University of Oulu, 2016

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat on kerrottu Yliopistolaissa 558/2009, 40§

  • Alempi + ylempi korkeakoulututkinto: 5 lukuvuotta
  • Pelkästään alempi korkeakoulututkinto: 3 lukuvuotta
  • Pelkästään ylempi korkeakoulututkinto: 2 lukuvuotta
  • Lääketieteen lisensiaatti: 6 lukuvuotta
  • Hammaslääketieteen lisensiaatti: 5,5 lukuvuotta
  • Tohtorin tutkinto: 4 lukuvuotta

Voit suorittaa tutkinnon tavoiteaikaa pidemmässä ajassa

  • Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa tai yksiportaista tutkintoa (LL, HLL) opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
  • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto yhtä vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa.
  • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa.

Tutkinnon suorittamisaikaan laskettava aika

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa ns. lakisääteistä poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi.

Vaihto-opiskelija

Opiskelija ilmoittautuu vaihto-opiskelun ajaksi läsnäolevaksi, koska hän suorittaa opiskelijavaihtonsa aikana yliopiston tutkintoon kuuluvia opintoja.

Siirto-opiskelija

1.8.2016 ja sen jälkeen alkaneet opiskeluoikeudet:
Siirto-opiskelijan tutkinnon suorittamisaika määräytyy siirrossa saadun tutkinnon opiskeluoikeuden perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan mukaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on jo käyttänyt opiskeluun aiemmassa korkeakoulussa samaan opiskeluoikeuteen.

Ennen 1.8.2005 alkaneet opiskeluoikeudet:
Siirto-opiskelijan tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa läsnä- ja poissaoloaikaa, jonka opiskelija on jo käyttänyt aiemmassa korkeakoulussa saatuun opiskeluoikeuteen.

Viimeksi päivitetty: 27.1.2020