Opiskelun aloittaminen omassa tutkinto-ohjelmassa

Tutustu oman tutkinto-ohjelmasi ensimmäisten viikkojen aikatauluun sekä muuhun tärkeään tietoon, jonka löydät alle listatuilta tiedekuntien verkkosivuilta (tiedekunnan nimi toimii linkkinä). Tarkista erityisesti oman tutkinto-ohjelmasi opintojen tarkka alkamisajankohta.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK)
- Biokemia

Humanistinen tiedekunta (HuTK)
- Aate- ja oppihistoria, historia
- Arkeologia ja kulttuuriantropologia
- Englantilainen filologia (englanti)
- Germaaninen filologia (saksa)
- Informaatiotutkimus
- Kirjallisuus ja suomen kieli
- Logopedia
- Ruotsin kieli
- Saamelainen kulttuuri
- Saamen kieli
- Tiedeviestintä

Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK)
- Erityispedagogiikka (Erityislastentarhanopettaja)
- Intercultural Teacher Education
- Kasvatustieteet
- Luokanopettaja
- Musiikkikasvatus
- Varhaiskasvatus

Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK)
- Biologia
- Maantiede
- Matematiikka ja fysiikka
- Matemaattisten aineiden opettaja

Lääketieteellinen tiedekunta (LTK)
- Hammaslääketiede
- Hoitotiede
- Lääketiede
- Lääketieteen tekniikka (terveystieteiden maisteri)
- Terveyshallintotiede

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (OyKKK)
- Kauppatieteet
- Laskentatoimi

Teknillinen tiedekunta (TTK)
- Arkkitehtuuri
- Geotieteet
- Kaivos- ja rikastustekniikka
- Kemia
- Konetekniikka
- Prosessitekniikka
- Tuotantotalous
- Ympäristötekniikka

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST)
- Lääketieteen tekniikka (diplomi-insinööri)
- Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
- Tietojenkäsittelytiede
- Tietotekniikka

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 11.2.2019