Terveyskeskuspalvelu

Kaikkien erikoisalojen koulutukseen tulee sisältyä terveyskeskuksessa suoritettua palvelua vähintään yhdeksän kuukautta. Terveyskeskusjakson aikana erikoistuvan lääkärin tulee tutustua monipuolisesti terveyskeskuksen useaan toiminta-alueeseen ohjaajan ohjauksessa. Terveyskeskuspalvelun sisältö tulee selvittää terveyskeskuksen koulutusvastaavan antamassa koulutustodistuksessa (ns. monipuolisuustodistus). Siinä tulee myös esittää koulutusjakson pituus ja viikkotuntimäärä. Palvelun koordinoi ja hyväksyy yleislääketieteen oppiala. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen vastuuhenkilö päättää tapauskohtaisesti ennen opinto-oikeuden myöntämistä suoritetun palvelun hyväksymisestä.

Terveyskeskusjakso suoritetaan lääketieteellisen tiedekunnan hyväksymissä terveyskeskuksissa, jotka täyttävät tiedekunnan kanssa tehdyssä sopimuksessa määritellyt laatukriteerit. Kukin yleislääketieteen oppiala solmii koulutussopimukset omalla vastuualueellaan.

Hyväksytyssä koulutuspaikassa tulee täyttyä ainakin seuraavat kriteerit:

  • Terveyskeskuksessa on nimetty koulutusvastaava ja koulutettavilla on käytössään lokikirja.
  • Terveyskeskuksen koulutusvastaava nimittää jokaiselle koulutusta suorittavalle lääkärille henkilökohtaisen ohjaajan, jonka tulee olla palvelusuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.
  • Ohjaukselle on työjärjestyksessä varattu riittävästi aikaa.
  • Terveyskeskuskoulutuksessa on varmistettu kunnan vastuulla olevan kansanterveystyön sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyön osaaminen.
  • Terveyskeskuksessa työskentely sisältää keskeiset perusterveydenhuollon tehtävät
  • Terveyskeskuksessa on järjestettävä toimipaikkakoulutusta vähintään 100 tuntia/vuosi, josta osa tulee olla moniammatillista ja koulutettavilla tulee olla oikeus osallistua tähän koulutukseen.
  • Koulutettavalla tulee olla mahdollisuus vähintään kerran kuukaudessa päästä päiväksi ulkopuoliseen koulutukseen.

Yllä olevat kriteerit koskettavat erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat saaneet tiedekunnalta opinto-oikeuden 1.8.2011 lähtien ja jotka myös suorittavat terveyskeskuspalvelua 1.8.2011 lähtien. Aiemmin suoritetut palvelut hyväksytään aiemmin voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen vastuuhenkilö hyväksyy 1.8.2011 jälkeen opinto-oikeuden saaneiden opiskelijoiden terveyskeskuspalvelun, jos palvelu on myös tehty 1.8.2011 jälkeen. Erikoisalan vastuuhenkilö hyväksyy terveyskeskuspalvelun niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen 1.8.2011 ja terveyskeskuspalvelu on suoritettu kokonaisuudessaan ennen 1.8.2011.

Pakollisesta yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelusta vähintään 6 kk tulee suorittaa Suomessa tiedekunnan määräysten mukaisesti. Loput 3 kk terveyskeskuspalvelua vastuuhenkilö voi harkintansa mukaan hyväksyä ulkomailla tehtynä terveyskeskuspalveluna.

 

Viimeksi päivitetty: 4.6.2020