Erikoishammaslääkärikoulutus

Oulun yliopistossa erikoishammaslääkärikoulutus järjestetään viidessä koulutusohjelmassa: 1) hammaslääketieteellisen diagnostiikan, 2) hampaiston oikomishoidon, 3) kliinisen hammashoidon, 4) terveydenhuollon sekä 5) suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmissa. Koulutusohjelman pituus on suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmassa kuusi vuotta ja muissa koulutusohjelmissa kolme vuotta.

Erikoishammaslääkärikoulutusta suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015) on tullut voimaan 1.2.2015. Tutustu ministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sivuihin.

Erikoistuvat hammaslääkärit, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen asetuksen 56/2015 voimaantuloa, voivat niin halutessaan suorittaa koulutuksensa aikaisempien asetusten mukaan vuoden 2020 loppuun asti.

Erikoishammaslääkärikoulutus sijoittuu tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien kansainvälisen viitekehyksen tasolle 8 (Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä 120/2017).