Apurahat

 

Vaihto-opiskeluun saa Oulun yliopiston matka-apurahan

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, joka lähtee vaihtoon virallisten vaihto-ohjelmien kautta, saa yliopistolta kyseisen vaihto-ohjelman mukaisen matka-apurahan.

Erasmus-apurahat lukuvuodelle 2019-2020:

Erasmus+-ohjelman apurahat määräytyvät vaihdon pituuden ja kohdemaan elinkustannusten mukaan. Yksi kalenterikuukausi oikeuttaa yhteen täyteen kuukausiapurahaan. Täysi kalenterikuukausi on esim. jakso 15.9. – 14.10.  Täysien kuukausien yli meneville irtopäiville maksetaan päiväkohtainen apuraha kategorian mukaan.

Huom! Perheellisille opiskelijoille myönnetään lisäksi 200 euron suuruinen lisätuki/kk.

Kategoria 1

  • 420 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 14 euroa/päivä seuraaviin maihin: Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi, Tanska.

Kategoria 2

  • 360 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 12 euroa/päivä seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.

Sveitsi ei ole mukana Erasmus-ohjelmassa, mutta sinne vaihtoon lähtijät saavat vastaavan Sveitsin valtion maksaman apurahan.

Kaukokohteiden apuraha vuoden 2019 alusta vaihtoon lähteville (kahdenväliset vaihtokohteet, ISEP ja International to International ISEP):

1500 eur (USA, Kanada, Aasia, Australia, Latinalainen Amerikka, Venäjä)

FIRST-ohjelman (Finnish-Russian Student Exchange) apuraha lv. 2018-2019, apurahat tarkentuntuvat myöhemmin seuraaville lukukausille:

500 eur (Petroskoin kohteet)
700 euroa (Murmanskin kohteet)
1100 euroa (Arkangelin kohteet)
1100 euroa (Pietarin kohteet)

north2north-ohjelman apurahat:

Kanada ja Yhdysvallat 2000 eur
Pohjoismaat 1500 eur

Muiden mahdollisten vaihto-ohjelmien kautta lähtevien apurahan suuruus vaihtelee kohteittain ja ohjelmittain. HUOM! Freemover-opiskelijat eivät saa Oulun yliopistolta apurahaa.

Oulun yliopiston ulkopuoliset rahoituslähteet

Rahoitusmahdollisuuksia kannattaa etsiä myös muualta, esim. tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitustietokanta Aurorasta.

Rotary piirin apuraha vaihtoon lähteville opiskelijoille, lisätietoja ja ohjeita stipendihakemuslomakkeesta.

Viimeksi päivitetty: 12.4.2019