Henkilökohtainen opintosuunnitelma - HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on  opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. Opiskelijan HOPSin lähtökohtana on koulutusohjelmalle laadittu tutkintorakenne. Suunnitelma auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan ja pysymään aikataulussa. HOPSia päivitetään opintojen kuluessa.

HOPSin laadinnan yhteydessä on myös hyvä kirjata näkyviin opiskelijan omia opintoihin ja osaamiseen liittyviä toiveita ja tavoitteita. HOPS:in avulla opiskelija voi rakentaa itselleen henkilökohtaisen tutkinnon valikoimalla mieleisiään sivuaineita ja vapaavalintaisia opintoja pakollisten opintojen rinnalle.

Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa tutustua opinto-oppaaseen ja miettiä omia opintoja ja niiden suoritusaikatauluja pidemmällä tähtäimellä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma hahmottaa näin opiskeluun kuluvaa aikaa ja selkeyttää päämääriä.

Suunnittelussa on otettava huomioon, mitä suorituksia – kuten luentoja, harjoituksia, harjoitustöitä tai tenttejä - kunkin opintojakson läpäiseminen edellyttää, sekä mitä edeltäviä opintoja vaaditaan. Opintojen suunnittelussa on syytä ottaa huomioon myös muut seikat, kuten perhe, harrastukset tai työt, jotka voivat vaikuttaa opintojen etenemiseen.

HOPS-ohjaus

HOPSin laatimiseen liittyvissä asioissa opiskelijaa neuvoo omaopettaja tai yksikön nimeämä ohjaaja. Apua saa tarvittaessa myös koulutussuunittelijalta.

Oodin HOPS-toiminto

OodiHOPS-työkalun avulla opiskelija voi laatia sisällöllisen ja ajallisen kokonaiskuvan omasta HOPSistaan Oodin tutkintorakenteen pohjalta. OodiHOPSissa opiskelija näkee suunnitellut opintojaksot ja suoritetut opintojaksot, joka helpottaa HOPSin toteutumisen seuraamista niin opiskelijalle itselleen kuin hänen ohjaajalleen.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet. Opiskelun ohjeet siirtyvät asteittain Sinulle-osioon. Seuraathan oman tiedekuntasi viestintää siirtymisen aikataulusta. Kaikkien tiedekuntien ohjeet löytyvät täältä viimeistään syyskuussa 2019

Humanistisen tiedekunnan jokaiselle tutkinto-opiskelijalle nimetään opintojen alussa omaopettaja, joka on myös opiskelijan HOPS-ohjaaja. Omaopettajan kanssa opiskelija suunnittelee ja arvioi opintojensa kulkua ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin.

 

Opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä voit olla aina yhteyksissä myös koulutuksen lähipalveluihin.

Koulutuksen lähipalveluja voit lähestyä kaikissa opiskeluun ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä, yhteydenotot: study.humanities@oulu.fi

HUOM: laita viestiin kuvaava otsikko ja tekstiin oma nimi, tutkinto-ohjelma tms. perustiedot, se nopeuttaa asian hoitamista.

Jokaisella kauppakorkeakoulun opiskelijalla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen opintosuunnitelma. HOPSin laatimiseen opiskelija saa apua ja tukea tutkinto-ohjelman omaopettajalta.

Paperiset HOPS-lomakkeet (ns. vanhan rakenteen mukaan suorittaville)

Jokaisella opiskelijalla tulisi olla voimassa oleva eHOPS WebOodissa (tai poikkeustapauksessa paperinen hyväksytty HOPS esim. 2010 ja vanhemman OPSin mukaan opiskelevat). Ilman hyväksyttyä HOPSia opiskelija ei voi valmistua. Tutkinto koostetaan HOPSin mukaisin opinnoin, joten on tärkeää, että se on ajantasainen. HOPS helpottaa ja nopeuttaa sekä opiskelua että valmistumista.

Aina kun alkuperäiseen HOPSiin sisällytettyihin kursseihin tulee muutos, HOPS täytyy hyväksyttää uudelleen. Aikataulumuutoksia ei tarvitse hyväksyttää, jos kurssit eivät muutu.

Opiskelijalla on oikeus opiskella sen opetussuunnitelman mukaan, jolloin on aloittanut opintonsa (esim. OPS 2014 kandi + DI). Opiskelija voi kuitenkin siirtyä opiskelemaan uudemman OPSin mukaan (esim. OPS 2018) opintoja. Tällöin opiskelijan täytyy hyväksyttää HOPS uudestaan.

Jos HOPSeista tulee kysyttävää, lähetä viestiä omaopettajallesi tai kysy neuvoa osoitteesta study.itee@oulu.fi.

Korjatut eHOPSit lähetetään WebOodin kautta tarkistettavaksi seuraavasti

  • Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka: eHOPS lähetetään omaopettajalle (tai koulutussuunnittelija Virpi Parkkilalle). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (WCE) opiskelevat lähettävät eHOPSin Kari Kärkkäiselle.
  • Lääketieteen tekniikka (BME): eHOPS lähetetään Antti Isosalolle.
  • Tietojenkäsittelytiede: eHOPS lähetetään omaopettajalle (tai koulutussuunnittelija Heli Alatalolle). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (GS3D) opiskelevat lähettävät eHOPSin Michael Oduorille (2018 aloittaneet), Shao Xiuyanille (2017 aloittaneet) ja Marianne Kinnulalle (2015 aloittaneet). ICT-muuntokoulutettavat voivat lähettää eHOPS:n tarkastettavaksi myös Eija Forsbergille.
  • Tietotekniikka: eHOPS lähetetään joko omaopettajalle (tai koulutussuunnittelija Suvi Jutilalle). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (CSE) opiskelevat lähettävät eHOPSin Anja Keskinarkaukselle. Jos olet aloittanut 2010 tai aiemmin, HOPS lähetetään sähköpostitse study.itee@oulu.fi Varpu Pitkäselle. ICT-muuntokoulutettavat voivat lähettää eHOPS:n tarkastettavaksi myös Eija Forsbergille.

Terveystieteissä eHOPS lähetetään omaopettajalle.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelman (kandidaatti + maisteri) hoitotieteen hakukohteen kautta opinto-oikeuden saaneen opiskelijan maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehto (hoitotiede tai terveystieteiden opettaja) täsmennetään hakemuksesta, joka opiskelijan tulee tehdä kandidaatin opintojen aloittamisvuonna erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Ks. hakuohjeet Yleistä opinnoista ja opiskelusta -verkkosivulta

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään koulutussuunnittelijan ja tutkinto-ohjelmavastaavan kanssa esimerkiksi silloin, jos kliiniseen vaiheeseen haettaessa huomataan, etteivät opinnot ole edenneet odotetun mukaisesti. Kirjallisen suunnitelman avulla pyritään laatimaan realistinen aikataulu, jonka perusteella opinnot voi suorittaa sujuvasti. HOPS laaditaan myös silloin, kun opinnot eivät etene kurssin mukana mukaan lukien Erasmus-vaihdot tai muut pitempiaikaiset poissaolot opinnoista.

Koulutussuunittelijat laativat yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jos opinnot eivät etene tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman aikataulun mukaisesti. HOPS laaditaan, jos esimerkiksi kliiniseen vaiheeseen haettaessa opintosuorituksissa havaitaan merkittäviä puutteita. Myös välivuodet ja muut henkilökohtaiset syyt voivat olla peruste tutkintorakenneaikataulusta poikkeavan HOPS:n laatimisille.

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019