Opiskelun aloittaminen omassa tutkinto-ohjelmassa

Tutustu oman tutkinto-ohjelmasi ensimmäisten viikkojen aikatauluun sekä muuhun tärkeään tietoon, jonka löydät alla olevasta alasvetovalikosta. Tarkista erityisesti oman tutkinto-ohjelmasi opintojen tarkka alkamisajankohta. Mobiilisovellus Tuudon yliopistokarttasovellus auttaa sinut paikantamaan kokoontumispaikan. Yliopiston sisäiset kartat löydät myös verkkosivuilta. Lisäksi  Oulun yliopiston pääaulassa on tervetulotiski, jossa sinua tarvittaessa opastetaan löytämään oikea tila.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Teknillisen tiedekunnan eri tutkinto-ohjelmien uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudet ja orientaatioviikon aikataulut

Lukuvuosi alkaa kaikilla uusilla opiskelijoilla, myös maisterivaiheen, orientaatioviikolla ma 31.8.2020. Ennen syyskuun alkua opiskelijat voivat tiedustella kiireellisiä opintojen suunnitteluun liittyviä asioita tutkinto-ohjelman opintoneuvojalta. Opintoneuvojat lomailevat vaihtelevasti juhannukselta elokuun alkupuolelle.

KTK – uudelle opiskelijalle lv 2020 - 2021

Opinnot alkavat kaikilla uusilla opiskelijoilla (kandi- ja maisteriohjelmissa aloittavat) 31.8.2020!

 • Opintosi alkavat maanantaina 31.8.2020 uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella, joka järjestetään etänä (lisätietoa poikkeustilanteeseen liittyen verkkosivuilta Opintojen aloittaminen ja Opintojen järjestelyt koronaviruspandemian aikana.)
 • Orientaatioviikoilla tutustut yliopistoon ja perehdyt yliopisto-opiskeluun.
 • Varsinaiset opintosi alkavat myös ensimmäisellä viikolla. Varaudu siihen, että ohjelmaa/opetusta on joka päivä klo 8-16 välillä. Tarkan ohjelman ensimmäisen viikon tapahtumista saat  ensimmäisten päivien aikana.
 • Lisätietoa opintojen suorittamisesta ja muista käytänteistä löydät Opiskelijalle-verkkosivuilta.
 • Mikäli sinulla kandidaattivaiheeseen valittu ensimmäisen vuoden opiskelija on aikaisempia opintoja tehtynä, vastaa aikaisempien opintojen -kyselyyn viimeistään 10.8. Kysely ei koske maisteriopiskelijoita eikä siirto-opiskelijoita.

Orientaatioviikon ohjelma 31.8. –  4.9.2020

MA 31.8.  

 • Klo 10 – 11 Tervetuloa tiedekuntaan -tilaisuus (etänä). Linkki tilaisuuteen lisätään myöhemmin.
 • Klo 11 – 12 ruokatauko
 • klo 12 --> Orientaation aloitus omassa pienryhmässä pienryhmäohjaajien ja/tai omaopettajan vetämänä (etänä)

TI 1.9.

 • Opetusta ja ohjausta (etänä)
 • Esim.
  klo 10 – 12 kasvatustieteen perusopintojen 1. opintojakson luento (1.vsk:n opiskelijoilla poislukien mukan ja iten opiskelijat)
  klo 12 – 14 Palvelut tutuksi -info

KE 2.9.

 • Opetusta ja ohjausta (etänä)
 • Esim.
  klo 10 – 12 405028Y teknologiatuettu oppiminen luento (osalla 1.vsk:n opiskelijoista)
  klo 12 – 14 kasvatustieteen perusopintojen 1. opintojakson luento (1.vsk:n opiskelijoilla poislukien mukan ja iten opiskelijat)

TO 3.9. Kasvatustieteiden tiedekunnan kampuspäivä

 • Opetusta ja ohjausta kampuksella
 • Esim.
  klo 8 – 10 kasvatustieteen perusopintojen 1. opintojakson luento
  klo 15 – 16 Kieli- ja viestintäkoulutuksen -info
  koko päivän aikana pienryhmäohjausta, omaopettajatunteja, orientoivia luentoja

PE 4.9.

 • klo 8 – 10 mahdollisesti ohjausta
 • klo 10 – 15 Self-Hack –tapahtuma (koskee kaikki uusia opiskelijoita)

Opintojen suorittamisesta ja toteutuksesta tiedekunnassa

1. Opintojesi rakenne

Kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskellaan seuraavissa 5-vuotisissa ohjelmissa (sisältävät omina hakukohteinaan olleita maisteriohjelmia) (suluissa lyhenne, jota ko. koulutuksesta käytetään): Erityispedagogiikka (Erkka), Intercultural Teacher Education (ITE), Kasvatustieteet (Kako), Luokanopettaja (LUKO tai LO), Musiikkikasvatus (Muko tai Muka), Varhaiskasvatus (Vaka).

Lisäksi tiedekunnassa voi opiskella seuraavissa 2-vuotisissa maisteriohjelmissa: Learning, Education and Teachnology (LET), Education and Globalisation (EDGLO), Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO).

Löydät oman suuntautumisvaihtoehtosi opintojen rakenteen opinto-oppaat -sivulta.

2. Opinto-ohjaus

Voit aina hakeutua ohjaukseen, kun koet sitä tarvitsevasi. Kasvatustieteiden tiedekunnassa sinua auttavat muun muassa omaopettajat, pienryhmäohjaajat sekä koulutussuunnittelijat. Erityisesti heiltä saat apua opintoihin liittyvissä käytännön asioissa sekä oman opintosuunnitelman (HOPS:n) tekemisessä. 

Muiden tiedekunnan opintoja koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä kyseisen tiedekunnan opintoneuvontaan. Sekä KTK:n että muiden tiedekuntien koulutussuunnittelijoiden yhteystiedot löydät lähipalveluiden sivuilta.

Lisätietoja eri palveluista opintojen tueksi löydät Opiskelijalle-verkkosivuilta: www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojentueksi.

3. Ainejärjestöt 

Ainejärjestöt järjestävät tapahtumia sekä valvovat opiskelijoiden etuja yliopisto-opintojen aikana. Voit liittyä oman koulutuksesi/suuntautumisvaihtoehtosi ainejärjestöön. Lue lisää ainejärjestöön liittymisestä sekä niiden toiminnasta oman ainejärjestösi linkin kautta. Linkin kautta saatat löytää myös lisää tietoa tulevista pienryhmäohjaajista. 

 • Erityispedagogiikka: Spessu ry, Fuksille 
 • Kasvatustieteet, LET ja EdGlo: Motiva ry  
 • Luokanopettaja ja Intercultural Teacher Education: Olo ry 
  (Oulun luokanopettajaopiskelijat ry), Fuksiopas 
 • Musiikkikasvatus: Mukava ry     
 • Varhaiskasvatus: Lastarit ry, Fuksille   

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt: 

Tervetuloa tiedekuntaan kasvamaan ja oppimaan kanssamme. Olet valinnut arvostetun koulutusalan, jonka työelämämahdollisuuksiin voit itse vaikuttaa koulutuksen aikana tekemilläsi valinnoilla!

Onnea ja menestystä opintoihisi!

Humanistinen tiedekunta

Uusien opiskelijoiden ohjelma (tietoja tarkennetaan elokuun aikana)

 

TERVETULOA OPISKELEMAAN HUMANISTISEEN TIEDEKUNTAAN!

Opintosi alkavat informaatiotilaisuudella maanantaina 31.8.2020 klo 10.15 etäyhteyden kautta (linkki ilmoitetaan myöhemmin).

Tilaisuuden lopussa opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa oman oppiaineesi vanhemman opiskelijan, pienryhmäohjaajan, johdolla aloitat heti yliopistoon ja yliopisto-opiskeluun perehtymisen. Syyslukukauden aikana järjestettävässä pienryhmäohjauksessa saat tietoa opintojen aloittamisesta ja suunnittelusta, opiskeluympäristöstä ja erityisesti omasta opiskelualastasi. On siis ehdottoman tärkeää, että osallistut 31.8.-4.9.2020 pidettävän orientaatioviikon ohjelmaan. Osana tätä ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Self-Hack tapahtumaan.

HUOM. Tutustu myös Oulun yliopiston Uudelle opiskelijalle -sivustoon sekä erityisesti seuraaviin sivustoihin:

Tietoa pääaineesi tutkintorakenteesta löydät Opinto-opas-sivulta.

Maisteriohjelmiin valitut voivat osallistua uusille opiskelijoille tarjottavaan ohjaukseen oman harkintansa mukaan. Opintojen suunnittelun kannalta on hyvä ottaa yhteyttä oman oppiaineen yhdyshenkilöön ennen opintojen aloittamista.

 

SYKSYN 2020 ORIENTAATIO-OHJELMA

VIIKKO 36

Maanantai 31.8.2020

 • klo 10.15-12 Informaatiotilaisuus tiedekunnan uusille opiskelijoille, jako pienryhmiin 
 • Johtavan koulutusasiantuntija Oili Sievolan info
 • Humanistinen kilta

Tiistai 1.9.2020

 • klo 14.15-16 Palvelut tutuiksi (mukana myös OyKKK:n opiskelijat)
          Tukea opintoihin– mitä palveluja on tarjolla / Merja Peurasaari
          Opiskelijahyvinvointi, opiskelukulttuuri ja turvallisuus / Merja Peurasaari
          Tietohallintopalvelut opiskelijoille / Pirjo Haapea-Pakisjärvi
           Kirjasto / Kaisu Clarot
           YTHS / Mirja Levo
           OYY Ylioppilaskunta / Miriam Putula
           vain HuTK: Kieli- ja viestintäkoulutus / Hanna-Leena Ainonen

Keskiviikko 2.9.2020

 • klo 10.15-12 Sivuaineinfo 
            Opiskelu- ja uraohjaus / Tiina Kemppainen
            KTK / 
            OyKKK / 
            LuTK / Katri Suorsa
            HuTK / Maija Airio ja Elina Halonen
 

  Torstai 3.9.2020

  Oppiainekohtaista ohjelmaa ja pienryhmäohjausta 

  • oppiaineen ja tutkinto-ohjelman rakenne ja käytännöt
  • tutustuminen henkilökuntaan
  • omaopettajien nimeäminen ja tuutoriryhmän muodostaminen

  Perjantai 4.9.2020

  VIIKKO 37

  Maanantai 7.9.2020

  • Avajaisjumalanpalvelus
  • Kulkue
  • Yliopiston avajaiset

  Keskiviikko 9.9.2020

  • Vulcanalia-päivä: järjestömessut
  • Vulcanalia iltajuhla

  Lisäksi:

  Lisätietoja: study.humanities(at)oulu.fi ja koulutuksen lähipalvelut

  Tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun!

  Tämä sivu on tarkoitettu kevään 2020 yhteisvalinnassa ja maisteritason erillisvalinnassa (pääaine laskentatoimi) valituille uusille opiskelijoille. Kansainvälisten maisteriohjelmien uusille opiskelijoille suunnattu sivu löytyy englanninkieliseltä New students -verkkosivuilta.

  Opintosi alkavat kauppakorkeakoulun uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella Zoomissa (linkki päivitetään) maanantaina 31.8.2020 klo 9.15. Samalla käynnistyy uusien opiskelijoiden orientaatioviikko, jonka aikana käsitellään mm. opintojen aloittamiseen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan liittyviä asioita. Oulun yliopiston ja kauppakorkeakoulun järjestämät tilaisuudet kuuluvat opintoihisi, joten osallistuthan niihin aktiivisesti. Osana orientaatioviikon ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Self Hack -tapahtumaan. Pienryhmäohjaajien ja omaopettajien tapaamiset toteutetaan kampuksella (ks. kampuskartta), muut tilaisuudet Zoomissa. 

  Orientaatioviikon ohjelma sisältää myös opiskelijajärjestö Finanssi ry:n organisoimia vapaaehtoisia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua sekä oman että muiden vuosikurssien opiskelijoihin.

  Orientaatioviikon ohjelmat

  Opintojen suorittamisesta ja toteutuksesta

  Kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta saat kokonaiskuvan omasta tutkinto-ohjelmastasi, sen rakenteesta sekä opintojen ajoituksesta. Oppaassa on myös kuvattu opintoihin liittyvät käytänteet, joten siihen kannattaa perehtyä huolella. Opinto-oppaat löytyvät Pepistä.

  Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

  Sinulle nimetään omaopettaja ja pienryhmäohjaaja (PRO), jotka ovat tukenasi opintojen alkuvaiheessa. Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat tulevat sinulle tutuksi orientaatioviikon aikana.

  Omaopettaja neuvoo ja ohjaa sinua erityisesti opintojesi alkuvaiheessa ja auttaa opintojen etenemisessä koko kandivaiheen ajan. Hän perehdyttää sinut yhdessä pienryhmäohjaajan kanssa yliopisto-opintojen käytäntöihin ja toimii HOPS-ohjaajanasi. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat. Heidän johdolla tutustut oman tiedekuntasi ja koko yliopiston käytäntöihin, opiskelukavereihisi ja Ouluun sekä ainejärjestö Finanssi ry:n toimintaan.  

  Koulutuksen lähipalvelut

  Kaikissa opintoasioihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun lähipalvelutiimiin lähettämällä viestiä osoitteeseen: study.business(at)oulu.fi. Tarkemmat yhteystiedot löydät koulutuksen lähipalvelut-sivulta. Huom! Kesäaikana tiedusteluihin vastaamisessa on viivettä.

  Menestystä opintoihin!

  Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä!

  Opintosi alkavat 31.8.2020 pienryhmätapaamisella kampuksella.

  Tarkempi aikataulu ja tila ilmoitetaan tälle verkkosivulle elokuussa. Tarkkaile elokuussa myös sähköpostiasi.

  Opiskelijoiden ohjaus

  Jos tarvitset opintoihin liittyvää lisäinfoa, voit olla yhteydessä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opetuksen tukeen lähettämällä viestiä osoitteeseen study.itee(at)oulu.fi

  Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

  Opintojen alussa sinua ohjaavat myös omaopettaja ja pienryhmäohjaajat.

  Omaopettajana kaikille ryhmille sl 2020 toimii Olli Korhonen. Pienryhmäohjaajan esittelykirjeen saat elokuussa.

  Tutkinto-ohjelman aiempien vuosien omaopettajat löytyvät täältä:


  Tervetuloa opiskelemaan terveystieteitä! 

  Nämä ohjeet on tarkoitettu seuraavien tutkinto-ohjelmien uusille opiskelijoille:

  • terveystieteiden tutkinto-ohjelma (kandidaatti ja maisteri, 3v + 2v)
  • hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveystieteiden opettajan maisteriohjelmat (2v)

  Opintosi alkavat 31.8.2020 klo 10.15 uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella. Se käynnistää pakollisiin opintoihin kuuluvan orientaatioviikon (31.8.-4.9.2020), jolla käydään läpi opiskeluun liittyviä asioita, ja johon sisältyy yliopiston Self Hack -tapahtuma.

  Orientaatioviikon ohjelma 2020: (päivitetään verkkosivulle elokuussa)

  Tutustu huolellisesti ohjeisiin terveystieteiden uusille opiskelijoille 2020. Huom: terveystieteiden opettaja -opiskelija: ohjeista löydät myös lisätietoa kasvatustieteen sivuaineopintoihin ilmoittautumisesta.

   

  Pienryhmäohjaajat ja omaopettajat

  Sinulle nimetään oma pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka tutustuttavat sinut yliopistoon ja vapaa-ajan toimintaan. Omaopettajina toimivat nimetyt koulutusalan edustajat, jotka ohjaavat sinua opintojesi ajan. Lisätietoja omaopettajien ja pienryhmäohjaajien toiminnasta löydät Tukea opiskeluun - verkkosivulta. Terveystieteissä toimii myös aktiivinen opiskelijajärjestö Terveystieteiden kilta ry.

  Pienryhmäohjaajien tervehdys 2020

  Killan tervehdys 2020

  Kaikissa opintoasioihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteeseen, study.medicine(at)oulu.fi.

  Tervetuloa opiskelemaan!

  Tervetuloa opiskelemaan elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa!

  Opintosi alkavat 31.8.2020 pienryhmässä kampustapaamisella.

  Tarkempi aikataulu ja tila ilmoitetaan tälle verkkosivulle elokuussa. Tarkkaile myös sähköpostiasi.

  Opiskelijoiden ohjaus

  Jos tarvitset opintoihin liittyvää lisäinfoa, voit olla yhteydessä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opetuksen tukeen lähettämällä viestiä osoitteeseen study.itee(at)oulu.fi

  Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

  Opintojen alussa sinua ohjaavat myös omaopettaja ja pienryhmäohjaajat. Omaopettajana kaikille ryhmille sl 2020 toimii Timo Kokkonen. Pienryhmäohjaajasi saat tietää elokuussa.

  Alla linkki sivulle, josta löytyvät aiempien vuosien omaopettajat:

  Tärkeitä linkkejä:

  Tervetuloa opiskelemaan lääketieteen tutkinto-ohjelmaan!

  Opintosi alkavat uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella, joka käynnistää opiskelujen orientaatioviikot. Orientaatioviikkojen ohjelmien aikana käsitellään mm. opintojen aloittamiseen, opiskeluun ja opiskelijalle tarjottaviin palveluihin liittyviä asioita. Tilaisuudet kuuluvat opintoihisi, joten aktiivinen osallistuminen on tärkeää.

  Orientaatioviikkojen ohjelma: Uudelle opiskelijalle 2020

  Lääketieteellisten alojen fuksiopas 2020

  Tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta saat kokonaiskuvan omasta tutkinto-ohjelmastasi, sen rakenteesta sekä opintojen ajoituksesta.

   

  Pienryhmäohjaajat ja omaopettajat

  Sinulle nimetään oma pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka tutustuttavat sinut paitsi yliopistoon ja sen palveluihin, myös muuhun vapaa-ajan toimintaan. Pienryhmäohjaus käynnistyy heti ensimmäisenä opiskelupäivänä. Omaopettajina toimivat nimetyt koulutusalan edustajat, jotka ohjaavat sinua opintojesi ajan. Lisätietoja omaopettajien ja pienryhmäohjaajien toiminnasta löydät lääketieteellisen tiedekunnan Tukea opiskeluun - verkkosivulta.

  Kaikissa opintoasioihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä study.medicine(at)oulu.fi.

  Tervetuloa opiskelemaan!

  Ruotsin kieli

  Liity sähköpostilistoille ja seuraa Facebookia

  Kaikki tärkeä tieto ruotsin kielen opinnoista kulkee nordistit-sähköpostilistan kautta. Listalle kannattaakin ilmoittautua heti opintoje alussa osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/nordistit. Tarpeellista tietoa kieltenopinnoista kulkee myös ainejärjestö Verban verbapapa-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/verbapapa. Ruotsin kielen opiskelijana sinun on ehdottoman tärkeä kuulua molemmille listoille! Oppiaineen Facebook-sivustoa kannattaa myös seurata(https://www.facebook.com/ruotsinkieliOY).

  Kulttuuriantropologian uusille opiskelijoille

  Pysy kärryillä!

  Kulttuuriantropologian oppiaine tiedottaa ajankohtaisista asioista ainejärjestö Kultun sähköpostilistalla, jonne voit liittyä täältä.

  Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa!

  Opintosi alkavat 31.8.2020 pienryhmässä kampustapaamisella.

  Tarkempi aikataulu ja tila ilmoitetaan tälle verkkosivulle elokuussa. Tarkkaile myös sähköpostiasi.

  Opiskelijoiden ohjaus

  Jos tarvitset opintoihin liittyvää lisäinfoa, voit olla yhteydessä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opetuksen tukeen lähettämällä viestiä osoitteeseen study.itee(at)oulu.fi

  Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

  Opintojen alussa sinua ohjaavat myös omaopettaja ja pienryhmäohjaajat.  Omaopettajana kaikille ryhmille sl 2020 toimii Anja Keskinarkaus. Pienryhmäohjaajasi saat tietää elokuussa.

  Alla olevasta linkistä löytyvät aiempien vuosikurssien omaopettajat.

  Tervetuloa opiskelemaan matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan!

  Tervetuloa opiskelemaan fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmaan!

  Onneksi olkoon opiskelupaikasta!

  Lukuvuosi alkaa kaikilla uusilla opiskelijoilla, myös maisterivaiheen, orientaatioviikolla maanantaina  31.8.2020. Ennen lukuvuoden alkua opiskelijat voivat tiedustella kiireellisiä opintojen suunnitteluun liittyviä asioita tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijalta.

  Elokuun puolivälissä lähetetämme paikan vastaanottaneille sähköpostia, jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloittamisesta.

  Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, myös aineenopettajan linjalla aloittavat

  Opinnot aloitetaan orientaatiolla. Orientaation ohjelmasta osa toteutetaan kontaktitapaamisina pienissä ryhmissä kampuksella tai sen läheisyydessä ja osa tapahtumista toteutetaan etäyhteyksillä.  Uudet opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joita ohjaavat kampuksella vanhemmat opiskelijat, ns. pienryhmäohjaajat. Saat itsellesi kaksi ohjaajaa, jotka auttavat mielellään ja perehdyttävät opintojen alussa. Toimitaan turvallisella tavalla iloiten uudesta opiskelupaikasta ja uusista ystävistä!

  Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

  Kurssisi voivat alkaa jo ma 31.8.2020. Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan elokuun aikana, jotta opintojesi suunta ja ensimmäisen periodin kurssivalintasi katsotaan ajoissa.

   

  Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija Elina Koskinen(elina.koskinen(at)oulu.fi) /Kesälomalla 6.7.-11.8.2020

  Tervetuloa opiskelemaan lääketieteen tekniikkaa!

  Lääketieteen tekniikan alalla on kaksi tutkinto-ohjelmaa, kotimainen lääketieteen tekniikan maisteriohjelma ja kansainvälinen Master´s Programme in Biomedical Engineering.

  Molempien ohjelmien järjestämisestä vastaavat yhteisesti lääketieteellinen tiedekunta (LTK) ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST). Tutkinto-ohjelmien opiskelijat valmistuvat lääketieteellisestä tiedekunnasta terveystieteiden maisteriksi (TtM) ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta diplomi-insinööreiksi (DI).

  Löydät tältä verkkosivulta uusille opiskelijoille kohdennettua tietoa opintojen aloittamisesta. Opinnot alkavat ma 31.8.2020 orientaatioviikon tapahtumin. Tarkempi aikataulu päivitetään tänne elokuussa.  

  Viikon aikana saat opiskeluun liittyvää materiaalia ja infoa, tutustut kummiopiskelijoihin, kurssikavereihin ja tutkinto-ohjelman henkilökuntaan, Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijoiden kiltaan (OLTO), yliopiston tiloihin ja tietojärjestelmiin sekä tapaat myös omaopettajasi, jonka kanssa laaditte henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

  Tutkinto-ohjelmakohtaisissa järjestelyissä noudatetaan yliopiston 1. periodin opetuksen järjestämistä koskevia linjauksia.  Järjestelyistä siis lisää tietoa myöhemmin.

  Tervetuloa opiskelemaan!

  Tervetuloa opiskelemaan matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan!
  Tervetuloa opiskelemaan matemaattisten tieteiden maisteriohjelmaan!

  Onneksi olkoon opiskelupaikasta!

  Lukuvuosi alkaa kaikilla uusilla opiskelijoilla, myös maisterivaiheen, orientaatioviikolla maanantaina  31.8.2020. Ennen lukuvuoden alkua opiskelijat voivat tiedustella kiireellisiä opintojen suunnitteluun liittyviä asioita tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijalta.

  Elokuun puolivälissä lähetetämme paikan vastaanottaneille sähköpostia, jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloittamisesta.

  Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, myös aineenopettajan linjalla aloittavat

  Opinnot aloitetaan orientaatiolla. Orientaation ohjelmasta osa toteutetaan kontaktitapaamisina pienissä ryhmissä kampuksella tai sen läheisyydessä ja osa tapahtumista toteutetaan etäyhteyksillä.  Uudet opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joita ohjaavat kampuksella vanhemmat opiskelijat, ns. pienryhmäohjaajat. Saat itsellesi kaksi ohjaajaa, jotka auttavat mielellään ja perehdyttävät opintojen alussa. Toimitaan turvallisella tavalla iloiten uudesta opiskelupaikasta ja uusista ystävistä!

  Matemaattisten tieteiden maisteriohjelma

  Kurssisi voivat alkaa jo ma 31.8.2020. Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan elokuun aikana, jotta opintojesi suunta ja ensimmäisen periodin kurssivalintasi katsotaan ajoissa.

   

  Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija Elina Koskinen(elina.koskinen(at)oulu.fi) /Kesälomalla 6.7.-11.8.2020

  Tervetuloa opiskelemaan maantieteen tutkinto-ohjelmaan!

  Onneksi olkoon opiskelupaikasta!  Opinnot alkavat kaikille uusille opiskelijoille (myös maisteriohjelmaan valituille) orientaatioviikolla maanantaina 31.8.2020.  Samalla käynnistyy uusien opiskelijoiden orientaatioviikko, jonka aikana käsitellään mm. opintojen aloittamiseen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan liittyviä asioita. Tarkempi orientaatioviikon ohjelma päivitetään tänne verkkosivuille mahdollisimman pian. Elokuussa lähetetään paikan vastaaottaneille sähköpostia, jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloittamisesta. 

  Orientaation ohjelmasta osa toteutetaan kontaktitapaamisina pienissä ryhmissä kampuksella tai sen läheisyydessä ja osa tapahtumista toteutetaan etäyhteyksillä.  Uudet opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joita ohjaavat kampuksella vanhemmat opiskelijat, ns. pienryhmäohjaajat. Sinulle nimetään pienryhmäohjaajan lisäksi omaopettaja, ja he molemmat ovat tukenasi opintojen alkuvaiheessa. Pienryhmäohjaajat tutustuttavat sinut paitsi yliopistoon ja sen palveluihin, myös muuhun vapaa-ajan toimintaan. Omaopettaja neuvoo ja ohjaa sinua erityisesti opintojesi alkuvaiheessa ja auttaa opintojen etenemisessä koko kandivaiheen ajan. Hän perehdyttää sinut yhdessä pienryhmäohjaajan kanssa yliopisto-opintojen käytäntöihin ja toimii HOPS-ohjaajanasi.

  Saat itsellesi siis kaksi ohjaajaa, jotka auttavat mielellään ja perehdyttävät opintojen alussa. Toimitaan turvallisella tavalla iloiten uudesta opiskelupaikasta ja uusista ystävistä!

  Maisteriohjelmaan valittujen opintojen suunnittelun kannalta on hyvä ottaa yhteyttä koulutussuunnittelijaan ennen opintojen aloittamista.

  Yhteydenotot: tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija, opintoneuvoja Outi Kivelä (outi.kivela(a)oulu.fi) /Kesälomalla 3.7.-5.8.2020

  Tervetuloa opiskelemaan lääketieteen tekniikkaa!

  Lääketieteen tekniikan alalla on kaksi tutkinto-ohjelmaa, kotimainen lääketieteen tekniikan maisteriohjelma ja kansainvälinen Master´s Programme in Biomedical Engineering.

  Molempien ohjelmien järjestämisestä vastaavat yhteisesti lääketieteellinen tiedekunta (LTK) ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST). Tutkinto-ohjelmien opiskelijat valmistuvat lääketieteellisestä tiedekunnasta terveystieteiden maisteriksi (TtM) ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta diplomi-insinööreiksi (DI).

  Löydät tältä verkkosivulta uusille opiskelijoille kohdennettua tietoa opintojen aloittamisesta. Opinnot alkavat ma 31.8.2020 orientaatioviikon tapahtumin. Tarkempi aikataulu päivitetään tänne elokuun alussa.  

  Viikon aikana saat opiskeluun liittyvää materiaalia ja infoa, tutustut kummiopiskelijoihin, kurssikavereihin ja tutkinto-ohjelman henkilökuntaan, Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijoiden kiltaan (OLTO), yliopiston tiloihin ja tietojärjestelmiin sekä tapaat myös omaopettajasi, jonka kanssa laaditte henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

  Tutkinto-ohjelmakohtaisissa järjestelyissä noudatetaan yliopiston 1. periodin opetuksen järjestämistä koskevia linjauksia ja niistä siis lisää tietoa myöhemmin.

  Tervetuloa opiskelemaan!

  Opiskelijoiden ohjaus

  Jos tarvitset opintoihin liittyvää lisäinfoa, voit olla yhteydessä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opetuksen tukeen lähettämällä viestiä osoitteeseen study.itee(at)oulu.fi

  Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

  Opintojen alussa sinua ohjaavat myös omaopettaja ja pienryhmäohjaajat.

  Omaopettajana sl 2020 toimii Tiina Seppänen.

   


  Uusille opiskelijoille

  Tervetuloa opiskelemaan kemian tutkinto-ohjelmaan!

  Kemian tutkinto-ohjelmassa opiskelu alkaa 31.8.2020 orientaatioviikolla. Orientaatioviikon ohjelmassa on vastaanotto- ja tiedotustilaisuuksia, pienryhmätapaamisia, omaopettajatapaaminen, opintojen suunnittelua, luentoja sekä yliopiston ja yhteistyökumppaneiden palveluiden esittelyä.

  Alustava kemian tutkinto-ohjelman orientaatioviikon ohjelma.

  Orientaatioviikon toteutuksen tiedot tarkentuvat kesän aikana.

  Tervetuloa opiskelemaan biologian tutkinto-ohjelmaan!

  Onneksi olkoon opiskelupaikasta. Opinnot alkavat kaikilla uusilla biologian opiskelijoilla (kandi- ja maisteriohjelmissa aloittavat) 31.8.2020 Linnanmaan kampuksella.

  Orientaatioviikon ohjelmassa on vastaanotto- ja tiedotustilaisuuksia, pienryhmätapaamisia, omaopettajatapaaminen, opintojen suunnittelua, luentoja sekä yliopiston ja yhteistyökumppaneiden palveluiden esittelyä.

  Orientaatioviikon toteutuksen tiedot tarkentuvat kesän aikana.

   

  Uusien opiskelijoiden orientaatio alkaa maanantaina 31.8.2020.

  Elokuussa lähetetään paikan vastaanottaneille sähköpostia, jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloittamisesta. Poikkeustila aiheuttaa sen, ettei suuria luentoja toteuteta ennen syyslomaviikkoa, vaan toiminta toteutetaan pienryhmissä.  Orientaation ohjelmasta osa toteutetaan kontaktitapaamisina kampuksella tai sen läheisyydessä ja osa etäyhteyksillä.  Toimitaan turvallisella tavalla iloiten uudesta opiskelupaikasta ja uusista ystävistä!

  Tutkinto-ohjelman opintoneuvoja, erikoissuunnittelija Saara Luhtaanmäki (saara.luhtaanmaki(at)oulu.fi) /Kesälomalla 1.7.-31.7.2020

  Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija Noora Redsven (noora.redsven(at)oulu.fi / Kesälomalla 29.6.-29.7.2020

  Uusien opiskelijoiden orientaatio alkaa maanantaina 31.8.2020.

  Elokuussa lähetetään paikan vastaaottaneille sähköpostia, jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloittamisesta. Poikkeustila aiheuttaa sen, ettei suuria luentoja toteuteta ennen syyslomaviikkoa, vaan toiminta toteutetaan pienryhmissä.  Orientaation ohjelmasta osa toteutetaan kontaktitapaamisina kampuksella tai sen läheisyydessä ja osa etäyhteyksillä.  Toimitaan turvallisella tavalla iloiten uudesta opiskelupaikasta ja uusista ystävistä!

  Tutkinto-ohjelman opintoneuvojat, erikoissuunnittelijat Saara Luhtaanmäki (saara.luhtaanmaki(at)oulu.fi) ja Reijo Saari (reijo.saari(at)oulu.fi) /Molemmat kesälomalla 1.7.-31.7.2020

  Tervetuloa opiskelemaan konetekniikan tutkinto-ohjelmassa!

  Uusien opiskelijoiden orientaatio opintoihin alkaa maanantaina 31.8.2020 (Vk 36 ja 37). Orientaatioviikkojen tarkoitus on tutustuttaa uusi opiskelija opiskelukavereihin, yliopistoon, sinulle nimettyyn omaopettajaasi sekä pienryhmäohjaajaasi, jotka ovat tukenasi opintojen aloitusvaiheessa. Orientaation ohjelmasta osa toteutetaan kontaktitapaamisina kampuksella tai sen läheisyydessä ja osa etäyhteyksillä. Ja jo ensimmäisestä viikosta alkaen käynnistyy myös opetus sekä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen (HOPS).

  Konetekniikan opiskelijoiden kampuspäivä on 2.9.2020, jolloin kokoonnumme yliopiston tiloihin omaopettajien ja pienryhmäohjaajien kanssa myöhemmin toimitettavien ohjeiden mukaisesti.

  Elokuussa julkaistaan Sinulle/Opiskelijalle -sivustoilla tarkempaa tietoa orientaatioviikon ohjelmasta sekä syksyn opintojen aloittamisesta. Poikkeustila aiheuttaa sen, ettei suuria luentoja toteuteta ennen syyslomaviikkoa, vaan toiminta toteutetaan pienryhmissä.  Toimitaan turvallisella tavalla iloiten uudesta opiskelupaikasta ja uusista ystävistä!

  Tutkinto-ohjelman opintoneuvoja (maisterivaiheen opiskelijat sekä muualla opiskelleet), erikoissuunnittelija Reijo Saari (reijo.saari(at)oulu.fi) / Kesälomalla 1.7.-31.7.2020

  Tutkinto-ohjelman opintoneuvoja (kandivaiheen opiskelijat), koulutussuunnittelija Jonna Ojala (jonna.ojala(at)oulu.fi)

  Tervetuloa opiskelemaan hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmaan!

  Opintosi alkavat uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella, joka käynnistää opiskelujen orientaatioviikot. Orientaatioviikkojen ohjelmien aikana käsitellään mm. opintojen aloittamiseen, opiskeluun ja opiskelijalle tarjottaviin palveluihin liittyviä asioita. Tilaisuudet kuuluvat opintoihisi, joten aktiivinen osallistuminen on tärkeää.

  Hammaslääketiede Oulu yliopistossa

  Orientaatioviikkojen ohjelma: Uudelle opiskelijalle 2020

  Lääketieteellisten alojen fuksiopas 2020

   

  Tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta saat kokonaiskuvan omasta tutkinto-ohjelmastasi, sen rakenteesta sekä opintojen ajoituksesta.

   

  Pienryhmäohjaajat ja omaopettajat

  Sinulle nimetään oma pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka tutustuttavat sinut paitsi yliopistoon ja sen palveluihin, myös muuhun vapaa-ajan toimintaan. Pienryhmäohjaus käynnistyy heti ensimmäisenä opiskelupäivänä. Omaopettajina toimivat nimetyt koulutusalan edustajat, jotka ohjaavat sinua opintojesi ajan. Lisätietoja omaopettajien ja pienryhmäohjaajien toiminnasta löydät lääketieteellisen tiedekunnan Tukea opiskeluun - verkkosivulta.

  Kaikissa opintoasioihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä study.medicine(at)oulu.fi.

  Tervetuloa opiskelemaan!

   

   

   

  Informaatiotutkimus

  Heti opintojen alussa kannattaa liittyä sähköpostilistoille ja seurata Facebook-sivuja, jotta saat kaiken tarvittavan tiedon.

   Sähköpostilistoille pääset liittymään täyttämällä lomakkeet:

  Facebookista löydät meidät nimellä Informaatiotutkimus, Oulun yliopisto.

  Tervetuloa opiskelemaan tuotantotalouden tutkinto-ohjelmaan!

  Tuotantotalouden uusilla kandidaattiopiskelijoilla orientaatioviikko alkaa lauantaina 31.8.2019 ja uusilla maisteriopiskelijoilla taas maanantaina 2.9.2019 alkaen. 

  Orientaatioviikon tapahtumat sisältyvät kandiopiskelijoilla opintojaksoon 555203P Opiskelutaidot ja maisteriopiskelijoilla opintojaksoon 555212P Orientation Course for New Master’s Students.

  Tilaisuudet järjestetään suurimmaksi osaksi tuotantotalouden tutkimuksikön TUTA Studiemissa eli huoneessa TF433. Studiem on tarkoitettu opiskelijoiden käyttöön. Tuotantotalouden tutkimusyksikön tilat löytyvät Tekniikan kadun varresta 4. kerroksesta (hissin vieressä portaikko).

  Kandidaattiopiskelijat:

  Tässä alustava orientaatioviikon ohjelma 31.8.-15.9.

  Maisteriopiskelijat:

  Maisteriopiskelijat (myös Product Management): tilaisuudet järjestetään suurimmaksi osaksi TUTA Studiemissa (kts. opastus ylempänä).

  • ilmoittaudu kurssin 555212P Orientation Course for New Master's Students alta löytyviin tapahtumiin:
   • Degree Programme Receiption and Personal Study Plan ma 2.9. klo 11.15-13
    •  tilaisuudessa tutkinto-ohjelma esittäytyy, tutustutaan tuotantotalouden opiskelu-sivustoon sekä laaditaan alustava eHOPS opintoneuvojan ja omaopettajien ohjauksessa
   • Major and Supplementary Studies Info for New Master's Students ke 4.9. klo 14.15 - 16
    •  tilaisuudessa tutkimusryhmien vetävät esittelevät opintosuunnat ja täydentävät moduulit, tilaisuuden lopussa vapaamuotoista keskustelua
   • Library Info to 5.9. klo 11.15-12, PK251

  Tervetuloa opiskelemaan arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaan!

  Arkkitehtuurin uusien opiskelijoiden opinnot alkavat viikolla 36 maanantaina 31.8.2020. Orientaatioviikon tilaisuudet arkkitehtiopiskelijoille järjestetään pääosin arkkitehtuurin yksikön tiloissa, jotka löytyvät yliopiston pääsisäänkäynnin 2T vierestä ensimmäisestä kerroksesta. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille järjestetään Agorassa (AT128)  heti infojakson aluksi.

  Uusien maisteriopiskelijoiden infotilaisuus on tiistaina 1.9. 2020 salissa AT128 klo 9:15.

  Maisterivaiheen opiskelijoiden opetus käynnistyy samoin viikolla 36 lukujärjestyksen mukaisesti.

  Oulun yliopisto on linjannut, että syksyn opetus aikavälillä 1.8.–25.10.2020 järjestetään pääasiallisesti etänä. Opetusta järjestetään kampuksella vain siinä tapauksessa, että opetus ei ole etäyhteyksin mahdollista. 

  Tervetuloa opiskelemaan biokemiaa!

  Onnittelut! Olet saanut opiskelupaikan Suomen pohjoisimmasta biokemian koulutusta antavasta tiedekunnasta! Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK) opetus- ja muu henkilökunta toivottaa sinut tervetulleeksi aloittamaan opintosi Oulussa. Tutkimuksen ja opetuksen laatu on huippuluokkaa meidän tiedekunnassamme verrattaessa muihin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Oulusta valmistuneilla biokemisteillä on perinteisesti ollut erinomainen maine osaavina ja taitavina bioalan ammattilaisina.

  Opinnot alkavat kaikilla uusilla biokemian  opiskelijoilla (kandi- ja maisteriohjelmissa aloittavat) 31.8.2020 Kontinkankaan kampuksella.

  Orientaatioviikon ohjelmassa on vastaanotto- ja tiedotustilaisuuksia, pienryhmätapaamisia, omaopettajatapaaminen, opintojen suunnittelua, luentoja sekä yliopiston ja yhteistyökumppaneiden palveluiden esittelyä.

  Orientaatioviikon toteutuksen tiedot tarkentuvat elokuun aikana.

  Kesän aikana mahdolliset tiedustelut voi osoittaa koulutuksen lähipalveluun study.fbmm(at)oulu.fi tai  12.8.2020 alkaen koulutussuunnittelija Jari Heikkiselle (jari.heikkinen(at)oulu.fi)

  Kaivannaisalan uusien opiskelijoiden ohjelma syksy 2020

  Kaivannaisalan (kaivos- ja rikastustekniikan tai geotieteiden) orientaatioviikko 1 (vko 36) aloittaa lukuvuoden ma 31.8.2020. Orientaatioviikkojen tarkoitus on tutustuttaa uudet opiskelijat opiskelukavereihin, yliopistoon, opettajiin ja muuhun ohjaushenkilöstöön, omaan koulutusalaan sekä opiskelukulttuuriin. Ensimmäisellä ja toisella opiskeluviikolla aloitetaan jo opiskelu sekä oman sähköisen HOPS:in (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) laatiminen.

  Orientaatioviikon ohjelma

  Vuoden 2020 orientaatioviikot 1 ja 2 (vkot 36 ja 37) toteutetaan poikkeuksellisilla tavoilla koronaviruspandemiasta johtuen. Orientaatioviikkojen ohjelma julkaistaan Sinulle/Opiskelijalle -sivustoilla elokuun alussa.

  Lisätietoja: study.technology(at)oulu.fi

   

  Kaivannaisalan uusien opiskelijoiden ohjelma syksy 2020

  Kaivannaisalan (kaivos- ja rikastustekniikan tai geotieteiden) orientaatioviikko 1 (vko 36) aloittaa lukuvuoden ma 31.8.2020. Orientaatioviikkojen tarkoitus on tutustuttaa uudet opiskelijat opiskelukavereihin, yliopistoon, opettajiin ja muuhun ohjaushenkilöstöön, omaan koulutusalaan sekä opiskelukulttuuriin. Ensimmäisellä ja toisella opiskeluviikolla aloitetaan jo opiskelu sekä oman sähköisen HOPS:in (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) laatiminen.

  Orientaatioviikon ohjelma

  Vuoden 2020 orientaatioviikot 1 ja 2 (vkot 36 ja 37) toteutetaan poikkeuksellisilla tavoilla koronaviruspandemiasta johtuen. Orientaatioviikkojen ohjelma julkaistaan Sinulle/Opiskelijalle -sivustoilla elokuun alussa.

  Lisätietoja: study.technology(at)oulu.fi

   

  Hyvinvointitekniikan kandi- ja maisteriohjelmaan oli viimeinen sisäänotto siirtohaun kautta keväällä 2019. Uusia opiskelijoita ei enää valittu.

  Tervetuloa opiskelemaan biokemiaa!

  Onnittelut! Olet saanut opiskelupaikan Suomen pohjoisimmasta biokemian koulutusta antavasta tiedekunnasta! Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK) opetus- ja muu henkilökunta toivottaa sinut tervetulleeksi aloittamaan opintosi Oulussa. Tutkimuksen ja opetuksen laatu on huippuluokkaa meidän tiedekunnassamme verrattaessa muihin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Oulusta valmistuneilla biokemisteillä on perinteisesti ollut erinomainen maine osaavina ja taitavina bioalan ammattilaisina.

  Opinnot alkavat kaikilla uusilla biokemian  opiskelijoilla (kandi- ja maisteriohjelmissa aloittavat) 31.8.2020 Kontinkankaan kampuksella.

  Orientaatioviikon ohjelmassa on vastaanotto- ja tiedotustilaisuuksia, pienryhmätapaamisia, omaopettajatapaaminen, opintojen suunnittelua, luentoja sekä yliopiston ja yhteistyökumppaneiden palveluiden esittelyä.

  Orientaatioviikon toteutuksen tiedot tarkentuvat elokuun aikana.

  Kesän aikana mahdolliset tiedustelut voi osoittaa koulutuksen lähipalveluun study.fbmm(at)oulu.fi tai  12.8.2020 alkaen koulutussuunnittelija Jari Heikkiselle (jari.heikkinen(at)oulu.fi)

  Viimeksi päivitetty: 6.8.2020