Opiskeluoikeus

Kun opiskelijalla on voimassaoleva opiskeluoikeus, pystyy hän suorittamaan opintoja ja saa yliopiston käyttäjätunnuksen. Tunnus antaa käyttöoikeuden kaikkiin opiskelun järjestelmien käyttöön sekä pääsyn kirjaston tietokantaan.