Luonnontieteiden kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi/ Summer Studies in Finnish

[biologia]

[fysiikka]

[matematiikka]

[maantiede]

 

740376A Kandidaatintutkielma

Opintojakson laajuus (op):   8 op: osuus
Vastuuopettaja: Tuomo Glumoff
Linkki ilmoittautumiseen: opiskelija sopii asiasta Tuomo Glumoffin kanssa
Kohderyhmä: LuK 3v
Toteutusaikataulu: kesä 2019
Toteuttaja: BMTK
Lisätietoja: Kesällä voi suorittaa osuudet: kirjallisuustutkielma 6 op ja populaariesitys 2 op. Kurssiosuus 2 op suoritetaan syyslukukaudella

 

740078Y Työelämäkurssi

Opintojakson laajuus (op):   6 op
Vastuuopettaja: Mirva Saaranen
Linkki ilmoittautumiseen: weboodi
Kohderyhmä: LuK 1v-3v
Toteutusaikataulu: kesä 2019
Toteuttaja: BMTK
Lisätietoja: opiskelija hankkii kesätyöpaikan (vähintään 1 kk) miltä alalta tahansa. Kesätyön aloittamista edeltää kolme työpajaa huhti-toukokuun aikana. Lisätietoja antaa Mirva Saaranen (mirva.saaranen@oulu.fi).

 

Orientation to research work (740383A)/Orientation to biochemical work (740388A)

Opintojakson laajuus (op):  6 op
Vastuuopettaja: Alexander Kastaniotis
Linkki ilmoittautumiseen: opiskelija sopii työskentelyjaksosta itsenäisesti biokemian alan tutkimusryhmän (research work) tai biokemian alan työnantajan (biochemical work) kanssa
Kohderyhmä: LuK 1v-3v
Toteutusaikataulu: kesä 2019
Toteuttaja: BMTK
Lisätietoja:

 

BIOLOGIA:

755322A Maaeläimistön kenttäkurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Seppo Rytkönen

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biol. EKO ja AO, maant AO-opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Info 6.5.2019, Oulangan tutkimusasema 6. - 12.8.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Esitietovaatimuksena 755333A Eläinten lajintuntemus 6 op. Opetuskieli suomi/englanti

 

755321A Vesiekologian kenttäkurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Kaisa Lehosmaa

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biol. EKO ja AO, maant AO-opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Info 6.5.2019, luennot 13.5.2019, Oulangan tutkimusasema 7. - 13.6.2018

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Esitietovaatimuksena 755333A Eläinten lajintuntemus 6 op. Opetuskieli suomi/englani.

 

756343A Kasviekologian kenttäkurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Annamari Markkola

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biol. EKO ja AO, maant AO-opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Info 7.5.2019, Oulu ja Oulangan tutkimusasema 26.6.-6.7.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Esitietovaatimuksena 756354A Kasvien lajintuntemus, laaja 5 op. Opetuskieli suomi/englanti.

 

752642S Tunturiekologian kurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Risto Virtanen

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biol. EKO

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Info 20.5.2019, Kilpisjärven tutkimusasema 31.7.-7.8.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Esitietovaatimuksena 756343A Kasviekologian kenttäkurssi 5 op. Opetuskieli suomi.

 

750380A Työelämään tutustuminen

Opintojakson laajuus (op): 1-5 op

Vastuuopettaja: Hely Häggman, Annamari Markkola, Timo Muotka ja Heikki Helanterä

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biol. LuK

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 1.5.-31.8.2019.

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Suoritetaan ennen 750615S Harjoittelua. Opetuskieli suomi.

 

750615S Harjoittelu

Opintojakson laajuus (op): 10-15 op

Vastuuopettaja: Hely Häggman, Annamari Markkola, Timo Muotka ja Heikki Helanterä

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biol FM

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 1.5.-31.8.2019.

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Ennen harjoittelua on aina käytävä keskustelemassa ao. valvojan kanssa, jotta työn luonne olisi tarkoitustaan vastaava. Opetuskieli suomi/englanti.

 

755313A Lintujen maastolajintuntemus

Opintojakson laajuus (op): 1-5 op

Vastuuopettaja: Seppo Rytkönen

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biol. EKO ja AO-opiskelijat LuK, maant AO-opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 1.4. - 30.9.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Esitietovaatimuksena 755333A Eläinten lajintuntemus 6 op. Opetuskieli suomi/englanti.

 

751642S Maastolajintuntemus

Opintojakson laajuus (op): 2 op

Vastuuopettaja: Kari Koivula

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biol. EKO ja AO-opiskelijat FM

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 1.5. - 30.9.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Esitietovaatimuksena 755333A Eläinten lajintuntemus 6 op. Opetuskieli suomi/englanti.

 

52316A Sienikurssi

Opintojakson laajuus (op): 3 op

Vastuuopettaja: Annamari Markkola

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biologian pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 2. - 9.9.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Opetuskieli suomi/englanti

 

752362A Kasvikokoelman laatiminen

Opintojakson laajuus (op): 2-6 op

Vastuuopettaja: Annu Ruotsalainen

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biologian pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5. - 30.9.2019

Toteuttaja: LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Opetuskieli suomi/englanti.

 

751660S Hyönteiskokoelman laatiminen

Opintojakson laajuus (op): 2-6 op

Vastuuopettaja: Marko Mutanen

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biologian pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5. - 30.9.2019

Toteuttaja: LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Opetuskieli suomi/englanti.

 

756311A Puutarhakasvien lajintuntemus

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Annu Ruotsalainen

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biologian pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.7. - 30.9.2019

Toteuttaja: LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Kurssikuvaus

 

760313A/750613S Projektityö

Opintojakson laajuus (op): 2-15 op

Vastuuopettaja: Hely Häggman, Annamari Markkola, Timo Muotka ja Heikki Helanterä

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Biologian pääaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5. - 30.9.2019

Toteuttaja: LuTK/Biol TO

Lisätietoja: Opetuskieli suomi/englanti.

 

FYSIIKKA:

Toteutuksesta:  Kesäkursseja ei luennoida, vaan teoria luetaan itsenäisesti talvikurssien materiaaleista. Kurssien tapaamiset ovat laskupäiviä, joissa tuutorin ohjaamana ratkotaan lasku- ja pohdintatehtäviä. Kursseihin saattaa kuulua myös palautettavia tehtäviä. Laboratoriokurssit järjestetään samalla tavalla kuin talvellakin.

Tentit:

  • Jokaisen kesäkurssin lopussa on kyseisen kurssin tentti ja siihen voivat tulla myös ne, jotka eivät osallistu kesäkursseihin. 
  • Muiden kuin alla mainittujen kurssien kesätentit: tenttipäivät ovat 11.6. sekä 20.8.

Kesäkurssien tenttipäivä 3.6. klo 16-20

Tenttipäivä 11.6 klo 16-19

Kesäkurssin tenttipäivä 19.6. klo 16-19: 761313A Atomifysiikka 1, 5 op

Kesäkurssin tenttipäivä 25.6. klo 16-19: 761310A-01 Aaltoliike ja optiikka, 0 op

Kesäkurssin tenttipäivä 1.7. klo 16-20: 766348A Termofysiikka, 7 op

Kesäkurssien tenttipäivä 14.8. klo 16-20: 761119P-01 Sähkömagnetismi 1, 0 op

Yleinen kesätentti 20.8. klo 16-19: 763343A Kiinteän aineen fysiikka, 5 op

Kesäkurssin tenttipäivä 30.8. klo 16-20: 761312A Sähkömagnetismi 2, 5 op

 

KESÄKURSSIT:

 

766101P Fysiikan matematiikkaa

Opintojakson laajuus (op): 5

Vastuuopettaja: Seppo Alanko

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä: Fysiikkaa opiskelevat

Toteutusaikataulu: 13.5.-3.6.2019

Toteuttaja: Fysiikka

Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26681300

 

761118P Mekaniikka 1

Opintojakson laajuus (op): 5

Vastuuopettaja: Hanna Pulkkinen

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 13.5.-3.6.2019

Toteuttaja: LuTK/Fysiikka

Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26681300

 

761313A Atomifysiikka 1

Opintojakson laajuus (op): 5

Vastuuopettaja: Laura Timonen

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 27.5.-19.6.2019   

Toteuttaja: LuTK/Fysiikka

Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26681300

 

761310A Aaltoliike ja optiikka

Opintojakson laajuus (op): 5

Vastuuopettaja: Seppo Alanko

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 4.6.-25.6.2019   

Toteuttaja: LuTK/Fysiikka

Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26681300

 

766348A Termofysiikka

Opintojakson laajuus (op): 7

Vastuuopettaja: Hanna Pulkkinen

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat. Korvaa kurssin 761314A, Termofysiikka 5 op.

Toteutusaikataulu: 3.6.-1.7.2019   

Toteuttaja: LuTK/Fysiikka

Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26681300.

 

761119P Sähkömagnetismi 1

Opintojakson laajuus (op): 5

Vastuuopettaja: Hanna Pulkkinen

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 29.7.-12.8.2019   

Toteuttaja: LuTK/Fysiikka

Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26681300

 

761312A Sähkömagnetismi 2

Opintojakson laajuus (op): 5

Vastuuopettaja: Hanna Pulkkinen

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 13.8.-30.8.2019   

Toteuttaja: LuTK/Fysiikka

Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26681300

 

761115P Fysiikan laboratoriotyöt 1

Opintojakson laajuus (op): 5

Vastuuopettaja: Lauri Hautala

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5.-30.8.2019   

Toteuttaja: LuTK/Fysiikka

Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26681300

 

761120P Fysiikan laboratoriotyöt 2

Opintojakson laajuus (op): 5

Vastuuopettaja: Lauri Hautala

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 3.6.-30.8.2019   

Toteuttaja: LuTK/Fysiikka

Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26681300

 

761315A Fysiikan laboratoriotyöt 3

Opintojakson laajuus (op): 5

Vastuuopettaja: Lauri Hautala

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 3.6.-30.8.2019   

Toteuttaja: LuTK/Fysiikka

 Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26681300

 

MATEMATIIKKA:

801346A Salausmenetelmät

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Marko Leinonen

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä: Pää- ja sivuaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: 1. toteutus:touko-kesäkuu (13.5.-19.6.), 2. toteutus: elokuu (1.8.-29.8.)

Toteuttaja:  LuTK/ Matemaattiset tieteet

Lisätietoja: Verkkokurssi, jossa tentti Linnanmaalla.  Kurssikuvaus.

 

800347A Lukualueet

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Topi Törmä

Linkki ilmoittautumiseen: tulossa

Kohderyhmä:

Toteutusaikataulu:  touko-kesäkuu, aloitus viikolla 20, päiväopetus

Toteuttaja:  LuTK/ Matemaattiset tieteet

Lisätietoja:

 

Kesätenttipäivä 17.6. klo 12-15 (ilmoittautuminen WebOodissa 1.5. alkaen):

800317A  Jatkuvuus ja derivaatta

800328A Diff. ja integ. laskenta

802158P Matematiikkaa kauppatieteilijöille

802355A Algebralliset rakenteet

806116P Tilastotiedettä kauppatieteilijöille

802151P Johd. mat. päättelyyn

806118P Johdatus tilastotieteeseen

805305A Johdatus regressio- ja varianssianalyysiin

802358A Metriset avaruudet

805326A Otantamenetelmät

 

Kesätenttipäivä 12.8. klo 12-15 (ilmoittautuminen WebOodissa 1.5. alkaen):

802120P Matriisilaskenta

800119P Funktiot ja raja-arvo

802354A Algebran perusteet

802159P Analyysin perusteet kauppatieteilijöille

800318A Integraali

802357A Euklidiset avaruudet

802320A Lineaarialgebra

801396A Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi

802160P Matriisit ja optimointi kauppatieteilijöille

801195P Todennäköisyyslaskenta

806119P Tilastotieteen jatkokurssi

805351A Lineaarinen regressio

802655S Ketjumurtoluvut

 

 

MAANTIEDE:

Toteutuksesta: Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa.

Kesällä on myös mahdollista suorittaa lukuvuoden 2018-2019 aikana jääneitä maantieteen rästitenttejä tenttiakvaariossa.

Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2019 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

 

AINEOPINTOJEN KURSSIT:

 

790350A Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Jonne Hytönen

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä.

Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineopiskelijat, erityisesti AA suuntautuvat. Kurssi kuuluu aluekehityksen ja aluepolitiikan sivuainekokonaisuuteen (25 op)

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssin

 

790340A Globaali kehitysproblematiikka

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Juha Ridanpää

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineopiskelijat, erityisesti AO-suuntautuvat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Tenttiminen tenttiakvaariossa

 

790346A Korvaava kirjatentti (LM-ET)

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Marja Lindholm

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineopiskelijat sekä AO-suuntautuvat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Opiskelija kirjoittaa kolme soveltavaa esseetä

 

790348A Korvaava kirjatentti (KM-ET)

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Tuomo Alhojärvi 

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineopiskelijat sekä AO-suuntautuvat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Tenttiminen tenttiakvaariossa tai essee

 

790347A Kirjatentti

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Tuomo Alhojärvi 

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineopiskelijat, erityisesti AO-suuntautuvat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Tenttiminen tenttiakvaariossa tai essee

 

790349A Maapallon aluemaantiede

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Janne Alahuhta 

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineopiskelijat, erityisesti AO-suuntautuvat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Tenttiminen tenttiakvaariossa

 

791635A Fennoskandian luonnonmaantiede

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Janne Alahuhta 

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineopiskelijat, erityisesti LM- ja LM-AO-suuntautuvat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Tenttiminen tenttiakvaariossa

 

790325A Maantieteen soveltava kirjallisuus

Opintojakson laajuus (op): 1-5 op

Vastuuopettaja: Suuntautumisalan mukaan Juha Ridanpää (KM)/ Janne Alahuhta (LM)/ Heikki Sirviö (AA)

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen pääaineopiskelijat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Eri suoritusmahdollisuuksista sovitaan opettajan kanssa

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT:

 

791610S Lopputentti

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Erikoistumisalan vastuuhenkilö, Anssi Paasi (KM)/ Jan Hjort (LM) / Jarkko Saarinen (MM)/ Heikki Sirviö (AA)/ Harri Antikainen (GI)

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Tenttiminen akvaariossa

 

790602S Erikoistumisjakso: aluekehitys ja aluepolitiikka

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Satu Kivelä

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Tenttiminen akvaariossa tai muu ennalta sovittu suoritustapa

 

790603S Erikoistumisjakso: geoinformatiikka

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Harri Antikainen

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Tenttiminen akvaariossa tai muu ennalta sovittu suoritustapa

 

790604S Erikoistumisjakso: kulttuurimaantiede

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Anssi Paasi

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä.

Kohderyhmä: Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Tenttiminen akvaariossa tai muu ennalta sovittu suoritustapa

 

790605S Erikoistumisjakso: luonnonmaantiede

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Jan Hjort

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Suorituksen tavoista sovitaan erikseen opettajan kanssa

 

790606S Erikoistumisjakso: matkailumaantiede

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Jarkko Saarinen

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Tenttiminen akvaariossa tai muu ennalta sovittu suoritustapa

 

790607S Maantieteen syventävä kirjallisuus

Opintojakson laajuus (op): 1-5 op

Vastuuopettaja: Erikoistumisalan vastuuhenkilö: Anssi Paasi (KM)/ Jan Hjort (LM) / Jarkko Saarinen (MM)/ Heikki Sirviö (AA)/ Harri Antikainen (GI)

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautumiset vastuuopettajalle sähköpostitse 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Eri suoritusmahdollisuuksista sovitaan opettajan kanssa

 

791616S Harjoittelu

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Kaarina Tervo-Kankare

Linkki ilmoittautumiseen: -

Kohderyhmä: Vapaaehtoinen maantieteen maisterivaiheen opiskelijoille

Toteutusaikataulu: Riippuu harjoittelupaikasta

Toteuttaja: LuTK/Maantiede

Lisätietoja: Ennen harjoittelua on aina käytävä keskustelemassa vastuuhenkilön kanssa, jotta työn luonne olisi tarkoitustaan vastaava

 

Summer Studies in English

Orientation to research work (744628S)/Orientation to biochemical work (744629S)

ECTS credits: 10-20 op
Person responsible: Alexander Kastaniotis
Link to the registration: student independently agrees the working period with the research group in the biochemistry field (research work) or with the company in the biochemistry field (biochemical work).            
Target group:
MSc students
Schedule: summer 2019
Implementor: FBMM
Additional information: max 10 credits are allowed in one placement.

 

744631S Dissertation

ECTS credits: 15 op
Person responsible: Lloyd Ruddock
Link to the registration: student finds a suitable supervisor for dissertation and contacts Lloyd Ruddock for details           
Target group:
MSc students
Schedule: summer 2019
Implementor: FBMM
Additional information:

 

744691S MSc thesis (Pro gradu)

ECTS credits: 30 op
Person responsible: Lloyd Ruddock
Link to the registration: student agrees about the project with Lloyd Ruddock and principal investigator of the research group            
Target group:
MSc students
Schedule: summer 2019
Implementor: FBMM
Additional information: MSc thesis (experimental part or  written part) can be done  during the summer.

 

744692S MSc thesis, additional experimental work

ECTS credits: 0-30 op
Person responsible: Lloyd Ruddock
Link to the registration: student agrees about the project with Lloyd Ruddock and principal investigator of the research group            
Target group:
MSc students
Schedule: summer 2019
Implementor: FBMM
Additional information:

 

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista, Additional Information for this Summer School

Yhteystiedot/ Service Desk:

 

Viimeksi päivitetty: 21.5.2019