Sähköinen tentti

Voit tehdä varauksen sähköiseen tenttiin ja suorittaa joustavasti tenttejä kameravalvotussa tenttitilassa. Tutustu tarkasti tenttitiloja koskeviin ohjeisiin ennen tenttiä, sääntörikkeestä seuraa aina vilppiepäily.

Tilojen aukioloajat

Suorittaessasi tentin virka-ajan ulkopuolella, tarvitset 24/7-kulkukortin päästäksesi rakennukseen. Tenttitilat suljettuina kesällä 1.7.-4.8.2019.

LINNANMAA

Examinarium (TL102) Fysiikankatu
kampuskartta

TI-PE klo 8-20
(erityisjärjestelyt klo 21 asti)
LA klo 8-17

MA klo 8-20
vain tentit, joihin vastaaminen ei ole mahdollista sähköisesti
(esim. matemaattiset tentit, laskemista vaativat, japanin kieli).

KONTINKANGAS

Examinarium (H1090) Aapistie 3
kampuskartta

MA-PE klo 8-20
(erityisjärjestelyt klo 21 asti)
LA klo 8-17

Ei paperille vastattavia tenttejä.

 

Kirjautuminen

Exam-järjestelmä

Tenttitilan tietokone

 

Selainsuositus

https://exam.oulu.fi - kirjautuminen opiskelijatunnuksilla

Kirjautumistunnukset löydät tenttilasta tietokoneen luota

Firefox- tai Chrome -selain

Tilaan vietävät tavarat

  SALLITTUA

  • kuvallinen opiskelija-, ajo- tai henkilökortti (pakollinen)
  • lokerikon avain
  • Linnanmaan paperille vastattavissa maanantaitenteissä: kirjoitusvälineet

  EI SALLITTUA

  • matkapuhelin
  • älykello
  • laskin, ei edes opettajan luvalla
  • penaali
  • omat paperit
  • vesipullo, eväät
  • takit, laukut, huivit ym ulkovaatteet
  • tilasta poistuminen kesken tentin
  • tilassa puhuminen

  Ovien aukioloajat

  • Tentit alkavat aina tasatunnein klo 8, 11, 14 ja 17. Kesto on 2 tuntia 55 min (175 minuuttia). Tentistä voi poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua tentin alkamisesta.

  • Aikavälit tenttien tekemiselle ovat klo 8-11, 11-14, 14-17 ja 17-20 (17-21).

  • Ovissa on sähkölukko. Ovet ovat auki 5 min. ennen tenttiä – 30 min. tentin alkamisen jälkeen.

  Ohjevideot

  Kuinka ilmoittautua tenttiin.

  Miten tenttitilassa toimitaan.

  Erityisjärjestelytentit

  Henkilökohtaisia opetusjärjestelyitä tentissä tarvitseville opiskelijoille järjestetään neljän tunnin (235 min) pituisia tenttejä. Neljän tunnin pituisia tenttejä on mahdollista suorittaa arkipäivisin ma-pe klo 17-21 välisenä aikana.

  Opiskelijalla tulee olla esittää todistus tarvittavista henkilökohtaisista opetusjärjestelyistä. Neljän tunnin tentit tehdään aina henkilökohtaisena tenttinä.

  Sähköisen tentin tilassa ei järjestetä pelkästään paperille vastattavia tenttejä

  Linnanmaan tenttitilassa maanantait ovat varattu tenteille, joihin vastaaminen ei ole mahdollista sähköisesti (esim. matemaattiset tentit, laskemista vaativat, japanin kieli). Näissäkin kysymykset ovat Exam-järjestelmässä.

  Siirtotentit

  Oulun yliopisto ei tarjoa siirtotenttimahdollisuutta muiden organisaatioiden opiskelijoille. Tämä järjestely on voimassa toistaiseksi.

  Ongelmat tentin aikana

  Mikäli tenttiminen häiriintyy tai estyy, keskeytä tentti ja poistu tenttitilasta. Ilmoita tentin keskeytymisesta viipymättä täyttämällä tentin keskeytyslomake. Tenttitilasta löytyy toimintaohjeet sekä hälytyspainike hätätilanteiden varalle.

  Huoltokatkot

  Sähköisessä tentissä on huoltokatko joka kuukauden 1. maanantai. Exam-järjestelmä ja tenttitilat ovat poissa käytöstä klo 8-11 välisen ajan.

  Tenttitilat ovat suljettuina arkipyhinä.

  Tukipyynnöt

  Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman tiedekuntasi koulutuksen lähipalveluihin. Järjestelmätuen tavoitat: e-exam(at)oulu.fi 

  Katso myös:

  Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet. Opiskelun ohjeet siirtyvät asteittain Sinulle-osioon. Seuraathan oman tiedekuntasi viestintää siirtymisen aikataulusta. Kaikkien tiedekuntien ohjeet löytyvät täältä viimeistään syyskuussa 2019

  Historian kirjatenttien tenttimuodot 

  Opintojakso ja vastuuopettaja

  Tiedekunnan yleiset tenttipäivät

  Examinarium-tenttimuoto

  Perusopinnot    

  700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan 5 op (Matti Enbuske, suositeltu opetusmuoto luentokurssi)

  Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  700125P Aatteiden ja oppien historia 5 op (Maija Kallinen, suositeltu opetusmuoto luentokurssi)

  Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  700124P Uusin aika 5 op (Henry Oinas-Kukkonen)

  Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa
  Aineopinnot    

  700321A Arktinen historia 5 op (Matti Salo)

  Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa

  700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat) 

  Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus 5 op (Henry Oinas-Kukkonen)

  Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa

  700323A Ympäristö ja terveys 5 op (Esa Ruuskanen)

  Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Yleinen tentti
  Syventävät opinnot    

  700329S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat)

  Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  700330S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat)

  Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  706026S Historianfilosofia ja historiankirjoituksen historia 5 op (Tiina Kinnunen)

  Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  Tieteiden ja aatteiden historiassa kirjatentit suoritetaan pääasiallisesti sähköisinä tentteinä.  

  Kuitenkin joidenkin opintojaksojen kohdalla on mahdollista suorittaa tentti alla olevassa listassa mainittuina yleisinä tenttipäivinä. Luentokurssit tentitään edelleen pääsääntöisesti luentosarjan viimeisellä kerralla järjestettävällä tentillä.

  Examinarium / yleinen tentti

  Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin yleisinä tentteinä.

  Examinarium / henkilökohtainen tentti

  Merkittävä osa historian opintojaksoista sisältää runsaasti vaihtoehtoisia kirjapaketteja. Näillä opintojaksoilla opiskelijan tulee ottaa ensin yhteyttä opintojaksosta vastaavaan opettajaan ja sopia hänen kanssaan henkilökohtaisesti suoritettavasta kirjapaketista ja tenttiajankohdasta. Ehdota aikomaasi tenttiajankohtaa opettajalle sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä. Laita ehdotusviestin otsikoksi ”Ehdotus henkilökohtaiseksi tentiksi” ja itse viestiin allekkain seuraavat:

  • opintojakson koodi ja nimi
  • nimesi
  • opiskelijanumero
  • mitä kirjoja teoslistasta olet valinnut
  • ehdottamasi tenttiajankohta (esim. viikon jakso, jonka aikana aiot käydä tentissä)

  Opettaja kuittaa ehdotuksen hyväksytyksi tai, mikäli ehdottomasi ajankohta ei sovi hänelle, ehdottaa sopivampaa. Kun tentti on luotu Examiin, saat siitä automaattisesti tiedon.

  Huom! Varmista, että olet kirjautunut Exam-järjestelmään ainakin kerran ennen kuin ehdotat tenttiä opettajalle, sillä muuten tentin luominen ei onnistu.

  Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin henkilökohtaisina tentteinä.

  Kirjatenttien tenttimuodot

    tiedekunnan yleinen tentti examinarium-tentti
  perusopinnot    
  700123P korkeakulttuureista uuteen aikaan 5 op (Matti Enbuske, suositeltu opetusmuoto luentokurssi) kuukauden 1. yleinen tenttipäivä henkilökohtainen tentti
  700125P aatteiden ja oppien historia 5 op (Maija Kallinen, suositeltu opetusmuoto luentokurssi) kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti
  700124P uusin aika 5 op (Henry Oinas-Kukkonen) kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa
  aineopinnot    
  700150A antiikki ja keskiaika (Erkki Urpilainen)   henkilökohtainen tentti
  700151A renessanssi ja valistus (Erkki Urpilainen)   yleinen tentti
  700152A uusin aika (Erkki Urpilainen)   yleinen tentti
  700153A globaali aatehistoria (Heini Hakosalo)   henkilökohtainen tentti
  700155A Suomen aate- ja oppihistoria (Erkki Urpilainen)   henkilökohtainen tentti
  700156A tieteen ja teknologian historia (Petteri Pietikäinen)   henkilökohtainen tentti
  700157A uskonnollisten aatteiden historia (Heini Hakosalo)   henkilökohtainen tentti
  700158A tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia (Erkki Urpilainen)   henkilökohtainen tentti
  700160A tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen perusteet (Heini Hakosalo)   henkilökohtainen tentti
  syventävät opinnot    
  700159S syventävät metodiopinnot (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
  700161S historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
  700162S tieteentutkimus (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
  700163S filosofian historia (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
  700164S tiede ja politiikka (Petteri Pietikäinen) 14.11.2018  
  700165S perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan (Petteri Pietikäinen) 28.11.2018  
  700166S perehtyminen jonkin poliittisen aatteen historiaan (Petteri Pietikäinen) 14.11.2018  

  Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Kirjatentit suoritetaan sähköisesti Exam-järjestelmässä Examinarium-tenttiakvaariossa.

                   
  TENTAATTORIT JA VASTUUALUEET:

  Huom! Valinnaisen kirjallisuuden tenttimisestä on aina sovittava etukäteen tentaattorin kanssa (kirjojen valinta, suorituksen laajuus jne.)!

  Hannu I. Heikkinen:

  687215S Syventävät teoriaopinnot 10 op
  687216S Syventävät metodiopinnot 10 op
   

  Anneli Meriläinen-Hyvärinen:

  687242A Talous- ja ympäristöantropologia 5 op
  687247S Etnografinen erikoistuminen 7 op

  Sami Lakomäki:

  687243A Poliittinen antropologia 5 op
  687241A Uskontoantropologia 5 op
  683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt 5 op (vanhat opintovaatimukset)

  Roger Norum:

  687244A Soveltava antropologia 5 op
  687250A Kulttuuriantropologian erityiskysymyksiä 5 op

  Germaanisen filologian kirjatentit tentitään sähköisesti Examinariumissa.

  Ks. tenttikirjallisuuslista:

  Ruotsin kielen tenttikirjallisuuslista

  Svenska språket: Kurslitteratur 2018−2019

  Viimeksi päivitetty: 14.6.2019