University of Oulu, 2016

Opiskeluoikeudesta luopuminen

Opiskelija voi halutessaan luopua opiskeluoikeudestaan. Luopumisilmoitus tehdään OSAT-järjestelmän kautta. Luopuminen on sitova eikä opiskelija voi jatkaa opintojaan ilmoittamassaan tutkinto-ohjelmassa opiskeluoikeudesta luopumisen jälkeen. Opiskeluoikeuden voi saada takaisin ainoastaan normaalin opiskelijavalinnan kautta.

Opiskelijan katsotaan luopuneen opiskeluoikeudestaan luopumisilmoituksen jättöpäivästä alkaen. Luopuessaan opiskeluoikeudestaan opiskelija menettää myös ylioppilaskunnan jäsenyyden ja opintososiaaliset etuudet. Opiskelija jättää luopumisilmoituksen OSAT-järjestelmään, mistä luopumisilmoitus kirjataan opintorekisteriin ja tieto menee edelleen ylioppilaskuntaan. 

Valitse OSAT-järjestelmässä opiskeluoikeuden taso, josta olet luopumassa:

  1. Alempi korkeakoulututkinto + ylempi korkeakoulututkinto.  Jos samassa haussa on myönnetty alempi ja ylempi opiskeluoikeus, kun luovutaan alemmasta, luovutaan myös ylemmästä oikeudesta.
  2. Ylempi korkeakoulututkinto
  3. Jatkotutkinto
  4. Muu opiskeluoikeus. Mikä? Tarkenna kohtaan "Lisätietoja".
  5. Minulla on jo alempi korkeakoulututkinto ja siirryn suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa (alempi opiskeluoikeus perutaan).

Valitse opiskeluoikeuden taso 1: Alempi korkeakoulututkinto + ylempi korkeakoulututkinto. Opiskelijalle on myönnetty samassa haussa alemman ja ylemmän tutkinnon suoritusoikeus, ja luopuessaan alemmasta opiskeluoikeudesta, opiskelija luopuu samalla myös ylemmän tutkinnon opiskeluoikeudesta.

Valitse opiskeluoikeuden taso 5: Minulla on jo alempi korkeakoulututkinto ja siirryn suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa (alempi opiskeluoikeus perutaan). Opiskelijan valitessa vaihtoehdon 5, opiskelijan tulee liittää liitteeksi alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistus. Aiemmat opinnot tarkistetaan, että todistus vastaa kandia (alempaa korkeakoulututkintoa). Liitteeksi vaaditaan myös maisterivaiheen HOPS.

 

Viimeksi päivitetty: 15.5.2020