Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi/ Summer Studies in Finnish

 

Matematiikan verkkoperuskurssi 1

Laajuus: 5 op
Vastuuopettajat: Lassi Korhonen ja Ilkka Lusikka (etunimi.sukunimi@oulu.fi)
Ilmoittautuminen: https://oystack.oulu.fi
Kohderyhmä: Tekniikan opiskelijat ja tekniikan aloille aikovat opiskelijat
Toteutusaikataulu: Ilmoittautuminen ja kurssin työtila avataan 9.4.2018
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sovellettu ja laskennallinen matematiikka
Lisätietoja: Matematiikan verkkoperuskurssi 1:n sisältö vastaa "031010P Matematiikan peruskurssi I" sisältöä. Verkkokurssilla itsenäisesti tehdyt tehtävät käyvät osasuorituksesta (1/3) kurssille Matematiikan peruskurssi I. Loppuosa (2/3) kurssin suorituksesta muodostuu Matematiikan peruskurssi I:n 9.6.2018 pidettävästä tentistä. Suoritusmerkinnän voivat saada vain henkilöt, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus Oulun yliopistoon (myös erillinen opinto-oikeus käy). Kurssi toimii hyvin myös lukion pitkää matematiikkaa kertaavana kokonaisuutena ilman suoritustakin.

 

Matematiikan verkkoperuskurssi 2

Laajuus: 5 op
Vastuuopettajat: Lassi Korhonen ja Ilkka Lusikka (etunimi.sukunimi@oulu.fi)
Ilmoittautuminen: https://oystack.oulu.fi
Kohderyhmä: Tekniikan opiskelijat ja tekniikan aloille aikovat opiskelijat
Toteutusaikataulu: Ilmoittautuminen ja kurssin työtila avataan 11.6.2018
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sovellettu ja laskennallinen matematiikka
Lisätietoja: Matematiikan verkkoperuskurssi 2:n sisältö vastaa "031075P Matematiikan peruskurssi 2" sisältöä. Verkkokurssilla itsenäisesti tehdyt tehtävät käyvät osasuorituksesta (1/3) kurssille Matematiikan peruskurssi 2. Loppuosa (2/3) kurssin suorituksesta muodostuu Matematiikan peruskurssi 2:n 25.8.2018 pidettävästä tentistä. Suoritusmerkinnän voivat saada vain henkilöt, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus Oulun yliopistoon (myös erillinen opinto-oikeus käy). Esitiedoiksi suositellaan Matematiikan peruskurssi 1:tä tai vastaavaa verkko-opintokokonaisuutta Matematiikan verkkoperuskurssi 1:tä.

 

Kesätentti la 9.6.2018 klo 9-12

031010P Matematiikan peruskurssi I                   

031021P Tilastomatematiikka                              

031023P Tietotekniikan matematiikka                  

031022P Numeeriset menetelmät                       

031076P Differentiaaliyhtälöt                              

031080A Signaalianalyysi                                     

        

Kesätentti la 25.8.2018 klo 9-12


031025A Optimoinnin perusteet                         

031075P Matematiikan peruskurssi II                  

031077P Kompleksianalyysi                                 

031078P Matriisialgebra     

 

 

521038A Sähkötekniikan projektiopinnot

Opintojakson laajuus (op): 1-5 op
Vastuuopettaja: Jari Hannu
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Sähkötekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja:

 

521039A Sähkötekniikan projektiopinnot 2

Opintojakson laajuus (op): 1-5 op
Vastuuopettaja: Jari Hannu
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Sähkötekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja:

 

Harjoittelut / Internship

Opintojakson laajuus (op): 1,5 -10 op
Vastuuopettaja: Arja Poranen (Academic Affairs)
Linkki ilmoittautumiseen:
Kohderyhmä: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Lisätietoja:

 

Sähkötekniikan kesätentit

Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma järjestää kesätenttejä yhteensä kolmena tenttipäivänä, joista tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

TST:n kesätentit 2018: http://www.oulu.fi/ee/node/52419

 

812315A Ohjelmiston rakentaminen

Opintojakson laajuus (op): 10 op
Vastuuopettaja: Antti Siirtola
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat, suositeltava ajankohta 2. ja 3. vuosikurssin välinen kesä.
Toteutusaikataulu: 26.04.2018 -24.08.2018
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Lisätietoja:

 

521141P Ohjelmoinnin alkeet

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Mika Oja
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Tietotekniikan, hyvinvointitekniikan, sähkötekniikan ja tuotantalouden 1. vsk:n opiskelijat, fysiikan 2. vsk:n opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat.
Toteutusaikataulu: Verkkokurssi 4.6.2018 – 31.8.2018. Aloitusluento 4.6.2018 klo 14:15-16:00 Sali L10.
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Tarvittaessa Mika.Oja[at]oulu.fi

 

521300S Elektroniikan työ

Opintojakson laajuus (op): 6 op
Vastuuopettaja: Kari Määttä
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Sähkötekniikan tutkinto-ohjelman 4.-5. vsk opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma/ CAS
Lisätietoja:

 

521215S Mikroelektroniikan projekti

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Jari Juuti
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Sähkötekniikan tutkinto-ohjelman 4.-5. vsk opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma/ CAS
Lisätietoja:

 

811122P Johdatus ohjelmointiin

Opintojakson laajuus (op):  5 op
Vastuuopettaja: Ilkka Räsänen
Linkki ilmoittautumiseen:  Ilmoittautuminen paikan päällä 21.5. tai WebOodissa.
Kohderyhmä: Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat etusijalla
Toteutusaikataulu: 21.5.-6.6. ja omatoiminen työskentely kesän aikana
Toteuttaja: TST/Tietojenkäsittelytieteet
Lisätietoja: Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin

 

812341A Olio-ohjelmointi

Opintojakson laajuus (op):  5 op
Vastuuopettaja: Ilkka Räsänen
Linkki ilmoittautumiseen:  Ilmoittautuminen paikan päällä 21.5. tai WebOodissa.
Kohderyhmä: Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat etusijalla
Toteutusaikataulu: 21.5.-6.6. ja omatoiminen työskentely kesän aikana
Toteuttaja: TST/Tietojenkäsittelytieteet
Lisätietoja: Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin

 

811393A Johdatus tutkimustyöhön

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Raija Halonen
Linkki ilmoittautumiseen:raija.halonen@oulu.fi
Kohderyhmä: Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat etusijalla
Toteutusaikataulu: itsenäinen opiskelu kesällä 2018
Toteuttaja: TST/Tietojenkäsittelytieteet
Lisätietoja: raija.halonen@oulu.fi

 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kesätentit

Opintojakson laajuus (op): 5 op -10 op
Vastuuopettaja: Opintojaksojen vastuuopettajat
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijat ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: Kesä 2018 (tarkemmat päivät ilm. myöhemmin)
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Lisätietoja: Tenttilista julkaistaan tiedekunnan sivuilla maalis-huhtikuussa 2018

 

Summer Studies in English

521284S Biomedical Engineering Project

ECTS credits: 5  
Person responsible: Professor Tapio Seppänen
Link to the registration: WebOodi
Target group: BME-SIP (Students of International Master’s Program)
Schedule: 1.6.-30.6.2017
Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)/ Computer Science and Engineering/CMVS
Additional information:

 

521038A Electrical Engineering Project Studies

ECTS credits: 1-5
Person responsible: Jari Hannu
Link to the registration: WebOodi
Target group: Students of Electrical engineering degree programme
Schedule: Anytime
Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)/ Degree programme of Electrical Engineering
Additional information:

 

521039A Electrical Engineering Project Studies 2

ECTS credits: 1-5
Person responsible: Jari Hannu
Link to the registration: WebOodi
Target group: Students of Electrical engineering
Schedule: Anytime
Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)/ Electrical Engineering
Additional information:

 

Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijoille suunnattu peliohjelmoinnin kesäkoulu.

Opiskelijat voivat suorittaa joko 10 op:n tai 15 op:n kokonaisuuden. TOL maksaa osallistumismaksun ja majoittumisen halvimman vaihtoehdon mukaan viidelle nopeimmalla ilmoittautuneelle TOL-opiskelijalle. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumiset Heli Alatalolle 15.5. heli.alatalo@oulu.fi Opinnot on mahdollista saada joko LuK tai FM –vaiheen vapaavalintaisiin opintoihin.
Lisätietoa
http://www.kamk.fi/en/Studying/Studies-Offered/Summer-Studies-for-Game-Development
Kesäkoulun työskentelykieli on englanti.

 

Summer 2018 Exams

 

ECTS credits: 5-10
Person responsible: Responsible persons of the courses
Link to the registration: WebOodi
Target group: Students of ITEE
Schedule: Exam dates will be announced later.
Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)
Additional information:

 

Internship

ECTS credits: 1,5 -10 op
Person responsible: Arja Poranen (Academic Affairs)
Link to the registration:
Target group: Students of ITEE
Schedule:
Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)
Additional information:

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista, Additional Information for this Summer School

Yhteystiedot/ Service Desk: study.itee[ät]oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 15.2.2019