Hyvinvointijohtamisen perusopinnot 25 op 2020-2021

Hyvinvointijohtamisen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuuden seuraava toteutus alkaa maaliskuussa 2020 ja opinnot kestävät kevääseen 2021. Opintokokonaisuus järjestetään monitieteisenä Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston yhteistyönä. Haku opintokokonaisuuteen on syksyllä 2019.

Hyvinvointijohtamisen perusopinnot (25 op) järjestetään monitieteisenä Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston yhteistyönä. Opintojen toteutukseen osallistuvat Oulun yliopiston terveyshallintotiede ja hoitotiede sekä Lapin yliopiston hallintotiede ja sosiaalityö. Haku opintoihin on vielä tänä syksynä. Opinnot alkavat maaliskuussa 2020 ja kestävät kevääseen 2021.  

Hyvinvointijohtaminen tarkoittaa kansalaisten laaja-alaista terveyttä ja hyvinvointia tukevaa johtamista strategia-, yhteistyö- ja tietoperustaisesti. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tavoitteena on terveyden, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallistumisen tukeminen sekä elinolojen, elinympäristön ja palvelujen saatavuuden ja toimivuuden turvaaminen. Hyvinvoinnin edistäminen on monitoimijainen tehtävä, joten sitä tukevat eri sektorit, kuntien eri toimialat sekä kansalaiset.  

Opintokokonaisuus koostuu viidestä moduulista, jotka toteutetaan kokonaan verkkopohjaisina opintoina. Päivitetty OPS julkaistaan syksyn aikana. Viisi moduulia ovat: 

1.      Johdatus hyvinvointijohtamiseen 5 op (3. periodi, 2020) 

2.      Monialainen yhteistyö, johtaminen ja verkostot hyvinvointijohtamisessa 5 op (4. periodi, 2020) 

3.      Osallisuus hyvinvointijohtamisen toimintatapana  5 op (1. periodi, 2020) 

4.      Tieto ja vaikuttavuus hyvinvointijohtamisessa 5 op (2. periodi, 2020) 

5.      Hyvinvointijohtaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä  5 op (3. periodi, 2021) 

Opiskelijat valitaan suorittamaan koko opintokokonaisuutta (25 op), joten haku on koko opintokokonaisuuteen kurssi-ilmoittautumisen tavoin. Yksittäisiä kursseja ei ole mahdollista suorittaa. Toivomme mukaan opiskelijoita, joilla on mahdollisuus suorittaa koko 25 op:n kokonaisuus. Tiedotamme tarkemmasta hakuajankohdasta sähköpostilla ennen haun alkamista. 

Opintokokonaisuutta suorittamaan valitaan Oulun yliopistosta 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Terveyshallintotieteestä valitaan kahdeksan opiskelijaa, hoitotieteestä seitsemän. Opiskelijavalinnassa on käytössä varasijat tarpeen mukaan.  

Lisätietoja: Yliopisto-opettaja Elina Laukka, elina.laukka@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 16.9.2019