University of Oulu, 2016

Opiskeluoikeudesta luopuminen

Opiskelija voi halutessaan luopua opiskeluoikeudestaan. Luopumisilmoitus tehdään OSAT-järjestelmän kautta. Luopuminen on sitova eikä opiskelija voi jatkaa opintojaan ilmoittamassaan tutkinto-ohjelmassa opiskeluoikeudesta luopumisen jälkeen. Jos opiskelijalle on myönnetty samassa haussa alemman ja ylemmän tutkinnon suoritusoikeus, luopuessaan alemmasta opiskeluoikeudesta opiskelija luopuu samalla myös ylemmän tutkinnon opiskeluoikeudesta.

Opiskeluoikeuden voi saada takaisin ainoastaan normaalin opiskelijavalinnan kautta.

Opiskelijan katsotaan luopuneen opiskeluoikeudestaan luopumisilmoituksen jättöpäivästä alkaen. Luopuessaan opiskeluoikeudestaan opiskelija menettää myös ylioppilaskunnan jäsenyyden ja opintososiaaliset etuudet. Opiskelija jättää luopumisilmoituksen OSAT-järjestelmään, mistä luopumisilmoitus kirjataan opintorekisteriin ja tieto menee edelleen ylioppilaskuntaan. 

 

Viimeksi päivitetty: 22.2.2019