Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen järjestäminen

Koulutusyksiköt vastaavat hyväksyttyjen koulutusohjelmien tasosta ja laadusta. Tavoitteena on, että koulutusyksiköt tarjoavat vaaditun kurssimuotoisen koulutuksen itse tai yhteistyössä jonkin muun tahon kanssa. Koulutusyksikkö voi hyväksyä kursseja, joiden järjestäjänä ovat mm. erikoisalayhdistys, lääkäri-/hammaslääkäriyhdistykset tai muu lääke-/hammaslääketieteellinen taho. Koulutuksen tulee tällöinkin täyttää teoreettiselle koulutukselle asetetut vaatimukset.

Koulutuksen järjestäjän tulee hakea kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi etukäteen siltä koulutusyksiköltä, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu. Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä koulutusyksiköstä.

Oulun yliopistossa ammatillinen jatkokoulutustoimikunta tekee päätöksen kurssien hyväksymisestä. Hakemus teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi lähetetään opintoasiainsihteeri Anne Ollilalle lääketieteelliseen tiedekuntaan vähintään viikkoa ennen ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan kokousta.

  1. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kurssin järjestäjä(t), tuntimäärä ja kurssin vastuuhenkilö. Lisäksi on ilmoitettava koulutuksen kohderyhmä, tavoitteet, hinta ja mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja -valmistautumisesta sekä tieto tarvittavasta kirjallisuudesta, jos kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu. Pakollisena liitteenä tulee toimittaa yksityiskohtainen kurssiohjelma, josta ilmenevät myös tiedot aikataulusta, kouluttajista ja tuntikertymästä. Puutteellisin tiedoin varustettuja hakemuksia ei käsitellä. 
  2. Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, koulutusoikeuden saanut klinikka tai erikoisalayhdistys. Ulkopuolisten järjestäjien tulee selkeästi raportoida yhteistyö lääketieteellisten tahojen kanssa.
  3. Ohjelman sisällöstä vastaavan henkilön tai yhdistyksen (esim. erikoislääkäri- tai lääkäriyhdistys) tulee edustaa jotakin niistä erikoisaloista, joille koulutusta haetaan. Koulutus voidaan silti hyväksyä teoreettiseksi koulutukseksi myös muille anotuille erikoisaloille.
  4. Koulutusohjelman aiheiden otsikoinnissa ei saa näkyä kauppanimiä tai logoja.
  5. Suositeltavia ovat laajat kokonaisuudet, esimerkiksi oppiaineiden itsensä järjestämät vuosittain toistuvat kurssit. Pienillä erikoisaloilla voidaan kurssimuotoinen koulutus järjestää yhteistyönä.
  6. Yhtä opetustuntia vastaa 45 minuutin luento tai muu opetustilanne. Alle kolmen tunnin mittaisia yksittäisiä koulutustilaisuuksia ei hyväksytä. Hyväksyttävä maksimituntimäärä on 15 tuntia.
  7. Koulutuksen järjestäjältä edellytetään palautteen keräämisestä koulutuksesta. Palaute voidaan kerätä strukturoidulla lomakkeella tai avoimilla kirjallisilla kysymyksillä. Kaiken palautteen ja arvioinnin tarkoituksena on auttaa kurssien järjestäjiä kehittämään jatkokoulutusta sekä samalla kehittää ja parantaa erikoislääkärikoulutuksen teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen laatua. Koulutuksen järjestäjän on pyydettäessä annettava palautteen yhteenveto ja osallistujien lukumäärätieto tiedekunnan käyttöön arviointia varten.

Kun kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi, hakijalle ilmoitetaan hyväksytyt erikoisalat ja tuntimäärä. Missä tahansa koulutusyksikössä hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa koulutusyksiköissä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi, mikäli ne vastaavat pysyväismääräyksiä.

Viimeksi päivitetty: 30.4.2019