistunut aikaisemmin koulutuksiin, on koulutukseen osallistuminen vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Yliopistossa on tapahtunut viime vuoden aikana muutoksia, joista on hyvä olla tietoinen. Jos ohjaaja on osallistunut aikaisemmin suomenkieliseen yleiskoulutukseen ja toimii nyt ulkomaalaisen tutkinto-ohjelman tai vaihto-opiskelijan ohjaajana, on hänen osallistuttava englanninkieliseen yleiskoulutukseen. Samoin jos opiskelija on aikaisemmin osallistunut englanninkieliseen yleiskoulutukseen, mutta ei suomenkieliseen yleiskoulutukseen ja toimii nyt suomenkielisen tutkinto-ohjelman pienryhmäohjaajana, on hänen osallistuttava nyt lähipalvelutiimien järjestämään suomenkieliseen koulutukseen.

Pienryhmäohjauskoulutuksien aikataulut ovat ohessa. Mikäli et voi osallistua oman tiedekuntasi koulutuspäivään, voit osallistua muille tiedekunnille suunnattuun koulutukseen.

TIEDEKUNNAT PÄIVÄMÄÄRÄ AIKA

TILA

LuTK, TTK  to 14.3.2019  klo 13.15 - 16.00  L4
TSTK  ke 27.3.2019  klo 12.15 - 16.00  L5
HuTK, KTK, OyKKK  pe 22.3.2019  klo 12.15 - 15.45  L6
LTK, BmTK - Kontinkangas

 ti 26.3.2019

 pe 26.4.2019

 klo 8.00 - 10.00

 klo 13.00 - 15.00

338B ja

338B

KUMMI/Student Tutoring training in English  ti 19.3.2019  klo 12.15 - 15.45  L5 Linnanmaa
  Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet. Opiskelun ohjeet siirtyvät asteittain Sinulle-osioon. Seuraathan oman tiedekuntasi viestintää siirtymisen aikataulusta. Kaikkien tiedekuntien ohjeet löytyvät täältä viimeistään syyskuussa 2019

  Pienryhmäohjaus humanistisessa tiedekunnassa

  Humanistisen tiedekunnan uutena opiskelijana saat oman pienryhmäohjaajan, joka perehdyttää sinut opintojen aloittamiseen, opintojen suunnitteluun, opiskeluympäristöön ja erityisesti omaan opiskelualaasi. Osallistuminen pienryhmäohjaukseen on tehokas tapa perehtyä yliopiston, tiedekunnan ja oman oppiaineen toimintaan.

  Humanistisen tiedekunnan järjestämän uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuden päätyttyä opiskelijat jaetaan noin 10 hengen pienryhmiin, joissa oman oppiaineen vanhempi, yliopiston tähän tehtävään kouluttama opiskelija ohjaa ja opastaa uusia opiskelijoita. On siis ehdottoman tärkeää osallistua syyslukukauden ensimmäiseen informaatiotilaisuuteen.

  Pienryhmäohjaajat ja oppiaineiden yhdyshenkilöt lukuvuonna 2019-2020

  Pienryhmäohjaajat ja -ryhmät löytyvät OTiTin sivuilta.

  Viimeksi päivitetty: 22.5.2019