Valmistuminen lisensiaatiksi

Lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto valmistaa lakisääteiseen lääkärin ammattiin. Tutkinto on yksiportainen, eli välissä ei suoriteta alempaa korkeakoulututkintoa. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä ja kesto noin 6 vuotta, hammaslääketieteen lisensiaatin 330 opintopistettä ja kesto noin 5,5, vuotta.

Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti kaikki lisensiaatin tutkintoon kuuluvat osat, ja opintosuoritukset näkyvät opintorekisterissä, opiskelija hakee tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä. 

Lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusteella henkilö voi hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna lääkärin tai hammaslääkärin ammatin harjoittajana.

Oulun yliopisto tarjoaa vuonna 2020 Oulun yliopistosta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden opiskella valmistumisen jälkeen maksutta Oulun yliopiston avoimen yliopiston tarjonnassa olevia opintoja lukuvuoden 2020-2021 ajan,  lisätietoa asiasta Opiskelijalle-uutisissa.

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös 18.12.

Valmistumisajankohtaa suunnitellessasi tarkista hyvissä ajoin WebOodista, että kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot ovat suoritettuina ja suoritusmerkinnät ovat oikein. Mikäli merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä koulutuspalveluiden lähipalvelupisteeseen (Aapistie 7A, 2.kerros, huone K201). Hakemus todistuksen saamista varten on jätettävä OSAT-järjestelmään vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämistä. OSAT-järjestelmän sähköisessä lomakkeessa kohdassa Tutkintotodistuksen toimittaminen on lääketieteellisessä tiedekunnassa käytössä vaihtoehdot noudan todistuksen tai todistus postitetaan. Valmistuva saa tutkintotodistuksen liitteeksi automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Tutkintotodistuksia myönnetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (ks. aikataulu alla). Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki kyseisenä lukukautena valmistuvat luonnontieteen kandidaatit, filosofian maisterit ja filosofian lisensiaatit. Tutkintoa haetaan OSAT-järjestelmän kautta anomusten jättöpäivään menneessä. Publiikkiin voit ilmoittautua myös erikseen laittamalla viestin osoitteeseen study.science@oulu.fi. Luonnontieteen publiikkiin voit kutsua kaksi vierasta sekä yhden henkilökuntaan kuuluvan. Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat.

Miten valmistun?

  1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Tietoa pyytäessä kannattaa laittaa viestin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan omassa tiedekunnassa.
  2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti.
  3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
  4. Päivitä EHOPS tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS ja hyväksytä se.
  5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä. Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Todistuksen voit hakea Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat.

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumis- sekä publiikkipäivämäärät kevät 2019

 

TUTKINTOANOMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ

VALMISTUMISPÄIVÄ JA PUBLIIKKI

ma 17.12.2018 to 24.1.2019
ma 14.1.2019 to 21.2.2019
ma 11.2.2019 to 21.3.2019
ma 18.3.2019 to 18.4.2019
ti 23.4.2019 to 23.5.2019
ma 13.5.2019 ti 18.6.2019, publiikki kello 14-16.


Tutkinnon täydentäminen valmistumisen jälkeen

Jos olet valmistunut luonnontieteellisestä tiedekunnasta, sinulla on automaattisesti oikeus täydentää opintoja luonnnontieteellisessä tiedekunnassa kahden vuoden ajan valmistumisen jälkeen. Jos haluat täydentää opintoja luonnontieteellisessä tiedekunnassa yli kaksi vuotta valmistumisen jälkeen, pyydä rekisterin avausta sähköpostitse osoitteesta study.science@oulu.fi. Kerro sähköpostissa, mitä opintoja haluat täydentää ja miksi. Erillistä lomaketta rekisterin avaukseen ei käytetä.

Laillistaminen lääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusteella

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ( www.valvira.fi/) myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut lääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa, oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 312/2011, 4§). Ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä valmistunut lääketieteenlisensiaatti merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Laillistus lääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen

Ohje lääkäreille: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/laakarit

Sähköisen asioinnin hakemusohjeet: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/sahkoisen-asioinnin-hakemusohjeet

Laillistaminen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusteella

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ( www.valvira.fi/) myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut hammaslääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa, oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 312/2011, 4§). Ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatti merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Perustutkinnon pohjalta tapahtuva laillistus koskee hammaslääkäreitä, jotka aloittavat hammaslääkärin tutkintoon johtavat opintonsa 1.8.2011 ( Laki yliopistolain 40§:n muuttamisesta 315/2011) tai jotka siirtyvät opiskelemaan 1.8.2013 lähtien 5,5 vuoden (330 op) pituiseen hammaslääkärin tutkintoon, johon sisältyy kuuden kuukauden pituinen käytännön syventävä harjoittelu ( muutos asetukseen yliopistojen tutkinnoista 351/2011). Hammaslääkäreille, jotka suorittavat yliopistolain 558/2009 mukaisen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon, myönnetään itsenäiset hammaslääkärin oikeudet 9 kuukauden terveyskeskuspalvelun jälkeen.

Laillistus hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen

Ohje hammaslääkäreille: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/hammaslaakarit

Sähköisen asioinnin hakemusohjeet: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/sahkoisen-asioinnin-hakemusohjeet

Huomaathan, että oikeus työskennellä opiskelijana on voimassa 30 päivää valmistumisesta.

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat

Viimeksi päivitetty: 17.6.2020