Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi/ Summer Studies in Finnish

811122P, Johdatus ohjelmointiin
Opintojakson laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ilkka Räsänen
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Oulun yliopiston opiskelijat
Toteutusaikataulu: 20.5.-7.6.2019
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietojenkäsittelytiede
Lisätietoja: ilkka.rasanen(a)oulu.fi

812341A, Olio-ohjelmointi
Opintojakson laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ilkka Räsänen
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Oulun yliopiston opiskelijat
Toteutusaikataulu: 20.5.-7.6.2019
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietojenkäsittelytiede
Lisätietoja: ilkka.rasanen(a)oulu.fi

812315A, Ohjelmiston rakentaminen
Opintojakson laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Antti Siirtola
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Oulun yliopiston opiskelijat
Toteutusaikataulu: -
Toteuttaja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietojenkäsittelytiede
Lisätietoja: antti.siirtola(a)oulu.fi

031010P, Kesä-/verkkokurssi, Matematiikan peruskurssi I
Opintojakson laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ilkka Lusikka
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Oulun yliopiston opiskelijat
Toteutusaikataulu: itsenäistä opiskelua 15.4.-2.6.2019
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sovellettu ja laskennallinen matematiikka
Lisätietoja: ilkka.lusikka(a)oulu.fi

 

031076P, Kesä-/verkkokurssi, Differentiaaliyhtälöt

Opintojakson laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Keijo Ruotsalainen
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: 1. vuoden tekniikan, matematiikan ja fysiikan opiskelijat
Toteutusaikataulu: itsenäistä opiskelua 6.5.-5.6.2019
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sovellettu ja laskennallinen matematiikka
Lisätietoja: keijo.ruotsalainen(a)oulu.fi

 

031075P, Kesä-/verkkokurssi, Matematiikan peruskurssi II

Opintojakson laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ilkka Lusikka
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Oulun yliopiston opiskelijat
Toteutusaikataulu: itsenäistä opiskelua 1.7.-18.8.2019
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sovellettu ja laskennallinen matematiikka
Lisätietoja: ilkka.lusikka(a)oulu.fi

 

521141P Ohjelmoinnin alkeet, Kesä- /verkkokurssi
Opintojakson laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mika Oja
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Tietotekniikan, hyvinvointitekniikan, sähkötekniikan ja tuotantalouden 1. vsk:n opiskelijat, fysiikan 2. vsk:n opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat.
Toteutusaikataulu: 01.06.-31.08.19
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: mika.oja(a)oulu.fi

521404A Digitaalitekniikka 2

Opintojakson laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Jukka Lahti
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat
Toteutusaikataulu:
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma

 

521038A Sähkötekniikan projektiopinnot

Opintojakson laajuus: 1-5 op
Vastuuopettaja: Jari Hannu
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: jari.hannu(a)oulu.fi

 

521039A Sähkötekniikan projektiopinnot 2

Opintojakson laajuus (op): 1-5 op
Vastuuopettaja: Jari Hannu
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma

Lisätietoja: jari.hannu(a)oulu.fi

 

Harjoittelut / Internship

Opintojakson laajuus: 1,5 -10 op
Vastuuopettaja: Arja Poranen (Academic Affairs)
Linkki ilmoittautumiseen: Harjoittelut (ETT) / Practical Tarining (ECE) ja Harjoittelut (TT) / Practical Training (CSE) sekä Työharjoittelu (TOL) / Internship (IPS)
Kohderyhmä: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

 

521215S Mikroelektroniikan projekti

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Jari Juuti
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman 4.-5. vsk opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: jajuu(a)ee.oulu.fi

 

521300S Elektroniikan työ

Opintojakson laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Kari Määttä
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman 4.-5. vsk opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma

 

Summer Studies in English

 

521260S Programmable Web Project

ECTS credits: 5 ECTS cr

Person responsible: Ivan Sanchez Milara

Link to the registration: WebOodi

Target group: M.Sc. level students of Computer Science and Engineering; other students of the university of Oulu are accepted if there is enough space in the classes.

Schedule: 03.06.-31.07.19

Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering / Computer Science and Engineering

Additional information: ivan.sanchez(a)oulu.fi or mika.oja(a)oulu.fi

 

521154S UBI Summer School

ECTS credits: 5 ECTS cr

Person responsible: Timo Ojala

Link to the registration: Website

Target group: MSc. and doctoral students.

Schedule: 10-15.6.2019

Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering / Computer Science and Engineering

Additional information: Timo.Ojala(a)oulu.fi

See more information: http://ubicomp.oulu.fi/UBISS2019/

 

521284S Biomedical Engineering Project

ECTS credits: 5 ECTS cr

Person responsible: Tapio Seppänen

Link to the registration: Tapio.Seppanen(a)oulu.fi

Target group: Master-level students that are interested in biomedical engineering. Students of the University of Oulu.

Schedule: 01.06.-31.07.19

Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering / Computer Science and Engineering

Additional information: Tapio.Seppanen(a)oulu.fi

 

 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kesätentit / ITEE summer exams 2019

Kesätentteihin ilmoittautuminen tapahtuu Weboodissa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Muistathan varata opiskelijakortin mukaan henkilöllisyyden tarkistamista varten.

Register for the exams on Weboodi one week prior to the exam. Please bring with you your student ID.

 

MAANANTAI / MONDAY 3.6.2019 klo 16:15-19:15 Sali L4

 • 521457A-01 Ohjelmistotekniikka / Software Engineering (Röning)
 • 521495A-01 Tekoäly / Artificial Intelligence (Hadid)
 • 521384A Radiotekniikan perusteet / Basics of Radio Engineering (Vuohtoniemi/Pärssinen)
 • 813626S Emerging Technologies and Issues  (Oinas-Kukkonen)
 • 811120P Diskreetit rakenteet (Vesanen)
 • 811312A-02  Tietorakenteet ja algoritmit (Vesanen)***
 • 521340S Tietoliikenneverkot I / Communications Networks (Ylianttila)
 • 521321S Inf. teorian ja koodauksen perusteet/ Elements of inf. theory and coding (Kokkonen/Rajatheva) *)
 • 521348S-01 Tilastollinen signaalinkäsittely / Statistical  Signal Processing (Markku Juntti)
 • 521327S-01 Radiotekniikka II / Radio Engineering II  (Vuohtoniemi / Pärssinen)

 

LAUANTAI / SATURDAY 8.6.2019 klo 9:00-12:00 Sali L5

 • 031010P Matematiikan peruskurssi I / Calculus I    
 • 031021P Tilastomatematiikka / Probability and Mathematical Statistics                            
 • 031023P Tietotekniikan matematiikka / Mathematical Structures for Computer Science               
 • 031022P Numeeriset menetelmät / Numerical Analysis                      
 • 031076P Differentiaaliyhtälöt / Differential Equations                         
 • 031080A Signaalianalyysi / Signal Analysis         
 • 811168P  Tietoturva  (Karjalainen) ***    
 • 031025A Optimoinnin perusteet / Introduction to Optimization                                  

 

MAANANTAI / MONDAY 17.6.2019 klo 16:15-19:15 Sali L3

 • 521453A-01 Käyttöjärjestelmät / Operating Systems (Röning)
 • 521467A-01 Digitaalinen kuvankäsittely / Digital Image Processing (Heikkilä)
 • 521330A Tietoliikennetekniikka /Telecommunications Engineering (Kärkkäinen)
 • 521323S Langaton tietoliikenne I / Wireless Communications I (Iinatti / Kokkonen) **)
 • 521326S Radiotekniikka I / Radio engineering I (Vuohtoniemi)
 • 521377S Tietoliikenneverkot II / Communications Networks II (Ylianttila)
 • 521317S Langaton tietoliikenne II / Wireless Communications II (Tölli)
 • 521325S Tietoliikennesignaalinkäsittely II (Markku Juntti)
 • 811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, (Rajanen)***
 • 812650S Advanced Topics in Human-Centered Design (Rajanen)
 • 810122P Tietokonearkkitehtuuri (Räsänen)
 • 521071A  Puolijohdekomponenttien perusteet / Principles of Semiconductor Devices  (Juha Hagberg)
 • 521302A-01 Piiriteoria 1, tentti (Timo Rahkonen)

 

*) Kurssia ei luennoida enää. Tentti on kyseisestä kurssista viimeinen.

**) Kurssin sisältö muuttuu. Tentti on viimeinen, joka pohjautuu vanhaan kurssimateriaaliin.

 

LAUANTAI / SATURDAY 24.8.2019 klo 9:00-12:00 Sali L5

 • 031025A Optimoinnin perusteet / Introduction to Optimization                     
 • 031075P Matematiikan peruskurssi II / Calculus II                
 • 031077P Kompleksianalyysi / Complex analysis                                 
 • 031078P Matriisialgebra / Matrix Algebra  
 • 812349A IT Infrastructure (Pulli) ***
 • 811122P Johdatus ohjelmointiin (Räsänen)****
 • 815305A Real Time Distributed Software Development (Pulli) ***
 • 521104P Materiaalifysiikan perusteet / Introduction to Material Physics (Juha Hagberg)

 

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista, Additional Information for this Summer School

Yhteystiedot/ Service Desk: Study.itee(a)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 12.6.2019