Opiskelun aloittaminen omassa tutkinto-ohjelmassa

Tutustu oman tutkinto-ohjelmasi ensimmäisten viikkojen aikatauluun sekä muuhun tärkeään tietoon, jonka löydät alla olevasta alasvetovalikosta. Tarkista erityisesti oman tutkinto-ohjelmasi opintojen tarkka alkamisajankohta. Mobiilisovellus Tuudon yliopistokarttasovellus auttaa sinut paikantamaan kokoontumispaikan. Yliopiston sisäiset kartat löydät myös verkkosivuilta. Lisäksi  Oulun yliopiston pääaulassa on tervetulotiski, jossa sinua tarvittaessa opastetaan löytämään oikea tila.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Teknillisen tiedekunnan eri tutkinto-ohjelmien uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudet ja orientaatioviikon aikataulut

Lukuvuosi alkaa kaikilla uusilla opiskelijoilla, myös maisterivaiheen, orientaatioviikolla ma 2.9.2019. Ennen ma 2.9. opiskelijat voivat tiedustella kiireellisiä opintojen suunnitteluun liittyviä asioita tutkinto-ohjelman opintoneuvojalta. Opintoneuvojat lomailevat vaihtelevasti juhannukselta elokuun alkupuolelle.

KTK – uudelle opiskelijalle lv 2020 - 2021

Opinnot alkavat kaikille uusilla opiskelijoilla (kandi- ja maisteriohjelmissa aloittavat) 31.8.2020!

HUOM: tarkemmat aikataulut päivitään tälle sivulle kesäkuun 2020 aikana.

 • Opintosi alkavat maanantaina 31.8.2020 uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella.
 • Orientaatioviikoilla tutustut yliopistoon ja perehdyt yliopisto-opiskeluun.
 • Varsinaiset opintosi alkavat myös ensimmäisellä viikolla. Varaudu siihen, että ohjelmaa/opetusta on joka päivä klo 8-16 välillä. Tarkan ohjelman ensimmäisen viikon tapahtumista saat vastaanottotilaisuudessa tai pienryhmäohjaajiltasi ensimmäisten päivien aikana.
 • Lisätietoa opintojen suorittamisesta ja muista käytänteistä löydät Opiskelijalle-verkkosivuilta

Orientaatioviikon ohjelma 31.8. –  4.9.2020

MA 31.8.  

TI 1.9.

KE 2.9.

TO 3.9.

PE 4.9.
klo 10 – 15 Self-Hack –tapahtuma (koskee kaikki uusia opiskelijoita)

Opintojen suorittamisesta ja toteutuksesta tiedekunnassa

1. Tutkinto-ohjelmasi rakenne ja opinnot 

2. Opetusperiodit 2020-21

3. Opinto-ohjaus

4. Ainejärjestöt

1. Tutkinto-ohjelmasi rakenne ja opinnot

 

3. Opinto-ohjaus

Voit aina hakeutua ohjaukseen, kun koet sitä tarvitsevasi. Kasvatustieteiden tiedekunnassa sinua auttavat muun muassa omaopettajat, pienryhmäohjaajat sekä koulutussuunnittelijat. Erityisesti heiltä saat apua opintoihin liittyvissä käytännön asioissa sekä oman opintosuunnitelman (HOPS:n) tekemisessä. 

Muiden tiedekunnan opintoja koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä kyseisen tiedekunnan opintoneuvontaan, koulutussuunnittelijoiden yhteystiedot löydät lähipalveluiden sivuilta.

Lisätietoja eri palveluista opintojen tueksi löydät Opiskelijalle-verkkosivuilta: www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojentueksi.

4. Ainejärjestöt 

Ainejärjestöt järjestävät tapahtumia sekä valvovat opiskelijoiden etuja yliopisto-opintojen aikana. Voit liittyä oman koulutuksesi ainejärjestöön. Lue lisää ainejärjestöön liittymisestä sekä niiden toiminnasta oman ainejärjestösi linkin kautta. Linkin kautta saatat löytää myös lisää tietoa tulevista pienryhmäohjaajista. 

 • Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma: Spessu ry, Fuksille 
 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, LET ja EdGlo maisteriohjelmat: Motiva ry  
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma ja Intercultural Teacher Education: Olo ry 
  (Oulun luokanopettajaopiskelijat ry), Fuksiopas 
 • Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma: Mukava ry     
 • Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma: Lastarit ry, Fuksille   

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt: 

Tervetuloa tiedekuntaan kasvamaan ja oppimaan kanssamme. Olet valinnut arvostetun koulutusalan, jonka työelämämahdollisuuksiin voit itse vaikuttaa koulutuksen aikana tekemilläsi valinnoilla!

Onnea ja menestystä opintoihisi!

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan infotilaisuudet

Opiskelijoilla alkaa opinnot maanantaina 2.9.2019 oman tutkinto-ohjelman orientaatioviikon ohjelman mukaisesti (kts. alemapana tällä sivulla). Ohjemaan on sisällytetty uusille opiskelijoille Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan infot seuraavasti

Humanistinen tiedekunta

Uusien opiskelijoiden ohjelma

 

TERVETULOA OPISKELEMAAN HUMANISTISEEN TIEDEKUNTAAN!

Opintosi alkavat informaatiotilaisuudella maanantaina 2.9.2019 klo 10.15 salissa L3 (salin sijainnin löydät tästä kampuskartasta)

Tilaisuuden lopussa opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa oman oppiaineesi vanhemman opiskelijan, pienryhmäohjaajan, johdolla aloitat heti yliopistoon ja yliopisto-opiskeluun perehtymisen. Syyslukukauden aikana järjestettävässä pienryhmäohjauksessa saat tietoa opintojen aloittamisesta ja suunnittelusta, opiskeluympäristöstä ja erityisesti omasta opiskelualastasi. On siis ehdottoman tärkeää, että osallistut 2.-6.9.2019 pidettävän orientaatioviikon ohjelmaan. Osana tätä ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Self-Hack tapahtumaan.

HUOM. Tutustu myös Oulun yliopiston Uudelle opiskelijalle -sivustoon sekä erityisesti seuraaviin sivustoihin:

Tietoa pääaineesi tutkintorakenteesta löydät Opinto-opas-sivulta.

Maisteriohjelmiin valitut voivat osallistua uusille opiskelijoille tarjottavaan ohjaukseen oman harkintansa mukaan. Opintojen suunnittelun kannalta on hyvä ottaa yhteyttä oman oppiaineen yhdyshenkilöön ennen opintojen aloittamista.

 

SYKSYN 2019 ORIENTAATIO-OHJELMA

VIIKKO 36

Maanantai 2.9.2019

 • klo 10.15-12 Informaatiotilaisuus tiedekunnan uusille opiskelijoille, jako pienryhmiin (sali L3)
 • Johtavan koulutusasiantuntija Oili Sievolan info
 • Humanistinen kilta

Tiistai 3.9.2019

 • klo 14.15-16 Palvelut tutuiksi (Saalastinsali) mukana myös OyKKK:n opiskelijat
          Tukea opintoihin– mitä palveluja on tarjolla / Merja Peurasaari
          Opiskelijahyvinvointi, opiskelukulttuuri ja turvallisuus / Merja Peurasaari
          Tietohallintopalvelut opiskelijoille / Pirjo Haapea-Pakisjärvi
           Kirjasto / Kaisu Clarot
           YTHS / Mirja Levo
           OYY Ylioppilaskunta / Miriam Putula
           vain HuTK: Kieli- ja viestintäkoulutus / Hanna-Leena Ainonen

Keskiviikko 4.9.2019

Oppiainekohtaista ohjelmaa ja pienryhmäohjausta (osalla oppiaineista infotilaisuus on torstaina)

 • oppiaineen ja tutkinto-ohjelman rakenne ja käytännöt
 • tutustuminen henkilökuntaan
 • omaopettajien nimeäminen ja tuutoriryhmän muodostaminen
 • Kirjallisuuden info 4.9.2019

Torstai 5.9.2019

 • klo 10.15-12 Sivuaineinfo (sali L4)
            Opiskelu- ja uraohjaus / Tiina Kemppainen
            KTK / Merja Peurasaari
            OyKKK / Helena Kurkela
            LuTK / Katri Suorsa
            HuTK / Maija Airio ja Elina Halonen

Perjantai 6.9.2019

 • klo 8-16 Self-Hack
 • Humanistisen tiedekunnan uudet opiskelijat kokoontuvat aamulla klo 8.00 L6-saliin
 • Päivän aikana opiskelijat käyvät ryhmässä läpi Self-Hack -prosessin, jossa sovelletaan design-ajatteluja oman elämän sisältöjen läpikäymiseen ja suunnitteluun
 • Päivä loppuu klo 16.00

VIIKKO 37

Maanantai 9.9.2019

Keskiviikko 11.9.2019

 • Vulcanalia-päivä: järjestömessut
 • Vulcanalia iltajuhla

Lisäksi:

Tarkista salien sijainti tästä kampuskartasta.

Lisätietoja: study.humanities(at)oulu.fi

Tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun!

Tämä sivu on tarkoitettu kevään 2020 yhteisvalinnassa ja maisteritason erillisvalinnassa (pääaine laskentatoimi) valituille uusille opiskelijoille. Kansainvälisten maisteriohjelmien uusille opiskelijoille suunnattu sivu löytyy englanninkieliseltä New students -verkkosivuilta.

Opintosi alkavat kauppakorkeakoulun uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella maanantaina 31.8.2020 klo 8.15 salissa L4 (ks. kampuskartta). Samalla käynnistyy uusien opiskelijoiden orientaatioviikko, jonka aikana käsitellään mm. opintojen aloittamiseen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan liittyviä asioita. Oulun yliopiston ja kauppakorkeakoulun järjestämät tilaisuudet kuuluvat opintoihisi, joten osallistuthan niihin aktiivisesti. Osana orientaatioviikon ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Self Hack -tapahtumaan.

Orientaatioviikon ohjelma sisältää myös opiskelijajärjestö Finanssi ry:n organisoimia vapaaehtoisia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua sekä oman että muiden vuosikurssien opiskelijoihin.

Orientaatioviikon ohjelmat

Opintojen suorittamisesta ja toteutuksesta

Kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta saat kokonaiskuvan omasta tutkinto-ohjelmastasi, sen rakenteesta sekä opintojen ajoituksesta. Oppaassa on myös kuvattu opintoihin liittyvät käytänteet, joten siihen kannattaa perehtyä huolella. Opinto-oppaat löytyvät Pepistä.

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

Sinulle nimetään omaopettaja ja pienryhmäohjaaja (PRO), jotka ovat tukenasi opintojen alkuvaiheessa. Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat tulevat sinulle tutuksi orientaatioviikon aikana.

Omaopettaja neuvoo ja ohjaa sinua erityisesti opintojesi alkuvaiheessa ja auttaa opintojen etenemisessä koko kandivaiheen ajan. Hän perehdyttää sinut yhdessä pienryhmäohjaajan kanssa yliopisto-opintojen käytäntöihin ja toimii HOPS-ohjaajanasi. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat. Heidän johdolla tutustut oman tiedekuntasi ja koko yliopiston käytäntöihin, opiskelukavereihisi ja Ouluun sekä ainejärjestö Finanssi ry:n toimintaan.  

Koulutuksen lähipalvelut

Kaikissa opintoasioihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun lähipalvelutiimiin lähettämällä viestiä osoitteeseen: study.business(at)oulu.fi. Huom! Kesäaikana tiedusteluihin vastaamisessa on viivettä.

Menestystä opintoihin!

Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä!

Syksyllä 2019 opiskelu alkaa maanantaina 2. syyskuuta. Ensimmäistä päivää seuraa Orientaatioviikko, jonka sisältö on erilainen tutkinto-ohjelmastasi riippuen. Lue lisää:

 • Tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelma (luonnontieteiden kandidaattiopiskelijat, 5-vuotinen ohjelma)  ALOITUS 2.9.  L 2  KLO  8.15 ORIENTAATIOVIIKON OHJELMA LUK ENSIMMÄINEN LUKUJÄRJESTYKSENI 
 • Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (filosofian maisteri, 2-vuotta; informaatio vain englanniksi)          ALOITUS 2.9.  L 2  KLO  8.15 ORIENTAATIOVIIKON OHJELMA FM
 • Kansainvälinen maisteriohjelma GS3D (Master's Programme in Software, Systems and Services Development in the Global Environment; informaatio vain englanniksi NEW STUDENTS´ RECEPTION 3RD SEPTEMBER  IN L 2 AT 9.00 AM

TOL Tutkinto-ohjelman info 5.9.2019

Kansainvälisen kaksoistutkinto-ohjelman EMSEn (European Masters Programme in Software Engineering; informaatio vain englanniksi) orientaatioviikon ohjelmasta ollaan opiskelijoihin erikseen yhteydessä.

Opiskelijoiden ohjaus

Jos tarvitset opintoihin liittyvää lisäinfoa, voit olla yhteydessä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opetuksen tukeen lähettämällä viestiä osoitteeseen study.itee(at)oulu.fi tai tulemalla käymään opintotoimistossa (Tietotalo 1, TS107). Opintotoimisto on auki ma-pe klo 10:00-14:00.

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

Opintojen alussa sinua ohjaavat myös omaopettajat ja pienryhmäohjaajat. Alla löydät linkit sivuille, josta tutkinto-ohjelman omaopettajat ja pienryhmäohjaajat löytyvät:


Tervetuloa opiskelemaan terveystieteitä lääketieteelliseen tiedekuntaan! 

Nämä ohjeet on tarkoitettu kevään 2019 yhteishaussa valituille opiskelijoille (hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveystieteiden opettajan maisteriohjelmat) sekä niille aikaisemmin terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan (kandidaatti + maisteri: hoitotiede, terveyshallintotiede) valituille opiskelijoille, jotka aloittavat opintonsa syksyllä 2019.

Orientoivat opinnot

Opintosi käynnistyvät uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella 2.9.2019 klo 10.15. Tilaisuus käynnistää pakollisen orientaatioviikon (2.-6.9.2019). Orientaatioviikolla käydään läpi mm. opintojen suunnitteluun, sivuaineisiin, AHOTointiin, kirjastopalveluihin ym. liittyviä asioita, ja siihen sisältyy myös yliopiston uusien opiskelijoiden yhteinen Self Hack -tapahtuma.  

Ks. Orientaatioviikon ohjelma (päivitetty 5.8.2019: terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan tutustuminen 5.9., toteutuminen varmistunut)

Self-Hack -infoa: Tervetuloa UniOulu Self-Hackiin! - Lääketieteellinen tiedekunta

 

Syksyn 2019 orientoiviin opintoihin kuuluu orientaatioviikon lisäksi vapaaehtoisia tapahtumia (Järjestömessut / Vulcanalia 11.9., opettajakahvit 7.10. ja 2.12.). Syksyn orientoivat opinnot sisältyvät seuraaviin opintojaksoihin:

 • 353301S Hoitotiede tieteenä (hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan maisteriohjelmat OPS 2019-2020)
 • 353330S Terveyshallintotiede I (terveyshallintotieteen maisteriohjelma OPS 2019-2020)
 • 352001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen (terveystieteiden tutkinto-ohjelma, hoitotiede/terveyshallintotiede, kandidaatinopinnot OPS 2018-2019)

Orientoivat opinnot jatkuvat keväällä 2020 osana seuraavia opintojaksoja: 353302S Hoitotieteellinen tieto ja innovatiivisuus näyttöön perustuvassa toiminnassa (hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan maisteriohjelmat), 353331S Johtaminen terveysalalla (terveyshallintotieteen maisteriohjelma), 352001A Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen (terveystieteiden tutkinto-ohjelma, hoitotiede/terveyshallintotiede, kandidaatinopinnot).

Yleisiä ohjeita terveystieteiden opintojen aloittamiseksi

Omien opintojesi sisällöstä ja toteutuksesta saat tietoa tutkinto-ohjelmasi opinto-oppaasta WebOodissa.

Tutustu huolellisesti terveystieteiden opintoja koskeviin yleisiin ohjeisiin, joista löydät mm. tärkeitä linkkejä ja yhteystietoja sekä ohjeita opintojaksoille ilmoittautumisesta ja lukujärjestyksestä. Terveystieteiden opettaja -opiskelija huom!: katso yleisistä ohjeista myös ohjeet kasvatustieteen pakollisiin sivuaineopintoihin ilmoittautumisesta!

Pienryhmäohjaajat, omaopettajat ja opiskelijajärjestö

Sinulle nimetään oma pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat, ja pienryhmäohjaus käynnistyy heti ensimmäisenä opiskelupäivänä.  Katso tästä Pienryhmäohjaajien tervehdys uusille opiskelijoille.

Omaopettajina toimivat nimetyt koulutusalan edustajat, jotka ohjaavat sinua opintojesi ajan. Omaopettajasi nimen löydät terveystieteiden uuden opiskelijan yleisistä ohjeista. Lisätietoja omaopettajien ja pienryhmäohjaajien toiminnasta löydät Tukea opiskeluun - verkkosivulta.  

Terveystieteissä toimii aktiivinen opiskelijajärjestö Terveystieteiden kilta ry. Ks. Terveystieteiden killan terveiset uudelle opiskelijalle.

Tervetuloa opiskelemaan ja menestystä opintoihisi!

Tervetuloa opiskelemaan elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa!

Syksyllä 2019 opiskelu alkaa maanantaina 2. syyskuuta. Ensimmäistä päivää seuraa Orientaatioviikko, jonka sisältö on erilainen tutkinto-ohjelmastasi riippuen. Lue lisää:

Orientaatioviikon ohjelma

ma 2.9. - pe 6.9.2019

Opiskelijoiden ohjaus

Jos tarvitset opintoihin liittyvää lisäinfoa, voit olla yhteydessä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opetuksen tukeen lähettämällä viestiä osoitteeseen study.itee(at)oulu.fi tai tulemalla käymään opintotoimistossa (Tietotalo 1, TS107). Opintotoimisto on auki ma-pe klo 10:00-14:00.

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

Opintojen alussa sinua ohjaavat myös omaopettajat ja pienryhmäohjaajat. Alla löydät linkit sivuille, josta kunkin tutkinto-ohjelman omaopettajat ja pienryhmäohjaajat löytyvät:

Tärkeitä linkkejä:

Tervetuloa opiskelemaan lääketieteen tutkinto-ohjelmaan!

Opintosi alkavat uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella, joka käynnistää opiskelujen orientaatioviikot. Orientaatioviikkojen ohjelmien aikana käsitellään mm. opintojen aloittamiseen, opiskeluun ja opiskelijalle tarjottaviin palveluihin liittyviä asioita. Tilaisuudet kuuluvat opintoihisi, joten aktiivinen osallistuminen on tärkeää.

Orientaatioviikkojen ohjelma 2020: Uudelle opiskelijalle 2020 (päivitetään)

Anatomian oppiaineen tervehdys uudelle opiskelijalle 2020 (päivitetään)

Lääketieteellisten alojen fuksiopas 2020 (päivitetään)

Tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta saat kokonaiskuvan omasta tutkinto-ohjelmastasi, sen rakenteesta sekä opintojen ajoituksesta.

Tervetuloa UniOulu Self-Hackiin!

Pienryhmäohjaajat ja omaopettajat

Sinulle nimetään oma pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka tutustuttavat sinut paitsi yliopistoon ja sen palveluihin, myös muuhun vapaa-ajan toimintaan. Pienryhmäohjaus käynnistyy heti ensimmäisenä opiskelupäivänä. Omaopettajina toimivat nimetyt koulutusalan edustajat, jotka ohjaavat sinua opintojesi ajan. Lisätietoja omaopettajien ja pienryhmäohjaajien toiminnasta löydät lääketieteellisen tiedekunnan Tukea opiskeluun - verkkosivulta.

Kaikissa opintoasioihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä study.medicine(at)oulu.fi.

Tervetuloa opiskelemaan!

Ruotsin kieli

Liity sähköpostilistoille ja seuraa Facebookia

Kaikki tärkeä tieto ruotsin kielen opinnoista kulkee nordistit-sähköpostilistan kautta. Listalle kannattaakin ilmoittautua heti opintoje alussa osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/nordistit. Tarpeellista tietoa kieltenopinnoista kulkee myös ainejärjestö Verban verbapapa-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/verbapapa. Ruotsin kielen opiskelijana sinun on ehdottoman tärkeä kuulua molemmille listoille! Oppiaineen Facebook-sivustoa kannattaa myös seurata(https://www.facebook.com/ruotsinkieliOY).

Kulttuuriantropologian uusille opiskelijoille

Pysy kärryillä!

Kulttuuriantropologian oppiaine tiedottaa ajankohtaisista asioista ainejärjestö Kultun sähköpostilistalla, jonne voit liittyä täältä.

Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa!

Syksyllä 2019 opiskelu alkaa maanantaina 2. syyskuuta. Ensimmäistä päivää seuraa Orientaatioviikko, jonka sisältö on erilainen tutkinto-ohjelmastasi riippuen. Lue lisää:

Orientaatioviikon ohjelma

ma 2.9. - pe 6.9.2019

Opiskelijoiden ohjaus

Jos tarvitset opintoihin liittyvää lisäinfoa, voit olla yhteydessä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opetuksen tukeen lähettämällä viestiä osoitteeseen study.itee(at)oulu.fi tai tulemalla käymään opintotoimistossa (Tietotalo 1, TS107). Opintotoimisto on auki ma-pe klo 10:00-14:00.

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

Opintojen alussa sinua ohjaavat myös omaopettajat ja pienryhmäohjaajat. Alla löydät linkit sivuille, josta  tutkinto-ohjelman omaopettajat ja pienryhmäohjaajat löytyvät:

Tervetuloa opiskelemaan matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan!

Tervetuloa opiskelemaan fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmaan!

Onneksi olkoon opiskelupaikasta. Opinnot alkavat maanantaina 2.9. kandiopiskelijoiden orientaatioviikolla. Maisteriohjelmaan valituille on oma infotilaisuus 2.9.  

Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma + matemaattisten aineiden opettaja (kandiohjelma)

Opintosi alkavat informaatiotilaisuudella maanantaina 2.9.2019 klo 8.30 salissa PR104. Salin sijainnin löydät tästä kampuskartasta.

Tilaisuuden lopussa opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa vanhemman opiskelijan, pienryhmäohjaajan, johdolla aloitat heti yliopistoon ja yliopisto-opiskeluun perehtymisen. Syyslukukauden aikana järjestettävässä pienryhmäohjauksessa saat tietoa opintojen aloittamisesta ja suunnittelusta, opiskeluympäristöstä ja erityisesti omasta opiskelualastasi. On siis ehdottoman tärkeää, että osallistut 2.-6.9.2019 pidettävän orientaatioviikon ohjelmaan. Osana tätä ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Self-Hack tapahtumaan.

Orientaatioviikon (ja sitä seuraavan viikon) ohjelma

Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Maisteriohjelmiin valituille järjestetään tiedekunnan infotilaisuus ma 2.9. klo 13:15- , sali tarkennetaan tähän elokuun aikana. Sali on merkitty tähän kampuskarttaan.

Mikäli mahdollista, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Elina Koskiseen (elina.koskinen@oulu.fi) ennen syyskuuta suunnitellaksesi 1. periodin lukujärjestyksesi, koska maisterikurssit voivat alkaa jo  ma 2.9.

Kaikki uudet opiskelijat

Tietoa tutkintovaatimuksista löydät Opinto-opas-sivulta (päivitetään elokuun aikana).

Perehdy myös Oulun yliopiston Uudelle opiskelijalle -sivustoon sekä erityisesti seuraaviin sivustoihin:

 

Tervetuloa opiskelemaan lääketieteen tekniikkaa!

Lääketieteen tekniikan alalla on kaksi tutkinto-ohjelmaa, kotimainen lääketieteen tekniikan maisteriohjelma ja kansainvälinen Master´s Programme in Biomedical Engineering.

Molempien ohjelmien järjestämisestä vastaavat yhteisesti lääketieteellinen tiedekunta (LTK) ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST). Tutkinto-ohjelmien opiskelijat valmistuvat lääketieteellisestä tiedekunnasta terveystieteiden maisteriksi (TtM) ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta diplomi-insinööreiksi (DI).

Löydät tältä verkkosivulta uusille opiskelijoille kohdennettua tietoa opintojen aloittamisesta. Opinnot alkavat ma 2.9.2019 Linnanmaan kampuksella seuraavasti:

klo 8:00 – 12:00 luentosali L1 - yliopiston uusille kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tarkoitetut orientaatioluennot

klo 14:00 – 15:00 luentosali TS128 – lääketieteen tekniikan oma tervetulotilaisuus sekä kotimaisen että kansainvälisen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.  (esitys)

Viikon aikana saat opiskeluun liittyvää materiaalia ja infoa, tutustut kummiopiskelijoihin, kurssikavereihin ja tutkinto-ohjelman henkilökuntaan, Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijoiden kiltaan (OLTO) sekä yliopiston tiloihin ja tietojärjestelmiin.

Viikon aikana tapaat myös omaopettajasi, jonka kanssa laaditte henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Myös ensimmäinen opetussuunnitelmaasi kuuluva opintojakso 521242A Introduction to Biomedical Engineering alkaa.

Pe 6.9.19 järjestetään kaikkia yliopiston uusia opiskelijoita koskeva Self-Hack –tapahtuma

Koko viikon aikataulun löydät tästä linkistä (päivitetty 30.8.19).

SÄHKÖPOSTILISTAT JA SOME

Voit liittyä tutkinto-ohjelman sähköpostilistoille näiden linkkien kautta:

Kaikkien lääketieteen tekniikan opiskelijoiden sähköpostilista (kotimainen ja kv-ohjelma) http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/bme

LTK:n lääketieteen tekniikan opiskelijoiden sähköpostilista (kotimainen ja kv-ohjelma)  http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/hyvinvointitekniikka

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelmat Facebookissa https://www.facebook.com/BiomedicalEngineeringUniOulu/

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelmat Instagramissa https://instagram.com/bme.unioulu?igshid=mrx8lepyshvc

 

Tervetuloa opiskelemaan matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan!

Tervetuloa opiskelemaan matemaattisten tieteiden maisteriohjelmaan!

Onneksi olkoon opiskelupaikasta. Opinnot alkavat maanantaina 2.9. kandiopiskelijoiden orientaatioviikolla. Maisteriohjelmaan valituille on oma infotilaisuus 2.9.  

Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma + matemaattisten aineiden opettaja (kandiohjelma)

Opintosi alkavat informaatiotilaisuudella maanantaina 2.9.2019 klo 8.30 salissa PR104. Luentosali on merkitty tähän kampuskarttaan.

Tilaisuuden lopussa opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa vanhemman opiskelijan, pienryhmäohjaajan, johdolla aloitat heti yliopistoon ja yliopisto-opiskeluun perehtymisen. Syyslukukauden aikana järjestettävässä pienryhmäohjauksessa saat tietoa opintojen aloittamisesta ja suunnittelusta, opiskeluympäristöstä ja erityisesti omasta opiskelualastasi. On siis ehdottoman tärkeää, että osallistut 2.-6.9.2019 pidettävän orientaatioviikon ohjelmaan. Osana tätä ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Self-Hack tapahtumaan.

Orientaatioviikon (ja seuraavan viikon) ohjelma

 

Matemaattisten tieteiden maisteriohjelma

 

Maisteriohjelmiin valituille järjestetään tiedekunnan infotilaisuus ma 2.9. klo 13:15- , sali tarkennetaan tähän elokuun aikana. Salin sijainnin löydät tästä kampuskartasta.

Mikäli mahdollista, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Elina Koskiseen (elina.koskinen@oulu.fi) ennen syyskuuta suunnitellaksesi 1. periodin lukujärjestyksesi, koska maisterikurssit voivat alkaa jo  ma 2.9.

Kaikki uudet opiskelijat

Tietoa tutkintovaatimuksista löydät Opinto-opas-sivulta (päivitetään elokuun aikana).

Perehdy Oulun yliopiston Uudelle opiskelijalle -sivustoon sekä erityisesti seuraaviin sivustoihin:

 

Tervetuloa opiskelemaan maantieteen tutkinto-ohjelmaan!

Onneksi olkoon opiskelupaikasta! Opinnot alkavat kaikille uusille opiskelijoille vastaanottotilaisuudella maanantaina 2.9.2019 klo 9:00 salissa M101 (kampuskartta). Samalla käynnistyy uusien opiskelijoiden orientaatioviikko, jonka aikana käsitellään mm. opintojen aloittamiseen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan liittyviä asioita.

Vastaanottotilaisuuden aikana opiskelijat jaetaan pienryhmiin sekä tapaat omaopettajasi, ja heidän avulla aloitat heti yliopistoon ja yliopisto-opiskeluun perehtymisen. Syyslukukauden aikana järjestettävässä pienryhmäohjauksessa sekä omaopettajatapaamisissa saat tietoa opintojen aloittamisesta ja suunnittelusta, opiskeluympäristöstä ja erityisesti omasta opiskelualastasi. On siis ehdottoman tärkeää, että osallistut 2.-6.9.2019 pidettävän orientaatioviikon ohjelmaan. Osana tätä ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Self-Hack tapahtumaan.

 

Orientaatioviikon ohjelma

 

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

Sinulle nimetään omaopettaja ja pienryhmäohjaaja (PRO), jotka ovat tukenasi opintojen alkuvaiheessa. Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat tulevat sinulle tutuksi orientaatioviikon aikana. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka tutustuttavat sinut paitsi yliopistoon ja sen palveluihin, myös muuhun vapaa-ajan toimintaan. Omaopettaja neuvoo ja ohjaa sinua erityisesti opintojesi alkuvaiheessa ja auttaa opintojen etenemisessä koko kandivaiheen ajan. Hän perehdyttää sinut yhdessä pienryhmäohjaajan kanssa yliopisto-opintojen käytäntöihin ja toimii HOPS-ohjaajanasi.

 

Maisteriohjelmaan valituille järjestetään tiedekunnan infotilaisuus maanantaina 2.9.2019 klo 13:15 salissa L1. Opintojen suunnittelun kannalta on hyvä ottaa yhteyttä koulutussuunnittelijaan ennen opintojen aloittamista.

 

Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija, opintoneuvoja Outi Kivelä (outi.kivela (at)oulu.fi) /Kesälomalla 8.7.-26.7.2019

Tervetuloa opiskelemaan lääketieteen tekniikkaa!

Lääketieteen tekniikan alalla on kaksi tutkinto-ohjelmaa, kotimainen lääketieteen tekniikan maisteriohjelma ja kansainvälinen Master´s Programme in Biomedical Engineering.

Molempien ohjelmien järjestämisestä vastaavat yhteisesti lääketieteellinen tiedekunta (LTK) ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST). Tutkinto-ohjelmien opiskelijat valmistuvat lääketieteellisestä tiedekunnasta terveystieteiden maisteriksi (TtM) ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta diplomi-insinööreiksi (DI).

Löydät tältä verkkosivulta uusille opiskelijoille kohdennettua tietoa opintojen aloittamisesta. Opinnot alkavat ma 2.9.2019 Linnanmaan kampuksella seuraavasti:

klo 8:00 – 13:00 luentosali L1 - yliopiston uusille kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoilletarkoitetut orientaatioluennot

klo 14:00 – 15:00 luentosali TS128 – lääketieteen tekniikan oma tervetulotilaisuus sekä kotimaisen että kansainvälisen tutkinto-ohjelman opiskelijoille . (avausinfo esitys)

Viikon aikana saat opiskeluun liittyvää materiaalia ja infoa, tutustut kummiopiskelijoihin, kurssikavereihin ja tutkinto-ohjelman henkilökuntaan, Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijoiden kiltaan (OLTO) sekä yliopiston tiloihin ja tietojärjestelmiin.

Viikon aikana tapaat myös omaopettajasi, jonka kanssa laaditte henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Myös ensimmäinen opetussuunnitelmaasi kuuluva opintojakso 521242A Introduction to Biomedical Engineering alkaa.

Pe 6.9.19 järjestetään kaikkia yliopiston uusia opiskelijoita koskeva Self-Hack –tapahtuma.

Koko viikon aikataulun löydät tästä linkistä (päivitetty 30.8.2019).

SÄHKÖPOSTILISTAT JA SOME

Voit liittyä tutkinto-ohjelman sähköpostilistoille näiden linkkien kautta:

Kaikkien lääketieteen tekniikan opiskelijoiden sähköpostilista (kotimainen ja kv-ohjelma) http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/bme

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelmat Facebookissa https://www.facebook.com/BiomedicalEngineeringUniOulu/

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelmat Instagramissa https://instagram.com/bme.unioulu?igshid=mrx8lepyshvc


Uusille opiskelijoille

Tervetuloa opiskelemaan kemian tutkinto-ohjelmaan!

Tervetuloa opiskelemaan biologian tutkinto-ohjelmaan!

Onneksi olkoon opiskelupaikasta. Opinnot alkavat maanantaina 2.9. kandiopiskelijoiden orientaatioviikolla.

Uusien biologian opiskelijoiden tervetulotilaisuus pidetään ma 2.9. klo 9.15-10.30 salissa PR101.

Maisteriohjelmaan valittuja suositellaan myös osallistumaan tähän tilaisuuteen. Tämän lisäksi heille järjestetään oma luonnontieteellisen tiedekunnan infotilaisuus 2.9. iltapäivällä.

Aamupäivän tilaisuuden lopussa kandiopiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa aloitat vanhemman opiskelijan, pienryhmäohjaajan, johdolla yliopistoon ja yliopisto-opiskeluun perehtyminen. Syyslukukauden aikana järjestettävässä pienryhmäohjauksessa saat tietoa opintojen aloittamisesta ja suunnittelusta, opiskeluympäristöstä ja erityisesti omasta opiskelualastasi. On siis ehdottoman tärkeää, että osallistut 2.-6.9.2019 pidettävän orientaatioviikon ohjelmaan. Osana tätä ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Self-Hack tapahtumaan.

                                                                                                                                                 25.6.2019

 

Uusien biologian opiskelijoiden ohjelma 2.9. – 13.9.2019

 

 

Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen kartta:

https://www.oulu.fi/yliopisto/node/38250

ma 2.9.

klo 9.15 - 11.00 opintojakso 90032Y Orientoivat opinnot alkaa salissa PR101. Biologian tutkinto-ohjelman vastaanotto ja jako pienryhmiin (1-5). Pitkin viikkoa pienryhmätapaamisia, jotka sovitaan erikseen pienryhmäohjaajan kanssa.

klo 10.30 – 12.00 Pienryhmät tutustuvat keskenään ja käyvät lounaalla

klo 12.15-14.00 Ryhmä 1. Koulutussuunnittelijan opiskeluinfo ja hops (salit SÄ102 ja TH107)

klo 14-17 Yliopiston avajaiset https://www.oulu.fi/yliopisto/avajaiset-2019

ti 3.9.

klo 9.15-11.00 Ryhmä 2. Koulutussuunnittelijan opiskeluinfo ja hops (salit PR126A ja TH107)

klo 12.15-14.00 Ryhmä 3. Koulutussuunnittelijan opiskeluinfo ja hops (salit PR126A ja TH107)

ke 4.9.

klo 10.15-12.00 opintojakso 780120P Kemian perusta alkaa (sali L1)

klo 12.15-14.00 Ryhmä 4. Koulutussuunnittelijan opiskeluinfo ja hops (salit M101 ja MA336)

klo 14.15-16.00 Luonnontieteellisen tiedekunnan info (sali L1)

to 5.9.

klo 8.15-10.00 opintojakso 780120P Kemian perusta (sali L4)

klo 10.15-12.00 Ryhmä 5. Koulutussuunnittelijan opiskeluinfo ja hops (salit SÄ112 ja TH107)

pe 6.9.

klo 8-16 Self-Hack https://www.oulu.fi/selfhack/node/58935

ma 9.9.

klo 10.15-12.00 opintojakso 780120P Kemian perusta (sali L1)

klo 12.15-14.00 opintojakso 750373A Eliömaantiede alkaa (sali L7)

ti 10.9.

klo 8.15-10.00 opintojakso 750373 Eliömaantiede (sali L7)

klo 10.15-12.00 opintojakso 756355A Kasvien lajintuntemus, suppea (biotieteeseen suuntautuville opiskelijoille) tai 756354A Kasvien lajintuntemus, laaja (ekologiaan ja aineenopettajiksi suuntautuville opiskelijoille) info (sali L5). Opetus ja tentit ovat syksyllä samanaikaisesti samassa paikassa.

klo 12.15-14.00 opintojakso 750121P Solubiologia (eläinsolu) alkaa (sali L5)

ke 11.9.

Vulcanalia-päivä, järjestömessut klo 10-14

klo 10.15-12.00 opintojakso 780120P Kemian perusta (sali L4)

klo 12.15-14.00 opintojakso 750121P Solubiologia (eläinsolu) (sali L6)

to 12.9.

klo 8.15-10.00 opintojakso 780120P Kemian perusta (sali L2)

klo 10.15-12.00 opintojakso 750373 Eliömaantiede (sali PR102)

klo 12.15-14.00 opintojakso 750121P Solubiologia (eläinsolu) (sali L5)

klo 14.15-16.00 opintojakso 755334A Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset alkaa (sali IT115)

pe 13.9. Opiskelija osallistuu yhteen lajintuntemusryhmään:

klo 8.15-10.00 Ryhmä 1. 755334A Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset (sali B134)

klo 10.15-12.00 Ryhmä 2. 755334A Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset (sali B134)

klo 12.15-14.00 Ryhmä 3. 755334A Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset (sali B134)

klo 14.15-16.00 Ryhmä 4. 755334A Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset (sali B134)

 

Uusien opiskelijoiden orientaatioviikon aikataulu, Prosessi- ja ympäristötekniikka

Lisätietoa opintoihin liittyvistä asioista löydät tutkinto-ohjelman "Opiskelu-sivulta".

Tutkinto-ohjelman opintoneuvoja, erikoissuunnittelija Saara Luhtaanmäki (saara.luhtaanmaki(at)oulu.fi) /Kesälomalla 1.7.-26.7.2019

Uusien opiskelijoiden orientaatioviikon aikataulu, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätietoa opintoihin liittyvistä asioista löydät tutkinto-ohjelman "Opiskelu-sivulta".

Tutkinto-ohjelman opintoneuvojat, erikoissuunnittelijat Saara Luhtaanmäki (saara.luhtaanmaki(at)oulu.fi) ja Reijo Saari (reijo.saari(at)oulu.fi) /Molemmat kesälomalla 1.7.-26.7.2019

Uusien opiskelijoiden orientaatioviikon aikataulu, Konetekniikka

Lisätietoa opintoihin liittyvistä asioista löydät tutkinto-ohjelman "Opiskelu-sivulta".

Tutkinto-ohjelman opintoneuvoja, erikoissuunnittelija Reijo Saari (reijo.saari(at)oulu.fi) / Kesälomalla 1.7.-26.7.2019

Tervetuloa opiskelemaan hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmaan!

Opintosi alkavat uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella, joka käynnistää opiskelujen orientaatioviikot. Orientaatioviikkojen ohjelmien aikana käsitellään mm. opintojen aloittamiseen, opiskeluun ja opiskelijalle tarjottaviin palveluihin liittyviä asioita. Tilaisuudet kuuluvat opintoihisi, joten aktiivinen osallistuminen on tärkeää.

Orientaatioviikkojen ohjelma 2020: Uudelle opiskelijalle 2020 (päivitetään)

Anatomian oppiaineen tervehdys uudelle opiskelijalle 2020 (päivitetään)

Lääketieteellisten alojen fuksiopas 2020 (päivitetään)

 

Tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta saat kokonaiskuvan omasta tutkinto-ohjelmastasi, sen rakenteesta sekä opintojen ajoituksesta.

Tervetuloa UniOulu Self-Hackiin!

Pienryhmäohjaajat ja omaopettajat

Sinulle nimetään oma pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka tutustuttavat sinut paitsi yliopistoon ja sen palveluihin, myös muuhun vapaa-ajan toimintaan. Pienryhmäohjaus käynnistyy heti ensimmäisenä opiskelupäivänä. Omaopettajina toimivat nimetyt koulutusalan edustajat, jotka ohjaavat sinua opintojesi ajan. Lisätietoja omaopettajien ja pienryhmäohjaajien toiminnasta löydät lääketieteellisen tiedekunnan Tukea opiskeluun - verkkosivulta.

Kaikissa opintoasioihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä study.medicine(at)oulu.fi.

Tervetuloa opiskelemaan!

 

 

 

Informaatiotutkimus

Heti opintojen alussa kannattaa liittyä sähköpostilistoille ja seurata Facebook-sivuja, jotta saat kaiken tarvittavan tiedon.

 Sähköpostilistoille pääset liittymään täyttämällä lomakkeet:

Facebookista löydät meidät nimellä Informaatiotutkimus, Oulun yliopisto.

Tervetuloa opiskelemaan tuotantotalouden tutkinto-ohjelmaan!

Tuotantotalouden uusilla kandidaattiopiskelijoilla orientaatioviikko alkaa lauantaina 31.8.2019 ja uusilla maisteriopiskelijoilla taas maanantaina 2.9.2019 alkaen. 

Orientaatioviikon tapahtumat sisältyvät kandiopiskelijoilla opintojaksoon 555203P Opiskelutaidot ja maisteriopiskelijoilla opintojaksoon 555212P Orientation Course for New Master’s Students.

Tilaisuudet järjestetään suurimmaksi osaksi tuotantotalouden tutkimuksikön TUTA Studiemissa eli huoneessa TF433. Studiem on tarkoitettu opiskelijoiden käyttöön. Tuotantotalouden tutkimusyksikön tilat löytyvät Tekniikan kadun varresta 4. kerroksesta (hissin vieressä portaikko).

Kandidaattiopiskelijat:

Tässä alustava orientaatioviikon ohjelma 31.8.-15.9.

Maisteriopiskelijat:

Maisteriopiskelijat (myös Product Management): tilaisuudet järjestetään suurimmaksi osaksi TUTA Studiemissa (kts. opastus ylempänä).

 • ilmoittaudu kurssin 555212P Orientation Course for New Master's Students alta löytyviin tapahtumiin:
  • Degree Programme Receiption and Personal Study Plan ma 2.9. klo 11.15-13
   •  tilaisuudessa tutkinto-ohjelma esittäytyy, tutustutaan tuotantotalouden opiskelu-sivustoon sekä laaditaan alustava eHOPS opintoneuvojan ja omaopettajien ohjauksessa
  • Major and Supplementary Studies Info for New Master's Students ke 4.9. klo 14.15 - 16
   •  tilaisuudessa tutkimusryhmien vetävät esittelevät opintosuunnat ja täydentävät moduulit, tilaisuuden lopussa vapaamuotoista keskustelua
  • Library Info to 5.9. klo 11.15-12, PK251

Tervetuloa opiskelemaan arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaan!

Arkkitehtuurin uusien opiskelijoiden opinnot alkavat viikolla 36  arkkitehtuurin orientaatioviikon ohjelman mukaisesti maanantaina 2.9.2019. Orientaatioviikon tilaisuudet järjestetään pääosin arkkitehtuurin yksikön tiloissa, jotka löytyvät yliopiston pääsisäänkäynnin 2T vierestä ensimmäisestä kerroksesta. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille järjestetään Agorassa (AT128)  heti infojakson aluksi.

Uusien maisteriopiskelijoiden infotilaisuus on tiistaina 3.9. 2019 salissa AT122 klo 13:15.

Maisterivaiheen opiskelijoiden opetus käynnistyy samoin viikolla 36 lukujärjestyksen mukaisesti.

Tervetuloa opiskelemaan biokemiaa!

Onnittelut! Olet saanut opiskelupaikan Suomen pohjoisimmasta biokemian koulutusta antavasta tiedekunnasta! Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK) opetus- ja muu henkilökunta toivottaa sinut tervetulleeksi aloittamaan opintosi Oulussa. Tutkimuksen ja opetuksen laatu on huippuluokkaa meidän tiedekunnassamme verrattaessa muihin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Oulusta valmistuneilla biokemisteillä on perinteisesti ollut erinomainen maine osaavina ja taitavina bioalan ammattilaisina.

Opiskelijan opas 2019-20 uudelle biokemian kandiopiskelijalle

Ensimmäinen viikko yliopistolla

Opintosi alkavat maanantaina 2.9. 2019 klo 9.00 Tiedekunnan vastaanottotilaisuudessa Kontinkankaan kampuksella salissa F101A. Salin sijainnin löydät kampuskartasta. Tilaisuuden lopuksi uudet opiskelijat jaetaan pienryhmiin, ja ensimmäinen päivä jatkuu oman pienryhmäohjaajan opastamana.  Orientaatioviikolla 2. – 6.9. tutustut yliopistoon ja perehdyt yliopisto-opiskeluun, kun  ensimmäiset luennot alkavat. Osana orientaatioviikon ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Self Hack –tapahtumaan perjantaina 6.9.

Orientaatioviikon 2. – 6.9. ohjelma:

Maanantai 2.9.2019 Kontinkankaan kampus (Aapistie 7A)

 • klo 9.00 - 10.30 Tiedekunnan vastaanottotilaisuus uusille opiskelijoille salissa F101.
  • Tiedekunnan dekaani ja koulutusdekaani sekä ensimmäisten kurssien opettajat ja opintohallinnon henkilöt esittäytyvät. Biokemian alan ja biokemian opiskelun esittelyn jälkeen uudet opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joille on nimetty pienryhmänohjaaja ylemmältä vuosikurssilta. Pienryhmänohjaaja toimii oppaana opiskeluun ja opiskelijaelämään ensimmäisen syksyn ajan.
 • klo 10.30 - 11.30 Ohjausta omassa pienryhmässä
 • klo 11.30 – 12.00 Siirtyminen Linnanmaan kampukselle bussikuljetuksella

Maanantai 2.9.2019 Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu)

 • klo 12.30-13.00 Ruokailu oman pienryhmän kanssa
 • klo 13.00 - 15.00 Ohjausta omissa pienryhmissä
 • klo 15.15 bussikuljetus Kontinkankaan kampukselle.
 • Yliopiston yhteistä ohjelmaa:

Tiistai 3.9. Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu)

 • klo 8.15 - 10.00 Yleinen ja epäorgaaninen kemia A –luento, sali L3
 • klo 12.00 - 13.00 Ohjausta omissa pienryhmissä

Keskiviikko 4.9. Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu)

 • klo 8.15 - 10.00 Biomolecules for biochemists –luento, sali IT116
 • klo 10.00 - 11.00 Ohjausta omissa pienryhmissä
 • klo 12.00-14.00 Omaopettajien tapaaminen

Torstai 5.9. Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu)

 • klo 8.15 - 10.00 Yleinen ja epäorgaaninen kemia A –luento, sali L5
 • klo 11.00 - 14.00 Pienryhmittäin (1 tunti/ ryhmä) tutustutaan opiskelun sähköisiin järjestelmiin, tietokoneluokka YL124

Perjantai 7.9. Kontinkankaan kampus (Aapistie 7A)

Tutkinto-ohjelmasi rakenne ja opinnot

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa on seuraavat tutkinto-ohjelmat:

 • Biokemian tutkinto-ohjelma (luonnontieteiden kandidaattitutkinto) 
 • Molekyylilääketieteen maisteriohjelma
 • Protein Science and Biotechnology -maisteriohjelma

Löydät niistä tarkempaa tietoa Opiskelijalle -sivuston Sinulle-sisällöistä valitsemalla alasvetovalikosta haluamasi ohjelman. Esim.  opinto-oppaat rakennekaavioineen löytyvät sivulta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tiedekuntien-opinto-oppaat.  Niistä näet mitä kursseja kuhunkin tutkintoon sisältyy ja mitä valinnaisuuksia on tarjolla.

Luonnontieteiden kandidaattitutkinto (LuK) biokemiasta on kolmivuotinen ja maisteriohjelmat (FM) kestävät kaksi vuotta.

Tarkempaa tietoa biokemian tutkinto-ohjelman opintojaksoista löytyy sähköisestä opinto-oppaasta, WebOodista. Opintojaksokuvauksiin on hyvä tutustua etukäteen viimeistään ilmoittautuessasi opintojaksolle WebOodissa.  WebOodiin kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella.

Opetus ja opiskelu tiedekunnassa

Tiedekunnassa noudatetaan akateemisen vartin -sääntöä eli luennot alkavat aina vartin yli tasan (”akateeminen vartti”). Laboratorioharjoitustyökurssien ensimmäisen päivän alkamiskellonaika löytyy Weboodista kurssikuvauksesta, mutta loppujen kurssipäivien aikataulu annetaan kurssin aikana. Huom! Biokemian tentit alkavat yleensä tasalta tai heti, kun samassa luentosalissa mahdollisesti oleva luento päättyy.

Opintojen laajuuden yksikkö on opintopiste (op). Yksi opintopiste vastaa 26,7 tuntia opiskelijan työtä. Lukuvuoden aikana opintoja suoritetaan 60 op.

Kieliopinnot

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto sisältää 6 op pakollisia kieliopintoja (englanti ja ruotsi).

Sivuaineet

Tavallisimmat sivuaineet, joita biokemian tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat, ovat kemia ja biologia. Mikään ei kuitenkaan estä sinua ottamasta sivuaineeksi esimerkiksi kauppatieteitä, tuotantotaloutta, yrittäjyyttä, tietotekniikkaa, prosessitekniikkaa, matematiikkaa tai muuta sinua kiinnostavaa ainetta, josta ajattelet olevan hyötyä tulevaisuudellesi.

Vapaavalintaiset opinnot

Pakollisten sivuainekurssien lisäksi LuK-tutkintoon sisältyy 48 op vapaavalintaisia opintoja. Suositeltavat valinnaiset kurssit sijoitetaan lukujärjestykseen optimoidusti muiden, pakollisten kurssien kanssa, jolloin luentojen päällekkäisyyksiä on mahdollisimman vähän.

Kaivannaisalan uusien opiskelijoiden ohjelma syksy 2019

Kaivannaisalan (kaivos- ja rikastustekniikan tai geotieteiden) orientaatioviikko aloittaa lukuvuoden ma 2.9.2019. Orientaatioviikon tarkoitus on tutustuttaa uudet opiskelijat opiskelukavereihin, yliopistoon, opettajiin ja muuhun ohjaushenkilöstöön, omaan koulutusalaan sekä opiskelukulttuuriin. Ensimmäisellä ja toisella opiskeluviikolla aloitetaan jo opiskelu sekä oman sähköisen HOPS:in (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) laatiminen.

Ensimmäinen kaikkien uusien opiskelijoiden yhteinen kokoontuminen on maanantaina 2.9.2019 seuraavasti:

 • Ma 2.9.2019 klo 10-12 salissa PR141

Orientaatioviikon ohjelma:

Ensimmäisen viikon kurssit tutkinto-ohjelmittain:

Opiskelun suoritustavoite: Kursseja 15 op per periodi / 30 op per lukukausi / 60 op per lukuvuosi. Ks. tutkintorakenne (Teknillinen tiedekunta / Kaivannaisala: valitse oman ohjelmasi ja aloitusvuotesi tutkintorakenne)

 • Aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat WebOodissa/Tuudolla periodissa 1 (P1: 2.9.-25.10.) alkaville kursseille ao. mukaisesti.
  • KAIRIK-diplomi-insinöörit ilmoittautuvat seuraaville kursseille opintosuuntansa (os) mukaan. HUOM. Kursseja voi alkaa jo ti 3.9.2019!
   • 494601S Electrical and EM-methods I (geofysiikan os)
   • 493301A Mining geophysics (geofysiikan os, kaivostekniikan os)
   • 493606S Mine Geology (geofysiikan os, rikastustekniikan os)
   • 493605S Ore Benefication Technologies (rikastustekniikan os)
   • 772335A Introduction to Ore Mineralogy (rikastustekniikan os)
   • 491687S Process Modeling in Mineral Processing (rikastustekniikan os)
   • 492607S Stress Wave Theory and Applications (kaivostekniikan os)
   • 491688S Rock Dynamics and Applications (kaivostekniikan os)
  • (KAIRIK'18-kandit ilmoittautuvat seuraaville kursseille keskusteltuaan HOPS:istaan omaopettajansa/koulutussuunnittelijan kanssa):
   • 491100P Orientaatio kaivos- ja rikastustekniikan opintoihin
   • 491101P Johdatus kaivannaisalaan
   • 771117P Mineralogian peruskurssi
   • 780120P Kemian perusta
   • 902150Y Professional English for Technology
   • 031010P Matematiikan peruskurssi I
  • Geotieteen kandit ilmoittautuvat seuraaville kursseille. Huom. Kursseja voi alkaa jo ti 3.9.2019!
   • 780120P Kemian perusta
   • 771117P Mineralogian peruskurssi
   • 491101P Johdatus kaivannaisalaan
   • 771113P Geologian peruskurssi I
   • 477013P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta
   • 770001Y Orientoivat opinnot
  • Geotieteen maisterit ilmoittautuvat periodissa 1 (2.9.-25.10.) alkaville kursseille opintosuunnittain (ks. tutkintorakenne, tutkintorakenne ja opinnot), noin 3 kurssia P1:een opiskelun tavoitteen mukaisesti. Omaopettajat auttavat!
   • Opiskelun suoritustavoite: Kursseja 15 op per periodi / 30 op per lukukausi / 60 op per lukuvuosi. Kursseja voi alkaa jo ti 4.9.2018!

 

Lisätietoja: study.technology(at)oulu.fi

Kaivannaisalan uusien opiskelijoiden ohjelma syksy 2019

Kaivannaisalan (kaivos- ja rikastustekniikan tai geotieteiden) orientaatioviikko aloittaa lukuvuoden ma 2.9.2019. Orientaatioviikon tarkoitus on tutustuttaa uudet opiskelijat opiskelukavereihin, yliopistoon, opettajiin ja muuhun ohjaushenkilöstöön, omaan koulutusalaan sekä opiskelukulttuuriin. Ensimmäisellä ja toisella opiskeluviikolla aloitetaan jo opiskelu sekä oman sähköisen HOPS:in (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) laatiminen.

Ensimmäinen kaikkien uusien opiskelijoiden yhteinen kokoontuminen on maanantaina 2.9.2019 seuraavasti:

 • Ma 2.9.2019 klo 10-12 salissa PR141

Orientaatioviikon ohjelma:

Ensimmäisen viikon kurssit tutkinto-ohjelmittain:

Opiskelun suoritustavoite: Kursseja 15 op per periodi / 30 op per lukukausi / 60 op per lukuvuosi. Ks. tutkintorakenne (Teknillinen tiedekunta / Kaivannaisala: valitse oman ohjelmasi ja aloitusvuotesi tutkintorakenne)

 • Aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat WebOodissa/Tuudolla periodissa 1 (P1: 2.9.-25.10.) alkaville kursseille ao. mukaisesti.
  • KAIRIK-diplomi-insinöörit ilmoittautuvat seuraaville kursseille opintosuuntansa (os) mukaan. HUOM. Kursseja voi alkaa jo ti 3.9.2019!
   • 494601S Electrical and EM-methods I (geofysiikan os)
   • 493301A Mining geophysics (geofysiikan os, kaivostekniikan os)
   • 493606S Mine Geology (geofysiikan os, rikastustekniikan os)
   • 493605S Ore Benefication Technologies (rikastustekniikan os)
   • 772335A Introduction to Ore Mineralogy (rikastustekniikan os)
   • 491687S Process Modeling in Mineral Processing (rikastustekniikan os)
   • 492607S Stress Wave Theory and Applications (kaivostekniikan os)
   • 491688S Rock Dynamics and Applications (kaivostekniikan os)
  • (KAIRIK'18-kandit ilmoittautuvat seuraaville kursseille keskusteltuaan HOPS:istaan omaopettajansa/koulutussuunnittelijan kanssa):
   • 491100P Orientaatio kaivos- ja rikastustekniikan opintoihin
   • 491101P Johdatus kaivannaisalaan
   • 771117P Mineralogian peruskurssi
   • 780120P Kemian perusta
   • 902150Y Professional English for Technology
   • 031010P Matematiikan peruskurssi I
  • Geotieteen kandit ilmoittautuvat seuraaville kursseille. Huom. Kursseja voi alkaa jo ti 3.9.2019!
   • 780120P Kemian perusta
   • 771117P Mineralogian peruskurssi
   • 491101P Johdatus kaivannaisalaan
   • 771113P Geologian peruskurssi I
   • 477013P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta
   • 770001Y Orientoivat opinnot
  • Geotieteen maisterit ilmoittautuvat periodissa 1 (2.9.-25.10.) alkaville kursseille opintosuunnittain (ks. tutkintorakenne, tutkintorakenne ja opinnot), noin 3 kurssia P1:een opiskelun tavoitteen mukaisesti. Omaopettajat auttavat!
   • Opiskelun suoritustavoite: Kursseja 15 op per periodi / 30 op per lukukausi / 60 op per lukuvuosi. Kursseja voi alkaa jo ti 4.9.2018!

 

Lisätietoja: study.technology(at)oulu.fi

Hyvinvointitekniikan kandi- ja maisteriohjelmaan oli viimeinen sisäänotto siirtohaun kautta keväällä 2019. Uusia opiskelijoita ei enää valittu.

Viimeksi päivitetty: 19.5.2020