Koulutuksen kehittäminen ja palaute

Yliopisto kerää palautetta opiskelun ja opetuksen sekä niitä koskevien palveluiden kehittämiseksi ja laadun arvioimiseksi. Palautejärjestelmien kautta opiskelijat voivat vaikuttaa koulutuksen ja koulutuspalveluiden kehittämiseen. Opiskelijoiden antama palaute on anonyymiä.

Oulun yliopiston koulutusneuvosto on linjannut, että opiskelijoilta kerätään palautetta seuraavissa opintopolun vaiheissa: 

 • Opintojaksopalaute kaikilta opintojaksoilta
 • Opintopolkukysely 1. vuoden opiskelijoille
 • Kandipalaute-kysely
 • Palaute opinnäytteen ohjauksesta
 • Opintopolkukysely 5. vuoden opiskelijoille
 • Maistereiden uraseuranta –kysely
 • Palaute väitöskirjan ohjauksesta
 • Tohtoriksi valmistuneiden lähtökysely
 • Tohtoreiden uraseuranta –kysely
 • International Student Barometer survey kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille
 • TEK:n vastavalmistuneiden palautekysely (diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille)