Valmistuminen lisensiaatiksi

Lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto valmistaa lakisääteiseen lääkärin ammattiin. Tutkinto on yksiportainen, eli välissä ei suoriteta alempaa korkeakoulututkintoa. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä ja kesto noin 6 vuotta, hammaslääketieteen lisensiaatin 330 opintopistettä ja kesto noin 5,5, vuotta.

Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti kaikki lisensiaatin tutkintoon kuuluvat osat, ja opintosuoritukset näkyvät opintorekisterissä, opiskelija hakee tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä. 

Lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusteella henkilö voi hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna lääkärin tai hammaslääkärin ammatin harjoittajana.

Oulun yliopisto tarjoaa vuonna 2020 Oulun yliopistosta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden opiskella valmistumisen jälkeen maksutta Oulun yliopiston avoimen yliopiston tarjonnassa olevia opintoja lukuvuoden 2020-2021 ajan,  lisätietoa asiasta Opiskelijalle-uutisissa.

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös 18.12.

Valmistumisajankohtaa suunnitellessasi tarkista hyvissä ajoin WebOodista, että kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot ovat suoritettuina ja suoritusmerkinnät ovat oikein. Mikäli merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä koulutuspalveluiden lähipalvelupisteeseen (Aapistie 7A, 2.kerros, huone K201). Hakemus todistuksen saamista varten on jätettävä OSAT-järjestelmään vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämistä. OSAT-järjestelmän sähköisessä lomakkeessa kohdassa Tutkintotodistuksen toimittaminen on lääketieteellisessä tiedekunnassa käytössä vaihtoehdot noudan todistuksen tai todistus postitetaan. Valmistuva saa tutkintotodistuksen liitteeksi automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Lääketiede

Laillistaminen lääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusteella

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ( www.valvira.fi/) myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut lääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa, oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 312/2011, 4§). Ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä valmistunut lääketieteenlisensiaatti merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Laillistus lääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen

Ohje lääkäreille: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/laakarit

Sähköisen asioinnin hakemusohjeet: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/sahkoisen-asioinnin-hakemusohjeet

Hammaslääketiede

Laillistaminen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusteella

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ( www.valvira.fi/) myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut hammaslääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa, oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 312/2011, 4§). Ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatti merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Perustutkinnon pohjalta tapahtuva laillistus koskee hammaslääkäreitä, jotka aloittavat hammaslääkärin tutkintoon johtavat opintonsa 1.8.2011 ( Laki yliopistolain 40§:n muuttamisesta 315/2011) tai jotka siirtyvät opiskelemaan 1.8.2013 lähtien 5,5 vuoden (330 op) pituiseen hammaslääkärin tutkintoon, johon sisältyy kuuden kuukauden pituinen käytännön syventävä harjoittelu ( muutos asetukseen yliopistojen tutkinnoista 351/2011). Hammaslääkäreille, jotka suorittavat yliopistolain 558/2009 mukaisen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon, myönnetään itsenäiset hammaslääkärin oikeudet 9 kuukauden terveyskeskuspalvelun jälkeen.

Laillistus hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen

Ohje hammaslääkäreille: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/hammaslaakarit

Sähköisen asioinnin hakemusohjeet: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/sahkoisen-asioinnin-hakemusohjeet

Huomaathan, että oikeus työskennellä opiskelijana on voimassa 30 päivää valmistumisesta.

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat

Viimeksi päivitetty: 14.10.2020