University of Oulu, 2016

Opintojaksopalaute

Oulun yliopiston opintojaksopalautejärjestelmä on yhtenäinen palautekanava kaikille Oulun yliopiston opintojaksoille. Opiskelija voi antaa palautetta kursseista (luennot, harjoitukset, seminaarit, …), joille hän on ilmoittautunut Weboodissa. Antamasi palaute on anonyymiä. Palaute menee suoraan opintojakson opettajalle.

Miksi antaisin palautetta?

Palaute on tärkeä osa opetuksen ja toiminnan kehittämistä. Palautteen avulla opettaja voi kehittää opetusta ja opintojaksoa. Lisäksi tutkinto-ohjelmat sekä Oulun yliopisto käyttää antamaasi opintojaksopalautetta koulutuksen suunnittelussa ja tutkinto-ohjelmien kehittämisessä. Palautteen antaminen on myös tärkeä osa oman toiminnan arviointia sekä olennainen työelämätaito. Anna siis äänesi kuulua!

Miten annan palautetta?

Palaute-työkalu toimii automaattisesti weboodin ilmoittautumistietojesi perusteella. Työkalu hakee opintojaksosi, joille palautteenanto on auki. Järjestelmä myös muistuttaa sinua palautteen antamisesta opintojakson alussa sekä ennen palautteen sulkeutumista. Voit antaa palautetta koko kurssille tai sitten kohdentaa palautteesi kurssin eri osille ilmoittautumisesi mukaan.

Muistathan, että hyvä palaute on asiallista, rakentavaa, hyvin perusteltua ja auttaa kehittämään toimintaa. Lisäksi on tärkeä tuoda esille kehittämisideoita ja nostaa esiin myös hyviä ja toimivia asioita opetuksessa ja opintojaksolla.

Opintojaksopalautteen käsittely

Tutkinto-ohjelmatoimikunta suunnittelee palautteen keruun ja hyödyntämisen menettelytavat. Opintojaksopalautteella opettaja ja tutkinto-ohjelma saavat tietoa osaamistavoitteiden toteutumisesta, opintojakson kuormittavuudesta, opetus- ja arviointimenetelmien toimivuudesta, sisältöjen ajantasaisuudesta ja kattavuudesta sekä opintojakson suhteesta opetussuunnitelman kokonaisuuteen. Opintojaksopalautetta kerätään opintojaksojen ja opetussuunnitelman laadun kehittämiseksi ja opettajan ammatillisen kehittymisen tueksi. Palautteissa esiin nousseita (erityisesti koko yksikköä, tutkinto-ohjelmaa tai laajempaa opiskelijaryhmää koskevia) asioita tai ongelmia käsitellään tutkinto-ohjelmatoimikunnan ja tiedekunnan koulutustoimikunnan kokouksissa sekä tutkinto-ohjelman palautepäivässä.

Apua ongelmatilanteissa

Mahdollisissa ongelmatilanteissa kannattaa ensimmäisenä tarkistaa, että oletko ilmoittautunut opintojaksolle ja sen osille. Mikäli et ole ilmoittautunut, pyydä opettajaa lisäämään sinut opintojaksolle. Lisäksi on hyvä tarkistaa ovatko opintojakson tiedot oikein weboodissa. Mikäli havaitset, että opintojakson Oodi-tiedoissa virheitä, ole yhteydessä koulutuksen lähipalveluihin. Lisäksi kannattaa katsoa läpi Palaute-järjestelmän Usein kysytyt kysymykset –osio (UKK). Ongelmatilanteissa voit olla myös yhteydessä osoitteeseen palaute(at)oulu.fi.

Jos jollakin opintojaksolla ei jostain syystä kerätä palautetta, voit ilmoittaa siitä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle tai tiedekunnan koulutusdekaanille.

Mistä palautejärjestelmä löytyy?

Opintojaksopalautteen keruussa käytetään Oulun yliopiston sähköistä Palaute-järjestelmää, joka löytyy osoitteesta https://palaute.oulu.fi/. Kirjaudu sisään yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2020