Erikoislääkärikoulutus

Oulun yliopistossa erikoislääkärikoulutusta annetaan 48 erikoisalalla. Erikoislääkärikoulutuksen pituus on 5 tai 6 vuotta erikoisalasta riippuen. Erikoislääkärikoulutusta suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015) on tullut voimaan 1.2.2015. Tutustu ministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sivuihin.

Erikoistuvat lääkärit, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen asetuksen 56/2015 voimaantuloa, voivat niin halutessaan suorittaa koulutuksensa aikaisempien asetusten mukaan vuoden 2022 loppuun asti.

Erikoislääkärikoulutus sijoittuu tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien kansainvälisen viitekehyksen tasolle 8 (Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä 120/2017).

 

Erikoislääkärikoulutus jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin:

1. Käytännön palvelu ja toimipaikkakoulutus

Koulutuksen pituus on viisi tai kuusi vuotta alasta riippuen. Käytännön palvelu sisältää terveyskeskuspalvelun, runkokoulutuksen tai täydentävän koulutuksen sekä varsinaisen erikoisalan koulutuksen.

2. Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Koulutuksen laajuus on määritelty kunkin koulutusohjelman opetussuunnitelmassa.

3. Johtamiskoulutus

4. Valtakunnallinen erikoisalakohtainen kuulustelu

5. Koulutuksen arviointi

Erikoistuvan lääkärin tulee osallistua oman oppimisen ja koulutuksen kehittämiseen ja arviointiin.