Alueellinen neuvottelukunta

Alueellinen neuvottelukunta 2018-2021

Alueellinen neuvottelukunta toimii alueellisena yhteistyöelimenä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä. Käytännön koulutuksen suorittamista koskevia alueellisia erikoisalakohtaisia ehtoja määriteltäessä, yliopisto pyytää alueelliselta neuvottelukunnalta lausunnon. Alueellinen neuvottelukunta voi myös omasta aloitteestaan antaa yliopistolle lausunnon erikosalakohtaisista koulutuksen suorittamisen ehdoista. Alueellisen neuvottelukunnan lausunto ohjaa yliopiston toimintaa erikoislääkärikoulutuksen järjestämisessä.

Alueellinen neuvottelukunta tekee selvityksiä koulutuksen saatavuudesta ja antaa lausuntoja vaadittavaan koulutusaikaan liittyvistä erikoisalakohtaisista poikkeushakemuksista.

Jäsenet:

Dekaani Anne Remes, Oulun yliopisto, pj
Koulutusdekaani Riitta Kaarteenaho, Oulun yliopisto, ammatillinen jatkokoulutustoimikunta
Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko, Oulun yliopisto
Koulutusapulaisylilääkäri Jaana Hasiwar, Oulun kaupunki
Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Hallintoylilääkäri Terhi Nevala, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Koulutuspalvelupäällikkö Katja Pura, Oulun yliopisto
Ylilääkäri Janne Jounila, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Johtajaylilääkäri Jyri Taskila, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Lääketieteellinen johtaja Paavo Uusimaa, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
Palvelupäällikkö Päivi Harju, Oulun kaupunki, suun terveydenhuolto
Johtajaylilääkäri Jukka Mattila, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Erikoistuva lääkäri Ville Lindholm / Erikoistuva lääkäri Senja Jousmäki
Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula, Oulun yliopisto, sihteeri
Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
Terveysjohtaja Kristiina Kananen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola / Aluehallintoylilääkäri Sinikka Salo, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Professori Leena Ala-Mursula
Koordinaattori Mervi Ryytty
Koordinaattori Janne Liimatainen

Kokoukset:

Tiistai 6.10.2020 klo 14

Viimeksi päivitetty: 10.9.2020