Opintojen jälkeen

Oulun yliopistosta valmistuu vuosittain yli 1300 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta. Nämä siirtyvät työelämään eri asiantuntijatehtäviin tai kehittämään edelleen osaamistaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa.

Työelämään ja asiantuntijuuteen kasvu tapahtuu yliopisto-opintojen ja niihin liittyvien työelämäprojektien kautta. Sidosryhmä- ja työnantajayhteistyön kautta avaamme opiskelijoillemme kanavia harjoitteluun ja muuhun työlämäyhteistyöhön.